Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Trumf AS
Juridisk navn:  Trumf AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66816500
Postboks 300 Skøyen Drammensveien 144 Fax: 66816591
0213 Oslo 277 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 976912047
Aksjekapital: 1.600.000 NOK
Antall ansatte: 37
Etableringsdato: 11/12/1996
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Norgesgruppen Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-36.56%
Resultat  
  
-2345.62%
Egenkapital  
  
1.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 43.623.000 68.759.000 59.906.000 51.882.000 31.208.000
Resultat: -7.186.000 320.000 1.394.000 843.000 -3.162.000
Egenkapital: 17.996.000 17.695.000 17.447.000 16.381.000 15.747.000
Regnskap for  Trumf AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 43.623.000 68.759.000 59.906.000 51.882.000 31.208.000
Driftskostnader -51.130.000 -68.654.000 -58.576.000 -51.079.000 -34.484.000
Driftsresultat -7.507.000 105.000 1.330.000 803.000 -3.277.000
Finansinntekter 327.000 218.000 92.000 49.000 117.000
Finanskostnader -5.000 -3.000 -27.000 -8.000 -2.000
Finans 322.000 215.000 65.000 41.000 115.000
Resultat før skatt -7.186.000 320.000 1.394.000 843.000 -3.162.000
Skattekostnad 1.645.000 -72.000 -328.000 -209.000 789.000
Årsresultat -5.541.000 248.000 1.066.000 634.000 -2.373.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.023.000 4.682.000 1.288.000 1.294.000 1.301.000
Sum omløpsmidler 18.584.000 22.160.000 20.316.000 25.244.000 22.299.000
Sum eiendeler 23.607.000 26.842.000 21.604.000 26.538.000 23.600.000
Sum opptjent egenkapital 1.798.000 7.339.000 7.091.000 6.025.000 5.390.000
Sum egenkapital 17.996.000 17.695.000 17.447.000 16.381.000 15.747.000
Sum langsiktig gjeld 19.000 19.000 19.000 19.000
Sum kortsiktig gjeld 5.610.000 9.128.000 4.139.000 10.138.000 7.835.000
Sum gjeld og egenkapital 23.607.000 26.842.000 21.605.000 26.538.000 23.600.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 43.623.000 68.759.000 59.906.000 51.882.000 31.208.000
Driftsinntekter 43.623.000 68.759.000 59.906.000 51.882.000 31.208.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -13.039.000 -7.191.000 -7.654.000 -6.152.000 -2.265.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -38.091.000 -61.463.000 -50.922.000 -44.927.000 -32.219.000
Driftskostnader -51.130.000 -68.654.000 -58.576.000 -51.079.000 -34.484.000
Driftsresultat -7.507.000 105.000 1.330.000 803.000 -3.277.000
Finansinntekter 327.000 218.000 92.000 49.000 117.000
Finanskostnader -5.000 -3.000 -27.000 -8.000 -2.000
Finans 322.000 215.000 65.000 41.000 115.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -5.541.000 248.000 1.066.000 634.000 -2.373.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 13.000 0 0
Sum Immatrielle midler 8.000 10.000 13.000 19.000 26.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 5.015.000 4.672.000 1.275.000 1.275.000 1.275.000
Sum anleggsmidler 5.023.000 4.682.000 1.288.000 1.294.000 1.301.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 2.670.000 10.325.000 11.711.000 16.850.000 19.074.000
Andre fordringer 15.914.000 11.835.000 8.579.000 8.362.000 3.225.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 0 27.000 32.000 0
Sum omløpsmidler 18.584.000 22.160.000 20.316.000 25.244.000 22.299.000
Sum eiendeler 23.607.000 26.842.000 21.604.000 26.538.000 23.600.000
Sum opptjent egenkapital 1.798.000 7.339.000 7.091.000 6.025.000 5.390.000
Sum egenkapital 17.996.000 17.695.000 17.447.000 16.381.000 15.747.000
Sum avsetninger til forpliktelser 19.000 19.000 19.000 19.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 19.000 19.000 19.000 19.000
Leverandørgjeld 1.785.000 1.561.000 1.780.000 7.054.000 2.434.000
Betalbar skatt 69.000 323.000 202.000 0
Skyldig offentlige avgifter 1.033.000 1.130.000 1.273.000 1.509.000 895.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.792.000 6.369.000 762.000 1.373.000 4.506.000
Sum kortsiktig gjeld 5.610.000 9.128.000 4.139.000 10.138.000 7.835.000
Sum gjeld og egenkapital 23.607.000 26.842.000 21.605.000 26.538.000 23.600.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.974.000 13.032.000 16.177.000 15.106.000 14.464.000
Likviditetsgrad 1 3.3 2.4 4.9 2.5 2.8
Likviditetsgrad 2 3.3 2.4 4.9 2.5 2.8
Soliditet 76.2 65.9 80.8 61.7 66.7
Resultatgrad -17.2 0.2 2.2 1.5 -10.5
Rentedekningsgrad -1.501.4 3 49.3 100.4 -1638.5
Gjeldsgrad 0.3 0.5 0.2 0.6 0.5
Total kapitalrentabilitet -30.4 1.2 6.6 3.2 -13.4
Signatur
28.02.2022
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
03.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex