Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tuddal Høyfjellshotel As
Juridisk navn:  Tuddal Høyfjellshotel As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35028888
Fax: 35028889
3697 Tuddal 3697 Tuddal
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Hjartdal
Org.nr: 970951113
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 30
Etableringsdato: 5/30/1994
Foretakstype: AS
Revisor: Sant Revisjon AS
Regnskapsfører: Arken Økonomitjenester As
Utvikling:
Omsetning  
  
23.98%
Resultat  
  
-28.83%
Egenkapital  
  
25.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 14.576.000 11.757.000 10.351.000 9.357.000 9.533.000
Resultat: 116.000 163.000 -290.000 144.000 335.000
Egenkapital: 410.000 326.000 198.000 427.000 322.000
Regnskap for  Tuddal Høyfjellshotel As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 14.576.000 11.757.000 10.351.000 9.357.000 9.533.000
Driftskostnader -14.433.000 -11.556.000 -10.620.000 -9.184.000 -9.159.000
Driftsresultat 143.000 200.000 -269.000 173.000 374.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000
Finanskostnader -27.000 -38.000 -22.000 -31.000 -40.000
Finans -26.000 -37.000 -21.000 -29.000 -39.000
Resultat før skatt 116.000 163.000 -290.000 144.000 335.000
Skattekostnad -32.000 -36.000 61.000 -40.000 -85.000
Årsresultat 84.000 127.000 -229.000 105.000 249.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.271.000 949.000 1.076.000 800.000 873.000
Sum omløpsmidler 3.395.000 2.998.000 2.350.000 1.685.000 1.551.000
Sum eiendeler 4.666.000 3.947.000 3.426.000 2.485.000 2.424.000
Sum opptjent egenkapital 10.000 -74.000 -202.000 27.000 -78.000
Sum egenkapital 410.000 326.000 198.000 427.000 322.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 5.000
Sum kortsiktig gjeld 4.257.000 3.622.000 3.228.000 2.058.000 2.097.000
Sum gjeld og egenkapital 4.667.000 3.948.000 3.426.000 2.485.000 2.424.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.555.000 7.637.000 6.087.000 5.602.000 5.836.000
Andre inntekter 6.021.000 4.120.000 4.264.000 3.755.000 3.697.000
Driftsinntekter 14.576.000 11.757.000 10.351.000 9.357.000 9.533.000
Varekostnad -3.143.000 -2.394.000 -2.096.000 -1.942.000 -1.916.000
Lønninger -6.012.000 -5.038.000 -4.421.000 -3.375.000 -3.818.000
Avskrivning -212.000 -207.000 -224.000 -209.000 -203.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.066.000 -3.917.000 -3.879.000 -3.658.000 -3.222.000
Driftskostnader -14.433.000 -11.556.000 -10.620.000 -9.184.000 -9.159.000
Driftsresultat 143.000 200.000 -269.000 173.000 374.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000
Finanskostnader -27.000 -38.000 -22.000 -31.000 -40.000
Finans -26.000 -37.000 -21.000 -29.000 -39.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 84.000 127.000 -229.000 105.000 249.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 104.000 91.000 127.000 66.000 92.000
Fast eiendom 14.000 16.000 18.000 0 246.000
Maskiner anlegg 969.000 831.000 915.000 714.000 531.000
Driftsløsøre 179.000 7.000 11.000 16.000 0
Sum varige driftsmidler 1.163.000 854.000 944.000 730.000 777.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Sum anleggsmidler 1.271.000 949.000 1.076.000 800.000 873.000
Varebeholdning 1.601.000 760.000 706.000 472.000 522.000
Kundefordringer 826.000 978.000 1.368.000 754.000 523.000
Andre fordringer 228.000 162.000 92.000 98.000 87.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 740.000 1.097.000 184.000 360.000 404.000
Sum omløpsmidler 3.395.000 2.998.000 2.350.000 1.685.000 1.551.000
Sum eiendeler 4.666.000 3.947.000 3.426.000 2.485.000 2.424.000
Sum opptjent egenkapital 10.000 -74.000 -202.000 27.000 -78.000
Sum egenkapital 410.000 326.000 198.000 427.000 322.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 480.000 0 273.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 5.000
Leverandørgjeld 2.329.000 2.225.000 1.606.000 918.000 312.000
Betalbar skatt 45.000 0 0 14.000 0
Skyldig offentlige avgifter 317.000 266.000 233.000 206.000 345.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.566.000 1.131.000 909.000 920.000 1.167.000
Sum kortsiktig gjeld 4.257.000 3.622.000 3.228.000 2.058.000 2.097.000
Sum gjeld og egenkapital 4.667.000 3.948.000 3.426.000 2.485.000 2.424.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -862.000 -624.000 -878.000 -373.000 -546.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.8 0.7 0.8 0.7
Likviditetsgrad 2 0.4 0.6 0.5 0.6 0.5
Soliditet 8.8 8.3 5.8 17.2 13.3
Resultatgrad 1.0 1.7 -2.6 1.8 3.9
Rentedekningsgrad 5.3 5.3 -12.2 5.6 9.3
Gjeldsgrad 10.4 11.1 16.3 4.8 6.5
Total kapitalrentabilitet 3.1 5.1 -7.8 7 15.5
Signatur
28.01.2022
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
29.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex