Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tveit Brygge AS
Juridisk navn:  Tveit Brygge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53430100
Flakkavågsvegen 12 Hinderåvåg Fax: 53430101
5694 Onarheim 5560 Nedstrand
Fylke: Kommune:
Rogaland Tysvær
Org.nr: 984275617
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 2/20/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
200%
Egenkapital  
  
2.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 85.000 0 0 0 0
Resultat: 114.000 38.000 61.000 42.000 44.000
Egenkapital: 3.066.000 2.977.000 2.948.000 2.900.000 2.861.000
Regnskap for  Tveit Brygge AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 85.000 0 0 0
Driftskostnader -8.000 -8.000 -10.000 -6.000 -6.000
Driftsresultat 78.000 -8.000 -10.000 -6.000 -6.000
Finansinntekter 37.000 46.000 72.000 52.000 50.000
Finanskostnader -1.000 0 -4.000 0
Finans 36.000 46.000 72.000 48.000 50.000
Resultat før skatt 114.000 38.000 61.000 42.000 44.000
Skattekostnad -25.000 -8.000 -13.000 -4.000 -2.000
Årsresultat 89.000 30.000 48.000 38.000 42.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Sum omløpsmidler 3.134.000 3.137.000 3.145.000 3.132.000 3.150.000
Sum eiendeler 3.184.000 3.187.000 3.195.000 3.182.000 3.200.000
Sum opptjent egenkapital 2.066.000 1.977.000 1.948.000 1.900.000 1.861.000
Sum egenkapital 3.066.000 2.977.000 2.948.000 2.900.000 2.861.000
Sum langsiktig gjeld 75.000 93.000 117.000 146.000 190.000
Sum kortsiktig gjeld 44.000 117.000 131.000 137.000 148.000
Sum gjeld og egenkapital 3.185.000 3.187.000 3.196.000 3.183.000 3.199.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 85.000 0 0 0
Driftsinntekter 85.000 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -8.000 -8.000 -10.000 -6.000 -6.000
Driftskostnader -8.000 -8.000 -10.000 -6.000 -6.000
Driftsresultat 78.000 -8.000 -10.000 -6.000 -6.000
Finansinntekter 37.000 46.000 72.000 52.000 50.000
Finanskostnader -1.000 0 -4.000 0
Finans 36.000 46.000 72.000 48.000 50.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 89.000 30.000 48.000 38.000 42.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.000 1.000 1.000 3.132.000 3.150.000
Sum omløpsmidler 3.134.000 3.137.000 3.145.000 3.132.000 3.150.000
Sum eiendeler 3.184.000 3.187.000 3.195.000 3.182.000 3.200.000
Sum opptjent egenkapital 2.066.000 1.977.000 1.948.000 1.900.000 1.861.000
Sum egenkapital 3.066.000 2.977.000 2.948.000 2.900.000 2.861.000
Sum avsetninger til forpliktelser 75.000 93.000 117.000 146.000 190.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 75.000 93.000 117.000 146.000 190.000
Leverandørgjeld 4.000 3.000 3.000
Betalbar skatt 44.000 32.000 42.000 48.000 60.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 85.000 85.000 85.000 85.000
Sum kortsiktig gjeld 44.000 117.000 131.000 137.000 148.000
Sum gjeld og egenkapital 3.185.000 3.187.000 3.196.000 3.183.000 3.199.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.090.000 3.020.000 3.014.000 2.995.000 3.002.000
Likviditetsgrad 1 71.2 26.8 2 22.9 21.3
Likviditetsgrad 2 71.2 26.8 2 22.9 21.3
Soliditet 96.3 93.4 92.2 91.1 89.4
Resultatgrad 91.8
Rentedekningsgrad 78.0 -1.5
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 3.6 1.2 1.9 1.4 1.4
Signatur
31.08.2020
STYRELEIAR OG EIN STYREMEDLEM I FELLESSKAP ELLER DAGLEG LEIAR OG EIT
STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex