Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tvedestrand Elektromarked AS
Juridisk navn:  Tvedestrand Elektromarked AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37199090
Postboks 160 Fjærkleivene Fax: 37199090
4902 Tvedestrand 4900 Tvedestrand
Fylke: Kommune:
Agder Tvedestrand
Org.nr: 989854968
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 5/19/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Kjell Johansen Revisjon ANS
Utvikling:
Omsetning  
  
11.82%
Resultat  
  
146.96%
Egenkapital  
  
32.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 43.783.000 39.156.000 37.427.000 33.525.000 34.645.000
Resultat: 1.299.000 526.000 378.000 724.000 321.000
Egenkapital: 4.082.000 3.071.000 2.664.000 2.379.000 1.841.000
Regnskap for  Tvedestrand Elektromarked AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 43.783.000 39.156.000 37.427.000 33.525.000 34.645.000
Driftskostnader -42.355.000 -38.455.000 -36.747.000 -32.458.000 -34.570.000
Driftsresultat 1.428.000 701.000 679.000 1.068.000 75.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 643.000
Finanskostnader -129.000 -175.000 -301.000 -344.000 -397.000
Finans -129.000 -174.000 -301.000 -344.000 246.000
Resultat før skatt 1.299.000 526.000 378.000 724.000 321.000
Skattekostnad -288.000 -119.000 -93.000 -187.000 52.000
Årsresultat 1.011.000 407.000 285.000 537.000 372.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.524.000 2.066.000 2.043.000 2.425.000 3.321.000
Sum omløpsmidler 8.497.000 8.060.000 8.064.000 7.563.000 8.276.000
Sum eiendeler 11.021.000 10.126.000 10.107.000 9.988.000 11.597.000
Sum opptjent egenkapital 3.882.000 2.871.000 2.464.000 2.179.000 1.641.000
Sum egenkapital 4.082.000 3.071.000 2.664.000 2.379.000 1.841.000
Sum langsiktig gjeld 1.849.000 1.945.000 2.406.000 3.281.000 4.100.000
Sum kortsiktig gjeld 5.090.000 5.110.000 5.037.000 4.328.000 5.655.000
Sum gjeld og egenkapital 11.021.000 10.126.000 10.107.000 9.988.000 11.596.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 42.769.000 38.202.000 36.359.000 31.963.000 31.963.000
Andre inntekter 1.014.000 954.000 1.067.000 1.562.000 2.681.000
Driftsinntekter 43.783.000 39.156.000 37.427.000 33.525.000 34.645.000
Varekostnad -33.928.000 -30.223.000 -29.278.000 -25.432.000 -26.762.000
Lønninger -5.090.000 -5.380.000 -4.945.000 -4.446.000 -5.369.000
Avskrivning -430.000 -307.000 -289.000 -309.000 -294.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.907.000 -2.545.000 -2.235.000 -2.271.000 -2.145.000
Driftskostnader -42.355.000 -38.455.000 -36.747.000 -32.458.000 -34.570.000
Driftsresultat 1.428.000 701.000 679.000 1.068.000 75.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 643.000
Finanskostnader -129.000 -175.000 -301.000 -344.000 -397.000
Finans -129.000 -174.000 -301.000 -344.000 246.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.011.000 407.000 285.000 537.000 372.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 49.000 142.000 329.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 2.235.000 1.725.000 1.989.000 2.277.000 2.565.000
Driftsløsøre 0 0 5.000 6.000 27.000
Sum varige driftsmidler 2.524.000 2.066.000 1.994.000 2.283.000 2.592.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 400.000
Sum anleggsmidler 2.524.000 2.066.000 2.043.000 2.425.000 3.321.000
Varebeholdning 6.754.000 6.617.000 6.561.000 6.399.000 6.713.000
Kundefordringer 989.000 828.000 974.000 538.000 575.000
Andre fordringer 0 0 327.000 346.000 824.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 276.000 184.000 201.000 279.000 164.000
Sum omløpsmidler 8.497.000 8.060.000 8.064.000 7.563.000 8.276.000
Sum eiendeler 11.021.000 10.126.000 10.107.000 9.988.000 11.597.000
Sum opptjent egenkapital 3.882.000 2.871.000 2.464.000 2.179.000 1.641.000
Sum egenkapital 4.082.000 3.071.000 2.664.000 2.379.000 1.841.000
Sum avsetninger til forpliktelser 154.000 70.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.387.000 1.656.000 1.732.000 1.480.000 2.108.000
Sum langsiktig gjeld 1.849.000 1.945.000 2.406.000 3.281.000 4.100.000
Leverandørgjeld 2.419.000 2.267.000 2.189.000 1.825.000 2.590.000
Betalbar skatt 204.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 591.000 659.000 604.000 592.000 397.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 489.000 529.000 511.000 431.000 560.000
Sum kortsiktig gjeld 5.090.000 5.110.000 5.037.000 4.328.000 5.655.000
Sum gjeld og egenkapital 11.021.000 10.126.000 10.107.000 9.988.000 11.596.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.407.000 2.950.000 3.027.000 3.235.000 2.621.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.6 1.6 1.7 1.5
Likviditetsgrad 2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Soliditet 3 30.3 26.4 23.8 15.9
Resultatgrad 3.3 1.8 1.8 3.2 0.2
Rentedekningsgrad 11.1 4 2.3 3.1 1.8
Gjeldsgrad 1.7 2.3 2.8 3.2 5.3
Total kapitalrentabilitet 1 6.9 6.7 10.7 6.2
Signatur
10.11.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex