Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tryggestad Stasjonsdrift As
Juridisk navn:  Tryggestad Stasjonsdrift As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63980521
Kongsvingervegen 27 Kongsvingervegen 27 Fax:
2040 Kløfta 2040 Kløfta
Fylke: Kommune:
Viken Ullensaker
Org.nr: 913047265
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 1/1/2014 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Reitan Convenience Norway As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.78%
Resultat  
  
81.58%
Egenkapital  
  
206.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 11.523.000 10.893.000 6.425.000 7.018.000 6.605.000
Resultat: 207.000 114.000 -191.000 -21.000 171.000
Egenkapital: 291.000 95.000 -19.000 186.000 288.000
Regnskap for  Tryggestad Stasjonsdrift As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 11.523.000 10.893.000 6.425.000 7.018.000 6.605.000
Driftskostnader -11.365.000 -10.826.000 -6.589.000 -7.063.000 -6.423.000
Driftsresultat 158.000 67.000 -165.000 -45.000 182.000
Finansinntekter 53.000 52.000 -18.000 31.000 -4.000
Finanskostnader -3.000 -6.000 -9.000 -7.000 -7.000
Finans 50.000 46.000 -27.000 24.000 -11.000
Resultat før skatt 207.000 114.000 -191.000 -21.000 171.000
Skattekostnad -11.000 0 -14.000 -1.000 -30.000
Årsresultat 196.000 114.000 -205.000 -22.000 140.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 98.000 128.000 0 14.000 19.000
Sum omløpsmidler 2.979.000 1.988.000 1.782.000 1.836.000 2.075.000
Sum eiendeler 3.077.000 2.116.000 1.782.000 1.850.000 2.094.000
Sum opptjent egenkapital 261.000 65.000 -49.000 156.000 258.000
Sum egenkapital 291.000 95.000 -19.000 186.000 288.000
Sum langsiktig gjeld 956.000 995.000 584.000 595.000 606.000
Sum kortsiktig gjeld 1.830.000 1.025.000 1.217.000 1.069.000 1.200.000
Sum gjeld og egenkapital 3.077.000 2.115.000 1.782.000 1.850.000 2.094.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.557.000 9.612.000 5.258.000 5.700.000 5.397.000
Andre inntekter 966.000 1.281.000 1.167.000 1.318.000 1.208.000
Driftsinntekter 11.523.000 10.893.000 6.425.000 7.018.000 6.605.000
Varekostnad -5.564.000 -4.568.000 -2.657.000 -2.604.000 -2.468.000
Lønninger -2.205.000 -2.624.000 -2.014.000 -2.413.000 -2.035.000
Avskrivning -30.000 -23.000 0 -4.000 -50.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.566.000 -3.611.000 -1.918.000 -2.042.000 -1.870.000
Driftskostnader -11.365.000 -10.826.000 -6.589.000 -7.063.000 -6.423.000
Driftsresultat 158.000 67.000 -165.000 -45.000 182.000
Finansinntekter 53.000 52.000 -18.000 31.000 -4.000
Finanskostnader -3.000 -6.000 -9.000 -7.000 -7.000
Finans 50.000 46.000 -27.000 24.000 -11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 196.000 114.000 -205.000 -22.000 140.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 14.000 15.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 98.000 128.000 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 4.000
Sum varige driftsmidler 98.000 128.000 0 0 4.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 98.000 128.000 0 14.000 19.000
Varebeholdning 605.000 512.000 484.000 573.000 413.000
Kundefordringer 10.000 124.000 90.000 206.000 182.000
Andre fordringer 229.000 236.000 636.000 578.000 905.000
Sum investeringer 410.000 300.000 198.000 171.000 87.000
Kasse, bank 1.726.000 816.000 375.000 308.000 488.000
Sum omløpsmidler 2.979.000 1.988.000 1.782.000 1.836.000 2.075.000
Sum eiendeler 3.077.000 2.116.000 1.782.000 1.850.000 2.094.000
Sum opptjent egenkapital 261.000 65.000 -49.000 156.000 258.000
Sum egenkapital 291.000 95.000 -19.000 186.000 288.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 956.000 995.000 584.000 595.000 606.000
Leverandørgjeld 1.094.000 265.000 675.000 467.000 369.000
Betalbar skatt 11.000 0 0 0 38.000
Skyldig offentlige avgifter 217.000 268.000 128.000 167.000 183.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 508.000 492.000 414.000 435.000 611.000
Sum kortsiktig gjeld 1.830.000 1.025.000 1.217.000 1.069.000 1.200.000
Sum gjeld og egenkapital 3.077.000 2.115.000 1.782.000 1.850.000 2.094.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.149.000 963.000 565.000 767.000 875.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.9 1.5 1.7 1.7
Likviditetsgrad 2 1.3 1.4 1.1 1.2 1.4
Soliditet 9.5 4.5 -1.1 10.1 13.8
Resultatgrad 1.4 0.6 -2.6 -0.6 2.8
Rentedekningsgrad 52.7 11.2 -18.3 -6.4 2
Gjeldsgrad 9.6 21.3 -94.8 8.9 6.3
Total kapitalrentabilitet 6.9 5.6 -10.3 -0.8 8.5
Signatur
20.01.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex