Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Trysilvassdragets Skogeierlag
Juridisk navn:  Trysilvassdragets Skogeierlag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91717780
Storvegen 13 Storvegen 13 Fax: 62449890
2420 Trysil 2420 Trysil
Fylke: Kommune:
Innlandet Trysil
Org.nr: 940146151
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 8/14/1916
Foretakstype: FLI
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Regnebua AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-57.16%
Resultat  
  
2258.87%
Egenkapital  
  
6.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.062.000 2.479.000 2.712.000 2.502.000 2.588.000
Resultat: 2.925.000 124.000 2.566.000 -2.989.000 -196.000
Egenkapital: 44.523.000 41.651.000 41.600.000 39.114.000 42.175.000
Regnskap for  Trysilvassdragets Skogeierlag
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.062.000 2.479.000 2.712.000 2.502.000 2.588.000
Driftskostnader -1.409.000 -3.447.000 -3.751.000 -4.260.000 -5.267.000
Driftsresultat -346.000 -967.000 -1.039.000 -1.758.000 -2.678.000
Finansinntekter 3.271.000 1.093.000 3.632.000 -1.232.000 2.485.000
Finanskostnader -2.000 -28.000 0 -3.000
Finans 3.271.000 1.091.000 3.604.000 -1.232.000 2.482.000
Resultat før skatt 2.925.000 124.000 2.566.000 -2.989.000 -196.000
Skattekostnad -53.000 -73.000 -80.000 -72.000 -101.000
Årsresultat 2.872.000 51.000 2.486.000 -3.061.000 -297.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.388.000 11.390.000 11.371.000 4.409.000 1.624.000
Sum omløpsmidler 32.369.000 31.493.000 31.328.000 35.893.000 41.784.000
Sum eiendeler 44.757.000 42.883.000 42.699.000 40.302.000 43.408.000
Sum opptjent egenkapital 44.523.000 41.651.000 41.600.000 39.114.000 42.175.000
Sum egenkapital 44.523.000 41.651.000 41.600.000 39.114.000 42.175.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 233.000 1.231.000 1.099.000 1.188.000 1.233.000
Sum gjeld og egenkapital 44.756.000 42.882.000 42.699.000 40.302.000 43.408.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 22.000 1.373.000 1.781.000 1.656.000 1.682.000
Andre inntekter 1.040.000 1.106.000 931.000 846.000 906.000
Driftsinntekter 1.062.000 2.479.000 2.712.000 2.502.000 2.588.000
Varekostnad -104.000 -57.000 -12.000 -26.000 0
Lønninger -534.000 -2.342.000 -2.188.000 -2.471.000 -2.885.000
Avskrivning -2.000 -1.000 -22.000 -15.000 -15.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -769.000 -1.047.000 -1.529.000 -1.748.000 -2.367.000
Driftskostnader -1.409.000 -3.447.000 -3.751.000 -4.260.000 -5.267.000
Driftsresultat -346.000 -967.000 -1.039.000 -1.758.000 -2.678.000
Finansinntekter 3.271.000 1.093.000 3.632.000 -1.232.000 2.485.000
Finanskostnader -2.000 -28.000 0 -3.000
Finans 3.271.000 1.091.000 3.604.000 -1.232.000 2.482.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 2.872.000 51.000 2.486.000 -3.061.000 -297.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 2.131.000 2.133.000 2.114.000 85.000 100.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.131.000 2.133.000 2.114.000 85.000 100.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.257.000 9.257.000 9.257.000 4.324.000 1.524.000
Sum anleggsmidler 12.388.000 11.390.000 11.371.000 4.409.000 1.624.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 420.000 277.000 660.000 1.219.000 1.056.000
Andre fordringer 71.000 242.000 210.000 227.000 3.965.000
Sum investeringer 31.479.000 30.203.000 29.269.000 30.921.000 32.208.000
Kasse, bank 400.000 771.000 1.190.000 3.525.000 4.555.000
Sum omløpsmidler 32.369.000 31.493.000 31.328.000 35.893.000 41.784.000
Sum eiendeler 44.757.000 42.883.000 42.699.000 40.302.000 43.408.000
Sum opptjent egenkapital 44.523.000 41.651.000 41.600.000 39.114.000 42.175.000
Sum egenkapital 44.523.000 41.651.000 41.600.000 39.114.000 42.175.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 97.000 293.000 289.000 272.000 404.000
Betalbar skatt 75.000 72.000 80.000 82.000 103.000
Skyldig offentlige avgifter 21.000 335.000 316.000 485.000 409.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 40.000 532.000 414.000 349.000 317.000
Sum kortsiktig gjeld 233.000 1.231.000 1.099.000 1.188.000 1.233.000
Sum gjeld og egenkapital 44.756.000 42.882.000 42.699.000 40.302.000 43.408.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 32.136.000 30.262.000 30.229.000 34.705.000 40.551.000
Likviditetsgrad 1 138.9 25.6 28.5 30.2 33.9
Likviditetsgrad 2 138.9 25.6 28.5 30.2 33.9
Soliditet 99.5 97.1 97.4 97.1 97.2
Resultatgrad -32.6 -38.3 -70.3 -103.5
Rentedekningsgrad -483.5 -37.1 -892.7
Gjeldsgrad 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 6.5 0.3 6.1 -7.4 -0.4
Signatur
09.12.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
09.12.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex