Trysil Elektro AS
Juridisk navn:  Trysil Elektro AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62454490
Storvegen 27 Storvegen 27 Fax: 62454491
2420 Trysil 2420 Trysil
Fylke: Kommune:
Innlandet Trysil
Org.nr: 981411501
Aksjekapital: 196.000 NOK
Antall ansatte: 22
Etableringsdato: 12/9/1999
Foretakstype: AS
Revisor: Tom Rusten Østli
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.09%
Resultat  
  
-14.71%
Egenkapital  
  
-7.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 29.151.000 31.377.000 30.204.000 30.865.000 27.697.000
Resultat: 2.794.000 3.276.000 3.730.000 4.136.000 3.106.000
Egenkapital: 12.998.000 14.109.000 11.524.000 10.665.000 9.465.000
Regnskap for  Trysil Elektro AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 29.151.000 31.377.000 30.204.000 30.865.000 27.697.000
Driftskostnader -26.424.000 -28.349.000 -26.274.000 -26.795.000 -24.448.000
Driftsresultat 2.728.000 3.028.000 3.929.000 4.069.000 3.250.000
Finansinntekter 164.000 335.000 51.000 177.000 12.000
Finanskostnader -97.000 -86.000 -249.000 -108.000 -155.000
Finans 67.000 249.000 -198.000 69.000 -143.000
Resultat før skatt 2.794.000 3.276.000 3.730.000 4.136.000 3.106.000
Skattekostnad -615.000 -692.000 -911.000 -976.000 -803.000
Årsresultat 2.179.000 2.585.000 2.819.000 3.160.000 2.303.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.060.000 3.597.000 3.463.000 3.337.000 3.724.000
Sum omløpsmidler 22.956.000 17.409.000 18.596.000 18.916.000 15.337.000
Sum eiendeler 27.016.000 21.006.000 22.059.000 22.253.000 19.061.000
Sum opptjent egenkapital 12.812.000 13.905.000 11.321.000 10.462.000 9.262.000
Sum egenkapital 12.998.000 14.109.000 11.524.000 10.665.000 9.465.000
Sum langsiktig gjeld 1.795.000 1.077.000 1.402.000 1.848.000 2.324.000
Sum kortsiktig gjeld 12.224.000 5.821.000 9.133.000 9.740.000 7.272.000
Sum gjeld og egenkapital 27.017.000 21.006.000 22.059.000 22.253.000 19.061.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 28.857.000 31.164.000 29.940.000 30.603.000 27.476.000
Andre inntekter 293.000 214.000 264.000 262.000 222.000
Driftsinntekter 29.151.000 31.377.000 30.204.000 30.865.000 27.697.000
Varekostnad -11.377.000 -12.631.000 -10.543.000 -11.282.000 -10.110.000
Lønninger -12.034.000 -12.524.000 -12.540.000 -12.521.000 -11.499.000
Avskrivning -513.000 -522.000 -470.000 -546.000 -474.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.500.000 -2.672.000 -2.721.000 -2.446.000 -2.365.000
Driftskostnader -26.424.000 -28.349.000 -26.274.000 -26.795.000 -24.448.000
Driftsresultat 2.728.000 3.028.000 3.929.000 4.069.000 3.250.000
Finansinntekter 164.000 335.000 51.000 177.000 12.000
Finanskostnader -97.000 -86.000 -249.000 -108.000 -155.000
Finans 67.000 249.000 -198.000 69.000 -143.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -1.790.000 0 -1.960.000 -1.960.000 -1.137.000
Årsresultat 2.179.000 2.585.000 2.819.000 3.160.000 2.303.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 1.887.000 2.086.000 2.299.000 2.512.000 2.671.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.163.000 1.501.000 1.154.000 815.000 1.044.000
Sum varige driftsmidler 4.050.000 3.587.000 3.453.000 3.327.000 3.714.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Sum anleggsmidler 4.060.000 3.597.000 3.463.000 3.337.000 3.724.000
Varebeholdning 1.976.000 2.469.000 2.469.000 2.449.000 2.167.000
Kundefordringer 14.078.000 5.242.000 7.306.000 8.000.000 7.452.000
Andre fordringer 202.000 154.000 193.000 166.000 286.000
Sum investeringer 4.567.000 4.419.000 4.093.000 4.213.000 0
Kasse, bank 2.133.000 5.124.000 4.536.000 4.088.000 5.433.000
Sum omløpsmidler 22.956.000 17.409.000 18.596.000 18.916.000 15.337.000
Sum eiendeler 27.016.000 21.006.000 22.059.000 22.253.000 19.061.000
Sum opptjent egenkapital 12.812.000 13.905.000 11.321.000 10.462.000 9.262.000
Sum egenkapital 12.998.000 14.109.000 11.524.000 10.665.000 9.465.000
Sum avsetninger til forpliktelser 135.000 18.000 47.000 124.000 84.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.795.000 1.077.000 1.402.000 1.848.000 2.324.000
Leverandørgjeld 1.309.000 854.000 1.490.000 1.954.000 1.049.000
Betalbar skatt 498.000 721.000 989.000 930.000 883.000
Skyldig offentlige avgifter 1.980.000 1.978.000 2.332.000 2.518.000 2.321.000
Utbytte -1.790.000 0 -1.960.000 -1.960.000 -1.137.000
Annen kortsiktig gjeld 6.646.000 2.269.000 2.363.000 2.378.000 1.883.000
Sum kortsiktig gjeld 12.224.000 5.821.000 9.133.000 9.740.000 7.272.000
Sum gjeld og egenkapital 27.017.000 21.006.000 22.059.000 22.253.000 19.061.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.732.000 11.588.000 9.463.000 9.176.000 8.065.000
Likviditetsgrad 1 1.9 3 2 1.9 2.1
Likviditetsgrad 2 1.7 2.6 1.8 1.7 1.8
Soliditet 48.1 67.2 52.2 47.9 49.7
Resultatgrad 9.4 9.7 1 13.2 11.7
Rentedekningsgrad 28.1 35.2 15.8 37.7 2
Gjeldsgrad 1.1 0.5 0.9 1.1 1
Total kapitalrentabilitet 10.7 1 1 19.1 17.1
Signatur
26.05.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex