Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tvedestrand Elektro Eiendom AS
Juridisk navn:  Tvedestrand Elektro Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37161530
Vestervei 9 Vestervei 9 Fax: 37161531
4900 Tvedestrand 4900 Tvedestrand
Fylke: Kommune:
Agder Tvedestrand
Org.nr: 990518939
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/1/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon Agder AS
Regnskapsfører: Avenir Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-37.5%
Resultat  
  
-235.29%
Egenkapital  
  
-5.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 225.000 360.000 628.000 360.000 1.126.000
Resultat: -399.000 -119.000 236.000 32.000 635.000
Egenkapital: 262.000 278.000 308.000 127.000 164.000
Regnskap for  Tvedestrand Elektro Eiendom AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 225.000 360.000 628.000 360.000 1.126.000
Driftskostnader -373.000 -232.000 -223.000 -212.000 -229.000
Driftsresultat -148.000 128.000 405.000 148.000 898.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -251.000 -247.000 -169.000 -116.000 -263.000
Finans -251.000 -247.000 -169.000 -116.000 -263.000
Resultat før skatt -399.000 -119.000 236.000 32.000 635.000
Skattekostnad 88.000 28.000 -55.000 -6.000 -166.000
Årsresultat -311.000 -91.000 181.000 26.000 469.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.752.000 1.846.000 1.915.000 3.544.000 2.111.000
Sum omløpsmidler 1.392.000 4.169.000 2.347.000 626.000 753.000
Sum eiendeler 3.144.000 6.015.000 4.262.000 4.170.000 2.864.000
Sum opptjent egenkapital -133.000 117.000 208.000 27.000 64.000
Sum egenkapital 262.000 278.000 308.000 127.000 164.000
Sum langsiktig gjeld 2.448.000 5.080.000 3.392.000 3.885.000 2.619.000
Sum kortsiktig gjeld 433.000 657.000 562.000 157.000 81.000
Sum gjeld og egenkapital 3.144.000 6.014.000 4.262.000 4.169.000 2.864.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 12.000 0 0
Andre inntekter 225.000 360.000 616.000 360.000 1.126.000
Driftsinntekter 225.000 360.000 628.000 360.000 1.126.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -95.000 -104.000 -106.000 -111.000 -121.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -278.000 -128.000 -117.000 -101.000 -108.000
Driftskostnader -373.000 -232.000 -223.000 -212.000 -229.000
Driftsresultat -148.000 128.000 405.000 148.000 898.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -251.000 -247.000 -169.000 -116.000 -263.000
Finans -251.000 -247.000 -169.000 -116.000 -263.000
Konsernbidrag 0 0 0 -64.000 -413.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -311.000 -91.000 181.000 26.000 469.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.718.000 1.804.000 1.898.000 3.544.000 2.111.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 34.000 42.000 17.000 0 0
Sum varige driftsmidler 1.752.000 1.846.000 1.915.000 3.544.000 2.111.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.752.000 1.846.000 1.915.000 3.544.000 2.111.000
Varebeholdning 925.000 3.989.000 1.401.000 0 0
Kundefordringer 0 0 19.000 38.000 19.000
Andre fordringer 0 9.000 889.000 0 8.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 88.000 93.000 38.000 246.000 726.000
Sum omløpsmidler 1.392.000 4.169.000 2.347.000 626.000 753.000
Sum eiendeler 3.144.000 6.015.000 4.262.000 4.170.000 2.864.000
Sum opptjent egenkapital -133.000 117.000 208.000 27.000 64.000
Sum egenkapital 262.000 278.000 308.000 127.000 164.000
Sum avsetninger til forpliktelser 24.000 28.000 39.000 51.000 67.000
Gjeld til kredittinstitutt 416.000 579.000 169.000 85.000 55.000
Sum langsiktig gjeld 2.448.000 5.080.000 3.392.000 3.885.000 2.619.000
Leverandørgjeld 3.000 59.000 304.000 55.000 6.000
Betalbar skatt 0 0 67.000 0 2.000
Skyldig offentlige avgifter 9.000 14.000 14.000 6.000 14.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.000 4.000 8.000 10.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 433.000 657.000 562.000 157.000 81.000
Sum gjeld og egenkapital 3.144.000 6.014.000 4.262.000 4.169.000 2.864.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 959.000 3.512.000 1.785.000 469.000 672.000
Likviditetsgrad 1 3.2 6.3 4.2 4 9.3
Likviditetsgrad 2 1.1 0.3 1.7 4 9.3
Soliditet 8.3 4.6 7.2 3 5.7
Resultatgrad -65.8 35.6 64.5 41.1 79.8
Rentedekningsgrad -0.6 0.5 2.4 1.3 3.4
Gjeldsgrad 1 20.6 12.8 31.8 16.5
Total kapitalrentabilitet -4.7 2.1 9.5 3.6 31.4
Signatur
15.03.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
15.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex