Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ttc Bygg Og Eiendom AS
Juridisk navn:  Ttc Bygg Og Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95176505
Østre Tromøyvei 400 Østre Tromøyvei 400 Fax:
4812 Kongshavn 4812 Kongshavn
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 996014355
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/1/2010 1
Foretakstype: AS
Revisor: Agder-Team Revisjon AS
Regnskapsfører: Froland Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-100.44%
Resultat  
  
-105.29%
Egenkapital  
  
-0.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: -30.000 6.853.000 19.648.000 14.498.000 14.443.000
Resultat: -56.000 1.059.000 2.111.000 318.000 977.000
Egenkapital: 4.808.000 4.853.000 3.979.000 3.052.000 3.052.000
Regnskap for  Ttc Bygg Og Eiendom AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter -30.000 6.853.000 19.648.000 14.498.000 14.443.000
Driftskostnader -96.000 -6.027.000 -17.526.000 -14.194.000 -13.474.000
Driftsresultat -127.000 826.000 2.122.000 304.000 969.000
Finansinntekter 180.000 239.000 10.000 16.000 14.000
Finanskostnader -110.000 -6.000 -21.000 -2.000 -6.000
Finans 70.000 233.000 -11.000 14.000 8.000
Resultat før skatt -56.000 1.059.000 2.111.000 318.000 977.000
Skattekostnad 10.000 -184.000 -464.000 -72.000 -234.000
Årsresultat -45.000 875.000 1.646.000 246.000 743.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.377.000 1.644.000 2.107.000 540.000 494.000
Sum omløpsmidler 2.494.000 3.945.000 5.232.000 5.606.000 5.032.000
Sum eiendeler 4.871.000 5.589.000 7.339.000 6.146.000 5.526.000
Sum opptjent egenkapital 4.708.000 4.753.000 3.879.000 2.952.000 2.952.000
Sum egenkapital 4.808.000 4.853.000 3.979.000 3.052.000 3.052.000
Sum langsiktig gjeld 10.000 25.000 17.000 17.000
Sum kortsiktig gjeld 63.000 724.000 3.336.000 3.077.000 2.456.000
Sum gjeld og egenkapital 4.871.000 5.587.000 7.340.000 6.146.000 5.525.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter -100.000 6.813.000 19.648.000 14.498.000 14.443.000
Andre inntekter 70.000 40.000 0 0 0
Driftsinntekter -30.000 6.853.000 19.648.000 14.498.000 14.443.000
Varekostnad -15.000 -4.196.000 -11.952.000 -9.000.000 -9.497.000
Lønninger -1.443.000 -4.471.000 -4.428.000 -3.449.000
Avskrivning -10.000 -103.000 -52.000 -49.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -71.000 -388.000 -1.000.000 -714.000 -479.000
Driftskostnader -96.000 -6.027.000 -17.526.000 -14.194.000 -13.474.000
Driftsresultat -127.000 826.000 2.122.000 304.000 969.000
Finansinntekter 180.000 239.000 10.000 16.000 14.000
Finanskostnader -110.000 -6.000 -21.000 -2.000 -6.000
Finans 70.000 233.000 -11.000 14.000 8.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -720.000 -246.000 -720.000
Årsresultat -45.000 875.000 1.646.000 246.000 743.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 109.000 592.000 0 0
Driftsløsøre 0 275.000 294.000
Sum varige driftsmidler 109.000 592.000 275.000 294.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.268.000 1.644.000 1.515.000 265.000 200.000
Sum anleggsmidler 2.377.000 1.644.000 2.107.000 540.000 494.000
Varebeholdning 2.507.000 994.000 2.102.000 0
Kundefordringer 647.000 72.000 538.000 1.119.000
Andre fordringer 382.000 35.000 56.000 17.000 178.000
Sum investeringer 400.000 0 0 0
Kasse, bank 1.712.000 756.000 4.109.000 2.950.000 3.734.000
Sum omløpsmidler 2.494.000 3.945.000 5.232.000 5.606.000 5.032.000
Sum eiendeler 4.871.000 5.589.000 7.339.000 6.146.000 5.526.000
Sum opptjent egenkapital 4.708.000 4.753.000 3.879.000 2.952.000 2.952.000
Sum egenkapital 4.808.000 4.853.000 3.979.000 3.052.000 3.052.000
Sum avsetninger til forpliktelser 10.000 25.000 17.000 17.000
Gjeld til kredittinstitutt 62.000 62.000 0 11.000 720.000
Sum langsiktig gjeld 10.000 25.000 17.000 17.000
Leverandørgjeld 2.000 257.000 673.000 1.585.000 564.000
Betalbar skatt 185.000 457.000 73.000 226.000
Skyldig offentlige avgifter 74.000 662.000 746.000 581.000
Utbytte -720.000 -246.000 -720.000
Annen kortsiktig gjeld 147.000 1.544.000 417.000 365.000
Sum kortsiktig gjeld 63.000 724.000 3.336.000 3.077.000 2.456.000
Sum gjeld og egenkapital 4.871.000 5.587.000 7.340.000 6.146.000 5.525.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.431.000 3.221.000 1.896.000 2.529.000 2.576.000
Likviditetsgrad 1 39.6 5.4 1.6 1.8 2
Likviditetsgrad 2 39.6 2.0 1.3 1.1 2
Soliditet 98.7 86.9 54.2 49.7 55.2
Resultatgrad 423.3 12.1 10.8 2.1 6.7
Rentedekningsgrad -1.2 137.7 1 1 161.5
Gjeldsgrad 0.2 0.8 1 0.8
Total kapitalrentabilitet 1.1 19.1 2 5.2 17.8
Signatur
17.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex