Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tvedestrand Eiendom As
Juridisk navn:  Tvedestrand Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41120020
C/O Kenco Invest As Waldemars Hage 1 C/O Kenco Invest As Waldemars Hage 1 Fax:
0175 Oslo 175 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 917519153
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 6/28/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
19.28%
Resultat  
  
297.47%
Egenkapital  
  
237.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.299.000 1.089.000 1.537.000 598.000
Resultat: 628.000 158.000 183.000 145.000
Egenkapital: 696.000 206.000 245.000 140.000
Regnskap for  Tvedestrand Eiendom As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.299.000 1.089.000 1.537.000 598.000
Driftskostnader -276.000 -557.000 -890.000 -241.000
Driftsresultat 1.023.000 533.000 647.000 357.000
Finansinntekter 6.000 1.000 5.000 0
Finanskostnader -401.000 -375.000 -468.000 -213.000
Finans -395.000 -374.000 -463.000 -213.000
Resultat før skatt 628.000 158.000 183.000 145.000
Skattekostnad -138.000 -34.000 -41.000 -35.000
Årsresultat 490.000 124.000 142.000 110.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.882.000 12.307.000 12.749.000 13.192.000
Sum omløpsmidler 190.000 242.000 432.000 941.000
Sum eiendeler 12.072.000 12.549.000 13.181.000 14.133.000
Sum opptjent egenkapital 666.000 176.000 215.000 110.000
Sum egenkapital 696.000 206.000 245.000 140.000
Sum langsiktig gjeld 10.842.000 11.951.000 12.764.000 13.335.000
Sum kortsiktig gjeld 534.000 392.000 172.000 658.000
Sum gjeld og egenkapital 12.072.000 12.549.000 13.181.000 14.133.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 34.000 0
Andre inntekter 1.299.000 1.089.000 1.503.000 598.000
Driftsinntekter 1.299.000 1.089.000 1.537.000 598.000
Varekostnad 0 0 -195.000 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -447.000 -442.000 -442.000 -135.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader 171.000 -115.000 -253.000 -106.000
Driftskostnader -276.000 -557.000 -890.000 -241.000
Driftsresultat 1.023.000 533.000 647.000 357.000
Finansinntekter 6.000 1.000 5.000 0
Finanskostnader -401.000 -375.000 -468.000 -213.000
Finans -395.000 -374.000 -463.000 -213.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 490.000 124.000 142.000 110.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 11.865.000 12.307.000 12.749.000 13.192.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 17.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 11.882.000 12.307.000 12.749.000 13.192.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 11.882.000 12.307.000 12.749.000 13.192.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 1.000 -2.000 450.000
Andre fordringer 145.000 3.000 8.000 14.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 45.000 238.000 426.000 476.000
Sum omløpsmidler 190.000 242.000 432.000 941.000
Sum eiendeler 12.072.000 12.549.000 13.181.000 14.133.000
Sum opptjent egenkapital 666.000 176.000 215.000 110.000
Sum egenkapital 696.000 206.000 245.000 140.000
Sum avsetninger til forpliktelser 33.000 51.000 64.000 35.000
Gjeld til kredittinstitutt 261.000 261.000 48.000 0
Sum langsiktig gjeld 10.842.000 11.951.000 12.764.000 13.335.000
Leverandørgjeld 115.000 123.000 1.000 16.000
Betalbar skatt 154.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 213.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.000 8.000 122.000 429.000
Sum kortsiktig gjeld 534.000 392.000 172.000 658.000
Sum gjeld og egenkapital 12.072.000 12.549.000 13.181.000 14.133.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -344.000 -150.000 260.000 283.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.6 2.5 1.4
Likviditetsgrad 2 0.4 0.6 2.5 1.4
Soliditet 5.8 1.6 1.9 1
Resultatgrad 78.8 48.9 42.1 59.7
Rentedekningsgrad 2.6 1.4 1.4 1.7
Gjeldsgrad 16.3 59.9 52.8 1
Total kapitalrentabilitet 8.5 4.3 4.9 2.5
Signatur
29.05.2020
STYRETS LEDER ALENE
Prokurister
02.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex