Tverli Aut Sveiseservice AS
Juridisk navn:  Tverli Aut Sveiseservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64873130
Gneisveien 2E Gneisveien 2E Fax: 64876583
1914 Ytre Enebakk 1914 Ytre Enebakk
Fylke: Kommune:
Viken Enebakk
Org.nr: 982582482
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 9/11/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Westbye Regnskap Og Råd As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.22%
Resultat  
  
-202.79%
Egenkapital  
  
-26.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 13.899.000 15.144.000 16.346.000 19.650.000 13.298.000
Resultat: -996.000 969.000 -942.000 3.416.000 430.000
Egenkapital: 3.395.000 4.640.000 3.859.000 4.620.000 1.638.000
Regnskap for  Tverli Aut Sveiseservice AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 13.899.000 15.144.000 16.346.000 19.650.000 13.298.000
Driftskostnader -14.156.000 -13.359.000 -16.331.000 -15.204.000 -11.704.000
Driftsresultat -256.000 1.784.000 15.000 4.445.000 1.594.000
Finansinntekter 40.000 35.000 26.000 3.000 2.000
Finanskostnader -779.000 -851.000 -983.000 -1.032.000 -1.165.000
Finans -739.000 -816.000 -957.000 -1.029.000 -1.163.000
Resultat før skatt -996.000 969.000 -942.000 3.416.000 430.000
Skattekostnad -249.000 -188.000 181.000 -433.000 -235.000
Årsresultat -1.245.000 781.000 -761.000 2.983.000 196.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 17.973.000 18.538.000 19.083.000 19.583.000 20.208.000
Sum omløpsmidler 4.749.000 6.533.000 5.185.000 5.453.000 3.597.000
Sum eiendeler 22.722.000 25.071.000 24.268.000 25.036.000 23.805.000
Sum opptjent egenkapital 3.195.000 4.440.000 3.659.000 4.420.000 1.438.000
Sum egenkapital 3.395.000 4.640.000 3.859.000 4.620.000 1.638.000
Sum langsiktig gjeld 17.534.000 17.898.000 18.017.000 18.274.000 19.006.000
Sum kortsiktig gjeld 1.793.000 2.533.000 2.392.000 2.142.000 3.160.000
Sum gjeld og egenkapital 22.722.000 25.071.000 24.268.000 25.036.000 23.804.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.899.000 15.144.000 16.346.000 19.650.000 13.298.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 13.899.000 15.144.000 16.346.000 19.650.000 13.298.000
Varekostnad -4.891.000 -4.116.000 -5.645.000 -5.875.000 -5.149.000
Lønninger -6.452.000 -6.471.000 -7.404.000 -6.754.000 -5.116.000
Avskrivning -587.000 -625.000 -609.000 -756.000 -701.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.226.000 -2.147.000 -2.673.000 -1.819.000 -738.000
Driftskostnader -14.156.000 -13.359.000 -16.331.000 -15.204.000 -11.704.000
Driftsresultat -256.000 1.784.000 15.000 4.445.000 1.594.000
Finansinntekter 40.000 35.000 26.000 3.000 2.000
Finanskostnader -779.000 -851.000 -983.000 -1.032.000 -1.165.000
Finans -739.000 -816.000 -957.000 -1.029.000 -1.163.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -1.245.000 781.000 -761.000 2.983.000 196.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 252.000
Fast eiendom 17.831.000 18.327.000 18.822.000 19.317.000 19.600.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 141.000 212.000 261.000 266.000 356.000
Sum varige driftsmidler 17.973.000 18.538.000 19.083.000 19.583.000 19.956.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 17.973.000 18.538.000 19.083.000 19.583.000 20.208.000
Varebeholdning 320.000 198.000 195.000 178.000 164.000
Kundefordringer 1.003.000 2.600.000 1.380.000 1.364.000 2.949.000
Andre fordringer 117.000 17.000 81.000 225.000 10.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 3.309.000 3.718.000 3.529.000 3.686.000 473.000
Sum omløpsmidler 4.749.000 6.533.000 5.185.000 5.453.000 3.597.000
Sum eiendeler 22.722.000 25.071.000 24.268.000 25.036.000 23.805.000
Sum opptjent egenkapital 3.195.000 4.440.000 3.659.000 4.420.000 1.438.000
Sum egenkapital 3.395.000 4.640.000 3.859.000 4.620.000 1.638.000
Sum avsetninger til forpliktelser 437.000 188.000 0 181.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 17.534.000 17.898.000 18.017.000 18.274.000 19.006.000
Leverandørgjeld 349.000 780.000 543.000 476.000 1.965.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 800.000 977.000 802.000 1.034.000 712.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 644.000 777.000 1.048.000 632.000 484.000
Sum kortsiktig gjeld 1.793.000 2.533.000 2.392.000 2.142.000 3.160.000
Sum gjeld og egenkapital 22.722.000 25.071.000 24.268.000 25.036.000 23.804.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.956.000 4.000.000 2.793.000 3.311.000 437.000
Likviditetsgrad 1 2.6 2.6 2.2 2.5 1.1
Likviditetsgrad 2 2.5 2.5 2.1 2.5 1.1
Soliditet 14.9 18.5 15.9 18.5 6.9
Resultatgrad -1.8 11.8 0.1 22.6 1
Rentedekningsgrad -0.3 2.1 0 4.3 1.4
Gjeldsgrad 5.7 4.4 5.3 4.4 13.5
Total kapitalrentabilitet -1.0 7.3 0.2 17.8 6.7
Signatur
21.10.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
21.10.2022
Daglig leder alene. styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex