Tundøren AS
Juridisk navn:  Tundøren AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33464031
Postboks 25, Meny Pindsle Gneisveien 10 Fax: 33468931
3249 Sandefjord 3221 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 915561438
Aksjekapital: 5.600.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 12/31/1971
Foretakstype: AS
Revisor: Orion Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
17.16%
Resultat  
  
19.81%
Egenkapital  
  
-29%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 28.949.000 24.709.000 26.263.000 28.917.000 29.201.000
Resultat: -1.113.000 -1.388.000 426.000 322.000 196.000
Egenkapital: 2.145.000 3.021.000 4.132.000 3.877.000 3.676.000
Regnskap for  Tundøren AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 28.949.000 24.709.000 26.263.000 28.917.000 29.201.000
Driftskostnader -29.935.000 -26.054.000 -25.793.000 -28.497.000 -28.791.000
Driftsresultat -985.000 -1.346.000 470.000 420.000 410.000
Finansinntekter 4.000 3.000 3.000 266.000 146.000
Finanskostnader -131.000 -45.000 -47.000 -364.000 -358.000
Finans -127.000 -42.000 -44.000 -98.000 -212.000
Resultat før skatt -1.113.000 -1.388.000 426.000 322.000 196.000
Skattekostnad 237.000 277.000 -171.000 -121.000 -58.000
Årsresultat -876.000 -1.111.000 255.000 201.000 138.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.284.000 1.037.000 914.000 885.000 1.110.000
Sum omløpsmidler 9.545.000 8.473.000 7.747.000 8.201.000 7.162.000
Sum eiendeler 10.829.000 9.510.000 8.661.000 9.086.000 8.272.000
Sum opptjent egenkapital -2.455.000 -1.579.000 -468.000 -723.000 -924.000
Sum egenkapital 2.145.000 3.021.000 4.132.000 3.877.000 3.676.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8.684.000 6.488.000 4.529.000 5.209.000 4.596.000
Sum gjeld og egenkapital 10.829.000 9.509.000 8.661.000 9.086.000 8.272.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 28.919.000 24.660.000 26.233.000 28.889.000 29.173.000
Andre inntekter 30.000 48.000 30.000 28.000 28.000
Driftsinntekter 28.949.000 24.709.000 26.263.000 28.917.000 29.201.000
Varekostnad -21.605.000 -18.086.000 -18.523.000 -21.382.000 -23.905.000
Lønninger -4.193.000 -3.994.000 -3.348.000 -3.406.000 -3.329.000
Avskrivning -307.000 -249.000 -234.000 -162.000 -212.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.604.000 -3.680.000 -3.281.000 -3.151.000 -2.849.000
Driftskostnader -29.935.000 -26.054.000 -25.793.000 -28.497.000 -28.791.000
Driftsresultat -985.000 -1.346.000 470.000 420.000 410.000
Finansinntekter 4.000 3.000 3.000 266.000 146.000
Finanskostnader -131.000 -45.000 -47.000 -364.000 -358.000
Finans -127.000 -42.000 -44.000 -98.000 -212.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -876.000 -1.111.000 255.000 201.000 138.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 897.000 660.000 383.000 554.000 675.000
Fast eiendom 0 190.000 237.000 50.000 20.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 381.000 181.000 287.000 275.000 366.000
Sum varige driftsmidler 381.000 371.000 524.000 325.000 386.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.000 6.000 7.000 6.000 50.000
Sum anleggsmidler 1.284.000 1.037.000 914.000 885.000 1.110.000
Varebeholdning 4.029.000 4.219.000 4.280.000 4.684.000 5.064.000
Kundefordringer 4.829.000 4.053.000 3.284.000 3.346.000 1.910.000
Andre fordringer 27.000 39.000 26.000 19.000 20.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 661.000 161.000 158.000 152.000 167.000
Sum omløpsmidler 9.545.000 8.473.000 7.747.000 8.201.000 7.162.000
Sum eiendeler 10.829.000 9.510.000 8.661.000 9.086.000 8.272.000
Sum opptjent egenkapital -2.455.000 -1.579.000 -468.000 -723.000 -924.000
Sum egenkapital 2.145.000 3.021.000 4.132.000 3.877.000 3.676.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.271.000 455.000 -1.304.000 -394.000 -1.394.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 4.569.000 4.539.000 4.240.000 5.079.000 5.572.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.299.000 967.000 1.185.000 99.000 12.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 544.000 527.000 408.000 425.000 407.000
Sum kortsiktig gjeld 8.684.000 6.488.000 4.529.000 5.209.000 4.596.000
Sum gjeld og egenkapital 10.829.000 9.509.000 8.661.000 9.086.000 8.272.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 861.000 1.985.000 3.218.000 2.992.000 2.566.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.3 1.7 1.6 1.6
Likviditetsgrad 2 0.6 0.7 0.8 0.7 0.5
Soliditet 19.8 31.8 47.7 42.7 44.4
Resultatgrad -3.4 -5.4 1.8 1.5 1.4
Rentedekningsgrad -7.5 -29.9 1 1.2 1.6
Gjeldsgrad 4 2.1 1.1 1.3 1.3
Total kapitalrentabilitet -9.1 -14.1 5.5 7.6 6.7
Signatur
07.10.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
07.10.2020
PROKURA HVER FOR SEG
RØED BJØRN TERJE
PROKURA HVER FOR SEG
RØED REIDAR ASBJØRN
PROKURA HVER FOR SEG
RØED PER TANCRED
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex