Tveten Gård Hageservice As
Juridisk navn:  Tveten Gård Hageservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94204362
Nedre Skistadvei 21 Nedre Skistadvei 21 Fax:
3053 Steinberg 3053 Steinberg
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 969050455
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/16/1994
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.38%
Resultat  
  
56.32%
Egenkapital  
  
47.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.302.000 1.376.000 1.684.000 1.113.000 2.223.000
Resultat: 544.000 348.000 74.000 -216.000 505.000
Egenkapital: 1.695.000 1.152.000 803.000 729.000 945.000
Regnskap for  Tveten Gård Hageservice As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.302.000 1.376.000 1.684.000 1.113.000 2.223.000
Driftskostnader -759.000 -1.026.000 -1.609.000 -1.328.000 -1.718.000
Driftsresultat 543.000 348.000 74.000 -216.000 506.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0 1.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 -1.000 -1.000
Finans 1.000 0 0 -1.000 0
Resultat før skatt 544.000 348.000 74.000 -216.000 505.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 544.000 348.000 74.000 -216.000 505.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 760.000 723.000 767.000 823.000 892.000
Sum omløpsmidler 983.000 1.156.000 1.127.000 800.000 640.000
Sum eiendeler 1.743.000 1.879.000 1.894.000 1.623.000 1.532.000
Sum opptjent egenkapital 1.595.000 1.052.000 703.000 629.000 845.000
Sum egenkapital 1.695.000 1.152.000 803.000 729.000 945.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 47.000 727.000 1.092.000 894.000 587.000
Sum gjeld og egenkapital 1.742.000 1.879.000 1.895.000 1.623.000 1.532.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.468.000 1.209.000 1.864.000 933.000 2.223.000
Andre inntekter -167.000 167.000 -180.000 180.000 0
Driftsinntekter 1.302.000 1.376.000 1.684.000 1.113.000 2.223.000
Varekostnad -300.000 -284.000 -531.000 -272.000 -452.000
Lønninger 63.000 -309.000 -412.000 -667.000 -636.000
Avskrivning -54.000 -44.000 -55.000 -69.000 -87.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -408.000 -374.000 -611.000 -310.000 -553.000
Driftskostnader -759.000 -1.026.000 -1.609.000 -1.328.000 -1.718.000
Driftsresultat 543.000 348.000 74.000 -216.000 506.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0 1.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 -1.000 -1.000
Finans 1.000 0 0 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 544.000 348.000 74.000 -216.000 505.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 545.000 545.000 545.000 545.000 545.000
Maskiner anlegg 215.000 178.000 222.000 277.000 347.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 760.000 723.000 767.000 823.000 892.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 760.000 723.000 767.000 823.000 892.000
Varebeholdning 105.000 165.000 180.000 180.000 190.000
Kundefordringer 76.000 179.000 679.000 98.000 346.000
Andre fordringer 24.000 24.000 0 180.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 777.000 788.000 268.000 342.000 103.000
Sum omløpsmidler 983.000 1.156.000 1.127.000 800.000 640.000
Sum eiendeler 1.743.000 1.879.000 1.894.000 1.623.000 1.532.000
Sum opptjent egenkapital 1.595.000 1.052.000 703.000 629.000 845.000
Sum egenkapital 1.695.000 1.152.000 803.000 729.000 945.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 6.000 2.000 -4.000 80.000 2.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -27.000 18.000 95.000 6.000 242.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 68.000 708.000 1.001.000 808.000 342.000
Sum kortsiktig gjeld 47.000 727.000 1.092.000 894.000 587.000
Sum gjeld og egenkapital 1.742.000 1.879.000 1.895.000 1.623.000 1.532.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 936.000 429.000 35.000 -94.000 53.000
Likviditetsgrad 1 20.9 1.6 1 0.9 1.1
Likviditetsgrad 2 18.7 1.4 0.9 0.7 0.8
Soliditet 97.3 61.3 42.4 44.9 61.7
Resultatgrad 41.7 25.3 4.4 -19.4 22.8
Rentedekningsgrad 3 5
Gjeldsgrad 0 0.6 1.4 1.2 0.6
Total kapitalrentabilitet 31.2 18.6 3.9 -13.3 33.1
Signatur
03.05.2013
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex