Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Trygve Jensen Bygg As
Juridisk navn:  Trygve Jensen Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37097176
Postboks 1903, Stoa Industritoppen 9 Fax:
4858 Arendal 4848 Arendal
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 997034139
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/8/2011 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Landbø Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-18.99%
Resultat  
  
-18.85%
Egenkapital  
  
-1.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.045.000 1.290.000 869.000 870.000 824.000
Resultat: 366.000 451.000 209.000 374.000 319.000
Egenkapital: 2.030.000 2.055.000 1.703.000 1.540.000 1.246.000
Regnskap for  Trygve Jensen Bygg As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.045.000 1.290.000 869.000 870.000 824.000
Driftskostnader -521.000 -570.000 -470.000 -375.000 -362.000
Driftsresultat 524.000 720.000 399.000 495.000 461.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -158.000 -269.000 -190.000 -121.000 -142.000
Finans -158.000 -269.000 -190.000 -121.000 -142.000
Resultat før skatt 366.000 451.000 209.000 374.000 319.000
Skattekostnad -91.000 -99.000 -46.000 -80.000 -71.000
Årsresultat 275.000 352.000 163.000 294.000 249.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.997.000 7.200.000 7.938.000 4.954.000 5.046.000
Sum omløpsmidler 487.000 615.000 980.000 312.000 124.000
Sum eiendeler 7.484.000 7.815.000 8.918.000 5.266.000 5.170.000
Sum opptjent egenkapital 1.880.000 1.905.000 1.553.000 1.390.000 1.096.000
Sum egenkapital 2.030.000 2.055.000 1.703.000 1.540.000 1.246.000
Sum langsiktig gjeld 5.180.000 1.526.000 2.822.000 3.103.000 3.410.000
Sum kortsiktig gjeld 273.000 4.234.000 4.393.000 623.000 513.000
Sum gjeld og egenkapital 7.483.000 7.815.000 8.918.000 5.266.000 5.169.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 851.000 764.000 764.000 749.000 727.000
Andre inntekter 194.000 526.000 105.000 121.000 97.000
Driftsinntekter 1.045.000 1.290.000 869.000 870.000 824.000
Varekostnad -20.000 -42.000 -41.000 0 0
Lønninger -3.000 0 0
Avskrivning -213.000 -206.000 -129.000 -142.000 -136.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -288.000 -322.000 -297.000 -229.000 -180.000
Driftskostnader -521.000 -570.000 -470.000 -375.000 -362.000
Driftsresultat 524.000 720.000 399.000 495.000 461.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -158.000 -269.000 -190.000 -121.000 -142.000
Finans -158.000 -269.000 -190.000 -121.000 -142.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -300.000 0 0 0
Årsresultat 275.000 352.000 163.000 294.000 249.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 6.967.000 7.152.000 7.854.000 4.828.000 4.888.000
Maskiner anlegg 6.000 12.000 19.000 25.000 0
Driftsløsøre 23.000 35.000 64.000 100.000 157.000
Sum varige driftsmidler 6.996.000 7.200.000 7.937.000 4.953.000 5.045.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.997.000 7.200.000 7.938.000 4.954.000 5.046.000
Varebeholdning 37.000 0 0
Kundefordringer 99.000 127.000 122.000 109.000 106.000
Andre fordringer 20.000 67.000 776.000 19.000 16.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 367.000 422.000 46.000 184.000 3.000
Sum omløpsmidler 487.000 615.000 980.000 312.000 124.000
Sum eiendeler 7.484.000 7.815.000 8.918.000 5.266.000 5.170.000
Sum opptjent egenkapital 1.880.000 1.905.000 1.553.000 1.390.000 1.096.000
Sum egenkapital 2.030.000 2.055.000 1.703.000 1.540.000 1.246.000
Sum avsetninger til forpliktelser 180.000 178.000 171.000 149.000 153.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.180.000 1.526.000 2.822.000 3.103.000 3.410.000
Leverandørgjeld 13.000 379.000 465.000 5.000 83.000
Betalbar skatt 89.000 92.000 24.000 85.000 72.000
Skyldig offentlige avgifter 52.000 0 37.000 25.000
Utbytte -300.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 119.000 114.000 440.000 496.000 334.000
Sum kortsiktig gjeld 273.000 4.234.000 4.393.000 623.000 513.000
Sum gjeld og egenkapital 7.483.000 7.815.000 8.918.000 5.266.000 5.169.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 214.000 -3.619.000 -3.413.000 -311.000 -389.000
Likviditetsgrad 1 1.8 0.1 0.2 0.5 0.2
Likviditetsgrad 2 1.8 0.1 0.2 0.5 0.2
Soliditet 27.1 26.3 19.1 29.2 24.1
Resultatgrad 50.1 55.8 45.9 56.9 55.9
Rentedekningsgrad 3.3 2.7 2.1 4.1 3.2
Gjeldsgrad 2.7 2.8 4.2 2.4 3.1
Total kapitalrentabilitet 7.0 9.2 4.5 9.4 8.9
Signatur
13.09.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
13.09.2011
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex