Tuningservice As
Juridisk navn:  Tuningservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91343000
Smievegen 39 Smievegen 39 Fax:
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Sula
Org.nr: 915153704
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 2/23/2015
Foretakstype: AS
Revisor: Ålesund Team-Revisjon As
Regnskapsfører: Regnskapshjelp As
Utvikling:
Omsetning  
  
36.54%
Resultat  
  
90.23%
Egenkapital  
  
63.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 20.818.000 15.247.000 16.391.000 11.575.000 10.155.000
Resultat: 10.708.000 5.629.000 7.146.000 3.950.000 2.685.000
Egenkapital: 11.868.000 7.247.000 5.607.000 2.534.000 1.457.000
Regnskap for  Tuningservice As
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 20.818.000 15.247.000 16.391.000 11.575.000 10.155.000
Driftskostnader -10.213.000 -9.608.000 -9.234.000 -7.627.000 -7.481.000
Driftsresultat 10.605.000 5.639.000 7.157.000 3.948.000 2.673.000
Finansinntekter 109.000 1.000 2.000 3.000 13.000
Finanskostnader -7.000 -11.000 -13.000 -1.000 0
Finans 102.000 -10.000 -11.000 2.000 13.000
Resultat før skatt 10.708.000 5.629.000 7.146.000 3.950.000 2.685.000
Skattekostnad -2.337.000 -1.238.000 -1.573.000 -873.000 -625.000
Årsresultat 8.371.000 4.391.000 5.573.000 3.077.000 2.061.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.658.000 5.024.000 4.557.000 1.603.000 1.154.000
Sum omløpsmidler 9.737.000 4.426.000 4.324.000 4.485.000 3.170.000
Sum eiendeler 15.395.000 9.450.000 8.881.000 6.088.000 4.324.000
Sum opptjent egenkapital 11.838.000 7.217.000 5.577.000 2.504.000 1.427.000
Sum egenkapital 11.868.000 7.247.000 5.607.000 2.534.000 1.457.000
Sum langsiktig gjeld 216.000 176.000 189.000 62.000 27.000
Sum kortsiktig gjeld 3.312.000 2.027.000 3.085.000 3.492.000 2.841.000
Sum gjeld og egenkapital 15.396.000 9.450.000 8.881.000 6.088.000 4.325.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 20.760.000 15.170.000 16.170.000 11.350.000 10.121.000
Andre inntekter 58.000 77.000 221.000 225.000 34.000
Driftsinntekter 20.818.000 15.247.000 16.391.000 11.575.000 10.155.000
Varekostnad -5.922.000 -4.131.000 -4.357.000 -3.742.000 -3.877.000
Lønninger -1.756.000 -2.000.000 -1.598.000 -1.960.000 -1.714.000
Avskrivning -1.102.000 -1.049.000 -628.000 -392.000 -325.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.433.000 -2.428.000 -2.651.000 -1.533.000 -1.565.000
Driftskostnader -10.213.000 -9.608.000 -9.234.000 -7.627.000 -7.481.000
Driftsresultat 10.605.000 5.639.000 7.157.000 3.948.000 2.673.000
Finansinntekter 109.000 1.000 2.000 3.000 13.000
Finanskostnader -7.000 -11.000 -13.000 -1.000 0
Finans 102.000 -10.000 -11.000 2.000 13.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -3.750.000 -2.750.000 -2.500.000 0 -1.900.000
Årsresultat 8.371.000 4.391.000 5.573.000 3.077.000 2.061.000
Balanse detaljer          
Goodwill 757.000 844.000 0 0 0
Sum Immatrielle midler 757.000 844.000 0 25.000 50.000
Fast eiendom 108.000 194.000 196.000 144.000 150.000
Maskiner anlegg 23.000 621.000 0 0 0
Driftsløsøre 4.770.000 3.313.000 4.361.000 1.434.000 955.000
Sum varige driftsmidler 4.901.000 4.128.000 4.557.000 1.578.000 1.104.000
Sum finansielle anleggsmidler 52.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.658.000 5.024.000 4.557.000 1.603.000 1.154.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 417.000 324.000 467.000 494.000 347.000
Andre fordringer 44.000 45.000 59.000 143.000 233.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 9.274.000 4.058.000 3.798.000 3.847.000 2.590.000
Sum omløpsmidler 9.737.000 4.426.000 4.324.000 4.485.000 3.170.000
Sum eiendeler 15.395.000 9.450.000 8.881.000 6.088.000 4.324.000
Sum opptjent egenkapital 11.838.000 7.217.000 5.577.000 2.504.000 1.427.000
Sum egenkapital 11.868.000 7.247.000 5.607.000 2.534.000 1.457.000
Sum avsetninger til forpliktelser 216.000 176.000 189.000 62.000 27.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 216.000 176.000 189.000 62.000 27.000
Leverandørgjeld 55.000 141.000 207.000 101.000 141.000
Betalbar skatt 2.071.000 1.251.000 1.446.000 838.000 627.000
Skyldig offentlige avgifter 1.012.000 460.000 275.000 515.000 439.000
Utbytte -3.750.000 -2.750.000 -2.500.000 0 -1.900.000
Annen kortsiktig gjeld 173.000 175.000 157.000 188.000 134.000
Sum kortsiktig gjeld 3.312.000 2.027.000 3.085.000 3.492.000 2.841.000
Sum gjeld og egenkapital 15.396.000 9.450.000 8.881.000 6.088.000 4.325.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.425.000 2.399.000 1.239.000 993.000 329.000
Likviditetsgrad 1 2.9 2.2 1.4 1.3 1.1
Likviditetsgrad 2 2.9 2.2 1.4 1.3 1.1
Soliditet 77.1 76.7 63.1 41.6 33.7
Resultatgrad 50.9 37.0 43.7 34.1 26.3
Rentedekningsgrad 1.515.0 512.6 550.5 3
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.6 1.4 2
Total kapitalrentabilitet 69.6 59.7 80.6 64.9 62.1
Signatur
19.01.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex