Turistsenteret Eiendom AS
Juridisk navn:  Turistsenteret Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76150600
Postboks 64 Richard Withs Gate 23 Fax: 76151140
8455 Stokmarknes 8450 Stokmarknes
Fylke: Kommune:
Nordland Hadsel
Org.nr: 979459890
Aksjekapital: 31.000.000 NOK
Etableringsdato: 11/28/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Revicom As
Regnskapsfører: Økoråd Hadsel As
Utvikling:
Omsetning  
  
16.94%
Resultat  
  
-266.5%
Egenkapital  
  
-22.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.464.000 2.107.000 2.597.000 2.812.000 2.499.000
Resultat: -6.540.000 3.928.000 -662.000 93.000 -458.000
Egenkapital: 17.700.000 22.826.000 9.906.000 10.333.000 10.269.000
Regnskap for  Turistsenteret Eiendom AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.464.000 2.107.000 2.597.000 2.812.000 2.499.000
Driftskostnader -8.870.000 1.843.000 -3.194.000 -2.646.000 -2.773.000
Driftsresultat -6.406.000 3.950.000 -598.000 167.000 -273.000
Finansinntekter 122.000 272.000 1.679.000 1.590.000 1.450.000
Finanskostnader -256.000 -293.000 -1.744.000 -1.663.000 -1.635.000
Finans -134.000 -21.000 -65.000 -73.000 -185.000
Resultat før skatt -6.540.000 3.928.000 -662.000 93.000 -458.000
Skattekostnad 1.413.000 -672.000 145.000 -30.000 106.000
Årsresultat -5.127.000 3.256.000 -516.000 63.000 -352.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 39.992.000 37.876.000 67.994.000 66.915.000 64.960.000
Sum omløpsmidler 2.572.000 17.812.000 1.039.000 724.000 840.000
Sum eiendeler 42.564.000 55.688.000 69.033.000 67.639.000 65.800.000
Sum opptjent egenkapital 6.500.000 11.626.000 -1.094.000 -667.000 -731.000
Sum egenkapital 17.700.000 22.826.000 9.906.000 10.333.000 10.269.000
Sum langsiktig gjeld 24.190.000 31.046.000 58.734.000 56.997.000 55.443.000
Sum kortsiktig gjeld 674.000 1.816.000 393.000 310.000 88.000
Sum gjeld og egenkapital 42.564.000 55.688.000 69.033.000 67.640.000 65.800.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.797.000 1.957.000 0 0 0
Andre inntekter 667.000 150.000 2.597.000 2.812.000 2.499.000
Driftsinntekter 2.464.000 2.107.000 2.597.000 2.812.000 2.499.000
Varekostnad -3.000 0 0 0
Lønninger -2.000 0 0 0
Avskrivning -2.260.000 -2.075.000 -1.588.000 -1.619.000 -1.606.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -6.605.000 3.918.000 -1.606.000 -1.027.000 -1.167.000
Driftskostnader -8.870.000 1.843.000 -3.194.000 -2.646.000 -2.773.000
Driftsresultat -6.406.000 3.950.000 -598.000 167.000 -273.000
Finansinntekter 122.000 272.000 1.679.000 1.590.000 1.450.000
Finanskostnader -256.000 -293.000 -1.744.000 -1.663.000 -1.635.000
Finans -134.000 -21.000 -65.000 -73.000 -185.000
Konsernbidrag -1.155.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -5.127.000 3.256.000 -516.000 63.000 -352.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 424.000 311.000 191.000 91.000
Fast eiendom 25.529.000 24.464.000 11.296.000 12.654.000 14.017.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 1.333.000 214.000 190.000 246.000 266.000
Sum varige driftsmidler 26.862.000 24.678.000 11.486.000 12.900.000 14.283.000
Sum finansielle anleggsmidler 12.707.000 13.198.000 56.197.000 53.824.000 50.587.000
Sum anleggsmidler 39.992.000 37.876.000 67.994.000 66.915.000 64.960.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 1.102.000 250.000 238.000 238.000 0
Andre fordringer 1.322.000 17.199.000 659.000 50.000 158.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 148.000 363.000 142.000 437.000 682.000
Sum omløpsmidler 2.572.000 17.812.000 1.039.000 724.000 840.000
Sum eiendeler 42.564.000 55.688.000 69.033.000 67.639.000 65.800.000
Sum opptjent egenkapital 6.500.000 11.626.000 -1.094.000 -667.000 -731.000
Sum egenkapital 17.700.000 22.826.000 9.906.000 10.333.000 10.269.000
Sum avsetninger til forpliktelser 990.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 24.190.000 31.046.000 58.734.000 56.997.000 55.443.000
Leverandørgjeld 573.000 226.000 397.000 155.000 2.000
Betalbar skatt 0 130.000 0
Skyldig offentlige avgifter 46.000 12.000 25.000 77.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 55.000 1.590.000 -16.000 0 8.000
Sum kortsiktig gjeld 674.000 1.816.000 393.000 310.000 88.000
Sum gjeld og egenkapital 42.564.000 55.688.000 69.033.000 67.640.000 65.800.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.898.000 15.996.000 646.000 414.000 752.000
Likviditetsgrad 1 3.8 9.8 2.6 2.3 9.5
Likviditetsgrad 2 3.8 9.8 2.6 2.3 9.5
Soliditet 41.6 41.0 14.3 15.3 15.6
Resultatgrad -260.0 187.5 5.9 -10.9
Rentedekningsgrad -25.0 13.5 -0.3 0.1 -0.2
Gjeldsgrad 1.4 1.4 6 5.5 5.4
Total kapitalrentabilitet -14.8 7.6 1.6 2.6 1.8
Signatur
17.12.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
17.12.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex