Tveitevåg As Tannteknisk Laboratorium
Juridisk navn:  Tveitevåg As Tannteknisk Laboratorium
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55316785
Postboks 1123 Sentrum Strandgaten 18 Fax: 55901455
5809 Bergen 5013 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 932143542
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 1/5/1982 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Devolds Regnskapskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.33%
Resultat  
  
110.26%
Egenkapital  
  
5.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.473.000 2.532.000 2.309.000 2.488.000 2.228.000
Resultat: 12.000 -117.000 90.000 -202.000 99.000
Egenkapital: -197.000 -209.000 -92.000 -182.000 20.000
Regnskap for  Tveitevåg As Tannteknisk Laboratorium
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.473.000 2.532.000 2.309.000 2.488.000 2.228.000
Driftskostnader -2.443.000 -2.635.000 -2.201.000 -2.672.000 -2.116.000
Driftsresultat 30.000 -103.000 107.000 -183.000 113.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -18.000 -14.000 -18.000 -19.000 -14.000
Finans -18.000 -14.000 -18.000 -19.000 -14.000
Resultat før skatt 12.000 -117.000 90.000 -202.000 99.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 12.000 -117.000 90.000 -202.000 99.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 174.000 0 0 0 4.000
Sum omløpsmidler 485.000 474.000 467.000 451.000 364.000
Sum eiendeler 659.000 474.000 467.000 451.000 368.000
Sum opptjent egenkapital -297.000 -309.000 -192.000 -282.000 -80.000
Sum egenkapital -197.000 -209.000 -92.000 -182.000 20.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 73.000
Sum kortsiktig gjeld 856.000 684.000 559.000 633.000 275.000
Sum gjeld og egenkapital 659.000 475.000 467.000 451.000 368.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.452.000 2.532.000 2.302.000 2.452.000 2.199.000
Andre inntekter 21.000 0 7.000 36.000 29.000
Driftsinntekter 2.473.000 2.532.000 2.309.000 2.488.000 2.228.000
Varekostnad -313.000 -425.000 -407.000 -510.000 -462.000
Lønninger -1.243.000 -1.565.000 -1.199.000 -1.627.000 -1.121.000
Avskrivning -10.000 0 0 -4.000 -8.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -877.000 -645.000 -595.000 -531.000 -525.000
Driftskostnader -2.443.000 -2.635.000 -2.201.000 -2.672.000 -2.116.000
Driftsresultat 30.000 -103.000 107.000 -183.000 113.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -18.000 -14.000 -18.000 -19.000 -14.000
Finans -18.000 -14.000 -18.000 -19.000 -14.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 12.000 -117.000 90.000 -202.000 99.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 38.000 0 0 0 4.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 38.000 0 0 0 4.000
Sum finansielle anleggsmidler 135.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 174.000 0 0 0 4.000
Varebeholdning 190.000 134.000 131.000 129.000 126.000
Kundefordringer 227.000 274.000 268.000 238.000 175.000
Andre fordringer 34.000 8.000 11.000 8.000 9.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 35.000 58.000 58.000 77.000 55.000
Sum omløpsmidler 485.000 474.000 467.000 451.000 364.000
Sum eiendeler 659.000 474.000 467.000 451.000 368.000
Sum opptjent egenkapital -297.000 -309.000 -192.000 -282.000 -80.000
Sum egenkapital -197.000 -209.000 -92.000 -182.000 20.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 185.000 227.000 150.000 203.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 73.000
Leverandørgjeld 122.000 59.000 100.000 89.000 44.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 56.000 94.000 93.000 120.000 82.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 493.000 304.000 217.000 221.000 149.000
Sum kortsiktig gjeld 856.000 684.000 559.000 633.000 275.000
Sum gjeld og egenkapital 659.000 475.000 467.000 451.000 368.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -371.000 -210.000 -92.000 -182.000 89.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.7 0.8 0.7 1.3
Likviditetsgrad 2 0.3 0.5 0.6 0.5 0.9
Soliditet -29.9 -19.7 -40.4 5.4
Resultatgrad 1.2 -4.1 4.6 -7.4 5.1
Rentedekningsgrad 1.7 -7.4 5.9 -9.6 8.1
Gjeldsgrad -4.3 -3.3 -6.1 -3.5 17.4
Total kapitalrentabilitet 4.6 -21.7 22.9 -40.6 30.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex