Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Trygve Aanensen AS
Juridisk navn:  Trygve Aanensen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38346358
Postboks 1529 Valhalla Korsvikkilen 46 Fax:
4688 Kristiansand S 4638 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 871126232
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/30/1994
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
101.7%
Resultat  
  
870%
Egenkapital  
  
18.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.545.000 766.000 1.510.000 1.448.000 1.430.000
Resultat: 231.000 -30.000 404.000 361.000 330.000
Egenkapital: 1.141.000 961.000 984.000 671.000 393.000
Regnskap for  Trygve Aanensen AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.545.000 766.000 1.510.000 1.448.000 1.430.000
Driftskostnader -1.320.000 -798.000 -1.110.000 -1.090.000 -1.103.000
Driftsresultat 225.000 -32.000 400.000 358.000 327.000
Finansinntekter 6.000 3.000 4.000 4.000 4.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 6.000 3.000 4.000 4.000 4.000
Resultat før skatt 231.000 -30.000 404.000 361.000 330.000
Skattekostnad -51.000 6.000 -90.000 -83.000 -80.000
Årsresultat 180.000 -23.000 313.000 278.000 251.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 74.000 105.000 136.000 0 0
Sum omløpsmidler 2.707.000 2.321.000 2.576.000 2.511.000 1.955.000
Sum eiendeler 2.781.000 2.426.000 2.712.000 2.511.000 1.955.000
Sum opptjent egenkapital 1.041.000 861.000 884.000 571.000 293.000
Sum egenkapital 1.141.000 961.000 984.000 671.000 393.000
Sum langsiktig gjeld 3.000 6.000 8.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.636.000 1.460.000 1.721.000 1.840.000 1.562.000
Sum gjeld og egenkapital 2.780.000 2.427.000 2.713.000 2.511.000 1.955.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.545.000 766.000 1.487.000 1.448.000 1.430.000
Andre inntekter 0 23.000 0 0
Driftsinntekter 1.545.000 766.000 1.510.000 1.448.000 1.430.000
Varekostnad -210.000 -42.000 -119.000 -217.000 -212.000
Lønninger -927.000 -583.000 -811.000 -743.000 -755.000
Avskrivning -31.000 -31.000 -21.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -152.000 -142.000 -159.000 -130.000 -136.000
Driftskostnader -1.320.000 -798.000 -1.110.000 -1.090.000 -1.103.000
Driftsresultat 225.000 -32.000 400.000 358.000 327.000
Finansinntekter 6.000 3.000 4.000 4.000 4.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 6.000 3.000 4.000 4.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 180.000 -23.000 313.000 278.000 251.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 74.000 105.000 136.000 0 0
Sum varige driftsmidler 74.000 105.000 136.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 74.000 105.000 136.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 321.000 375.000 545.000 316.000 588.000
Andre fordringer 17.000 17.000 12.000 14.000 11.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.368.000 1.930.000 2.019.000 2.182.000 1.356.000
Sum omløpsmidler 2.707.000 2.321.000 2.576.000 2.511.000 1.955.000
Sum eiendeler 2.781.000 2.426.000 2.712.000 2.511.000 1.955.000
Sum opptjent egenkapital 1.041.000 861.000 884.000 571.000 293.000
Sum egenkapital 1.141.000 961.000 984.000 671.000 393.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000 6.000 8.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.000 6.000 8.000 0 0
Leverandørgjeld 31.000 11.000 11.000 14.000 59.000
Betalbar skatt 54.000 0 83.000 83.000 80.000
Skyldig offentlige avgifter 164.000 132.000 176.000 183.000 190.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.388.000 1.317.000 1.452.000 1.560.000 1.233.000
Sum kortsiktig gjeld 1.636.000 1.460.000 1.721.000 1.840.000 1.562.000
Sum gjeld og egenkapital 2.780.000 2.427.000 2.713.000 2.511.000 1.955.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.071.000 861.000 855.000 671.000 393.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3
Likviditetsgrad 2 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3
Soliditet 41.0 39.6 36.3 26.7 20.1
Resultatgrad 14.6 -4.2 26.5 24.7 22.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.4 1.5 1.8 2.7 4
Total kapitalrentabilitet 8.3 -1.2 14.9 14.4 16.9
Signatur
20.12.2011
STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex