Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tveiten & Riis Murmesterfirma As
Juridisk navn:  Tveiten & Riis Murmesterfirma As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33468400
Einerveien 8 Einerveien 8 Fax: 33466722
3229 Sandefjord 3229 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 977088569
Aksjekapital: 291.000 NOK
Antall ansatte: 66
Etableringsdato: 1/1/1997 1
Foretakstype: AS
Revisor: Hlo Revisjon & Rådgivning As
Regnskapsfører: Aider Vestfold As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.77%
Resultat  
  
-66.58%
Egenkapital  
  
-12.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 78.114.000 77.516.000 72.159.000 67.646.000 48.667.000
Resultat: 1.630.000 4.877.000 8.230.000 2.926.000 1.051.000
Egenkapital: 7.426.000 8.505.000 7.670.000 4.516.000 4.016.000
Regnskap for  Tveiten & Riis Murmesterfirma As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 78.114.000 77.516.000 72.159.000 67.646.000 48.667.000
Driftskostnader -76.593.000 -72.800.000 -63.929.000 -64.479.000 -47.588.000
Driftsresultat 1.521.000 4.717.000 8.231.000 3.168.000 1.079.000
Finansinntekter 127.000 178.000 12.000 7.000 3.000
Finanskostnader -17.000 -18.000 -12.000 -248.000 -31.000
Finans 110.000 160.000 0 -241.000 -28.000
Resultat før skatt 1.630.000 4.877.000 8.230.000 2.926.000 1.051.000
Skattekostnad -334.000 -1.042.000 -1.774.000 -697.000 -262.000
Årsresultat 1.296.000 3.835.000 6.457.000 2.229.000 790.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.492.000 1.936.000 1.617.000 1.194.000 1.501.000
Sum omløpsmidler 19.691.000 20.769.000 18.966.000 13.286.000 14.065.000
Sum eiendeler 21.183.000 22.705.000 20.583.000 14.480.000 15.566.000
Sum opptjent egenkapital 7.125.000 8.204.000 7.369.000 4.215.000 3.715.000
Sum egenkapital 7.426.000 8.505.000 7.670.000 4.516.000 4.016.000
Sum langsiktig gjeld 200.000 99.000 0 49.000 271.000
Sum kortsiktig gjeld 13.557.000 14.102.000 12.913.000 9.916.000 11.278.000
Sum gjeld og egenkapital 21.183.000 22.706.000 20.583.000 14.481.000 15.565.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 78.075.000 77.458.000 71.857.000 67.646.000 48.667.000
Andre inntekter 39.000 58.000 302.000 0 0
Driftsinntekter 78.114.000 77.516.000 72.159.000 67.646.000 48.667.000
Varekostnad -32.339.000 -29.875.000 -29.676.000 -34.004.000 -23.996.000
Lønninger -36.707.000 -34.428.000 -27.761.000 -25.548.000 -19.252.000
Avskrivning -327.000 -349.000 -308.000 -342.000 -354.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.220.000 -8.148.000 -6.184.000 -4.585.000 -3.986.000
Driftskostnader -76.593.000 -72.800.000 -63.929.000 -64.479.000 -47.588.000
Driftsresultat 1.521.000 4.717.000 8.231.000 3.168.000 1.079.000
Finansinntekter 127.000 178.000 12.000 7.000 3.000
Finanskostnader -17.000 -18.000 -12.000 -248.000 -31.000
Finans 110.000 160.000 0 -241.000 -28.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -1.797.000 -3.000.000 -3.303.000 -1.729.000 0
Årsresultat 1.296.000 3.835.000 6.457.000 2.229.000 790.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 601.000 515.000 769.000
Driftsløsøre 855.000 836.000 226.000 388.000 386.000
Sum varige driftsmidler 855.000 836.000 827.000 903.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 638.000 1.100.000 790.000 291.000 0
Sum anleggsmidler 1.492.000 1.936.000 1.617.000 1.194.000 1.501.000
Varebeholdning 535.000 1.010.000 550.000 410.000 435.000
Kundefordringer 11.667.000 9.162.000 7.136.000 8.513.000 11.001.000
Andre fordringer 1.963.000 2.381.000 1.409.000 1.317.000 1.728.000
Sum investeringer 1.181.000 1.066.000 31.000 42.000 0
Kasse, bank 4.345.000 7.150.000 9.839.000 3.004.000 864.000
Sum omløpsmidler 19.691.000 20.769.000 18.966.000 13.286.000 14.065.000
Sum eiendeler 21.183.000 22.705.000 20.583.000 14.480.000 15.566.000
Sum opptjent egenkapital 7.125.000 8.204.000 7.369.000 4.215.000 3.715.000
Sum egenkapital 7.426.000 8.505.000 7.670.000 4.516.000 4.016.000
Sum avsetninger til forpliktelser 86.000 99.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 2.606.000
Sum langsiktig gjeld 200.000 99.000 0 49.000 271.000
Leverandørgjeld 3.761.000 3.408.000 2.444.000 2.124.000 2.704.000
Betalbar skatt 440.000 943.000 1.774.000 697.000 262.000
Skyldig offentlige avgifter 4.170.000 3.992.000 3.157.000 3.232.000 3.172.000
Utbytte -1.797.000 -3.000.000 -3.303.000 -1.729.000 0
Annen kortsiktig gjeld 3.389.000 2.759.000 2.235.000 2.133.000 2.534.000
Sum kortsiktig gjeld 13.557.000 14.102.000 12.913.000 9.916.000 11.278.000
Sum gjeld og egenkapital 21.183.000 22.706.000 20.583.000 14.481.000 15.565.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.134.000 6.667.000 6.053.000 3.370.000 2.787.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.5 1.5 1.3 1.2
Likviditetsgrad 2 1.4 1.4 1.4 1.3 1.2
Soliditet 35.1 37.5 37.3 31.2 25.8
Resultatgrad 1.9 6.1 11.4 4.7 2.2
Rentedekningsgrad 89.5 262.1 685.9 12.8 34.8
Gjeldsgrad 1.9 1.7 1.7 2.2 2.9
Total kapitalrentabilitet 7.8 21.6 4 21.9 7
Signatur
13.05.2022
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
25.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex