Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tynningsdrift AS
Juridisk navn:  Tynningsdrift AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32141436
Ringeriksveien 190 Ringeriksveien 190 Fax: 32782443
3370 Vikersund 3370 Vikersund
Fylke: Kommune:
Viken Modum
Org.nr: 989835033
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/1/2006 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: As Bokføring
Utvikling:
Omsetning  
  
-29.62%
Resultat  
  
97.47%
Egenkapital  
  
-12.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 518.000 736.000 2.764.000 3.159.000 4.588.000
Resultat: -10.000 -395.000 731.000 -522.000 433.000
Egenkapital: 767.000 875.000 1.183.000 308.000 725.000
Regnskap for  Tynningsdrift AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 518.000 736.000 2.764.000 3.159.000 4.588.000
Driftskostnader -517.000 -1.127.000 -2.024.000 -3.672.000 -4.155.000
Driftsresultat 2.000 -391.000 741.000 -513.000 433.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -12.000 -4.000 -10.000 -10.000 0
Finans -12.000 -4.000 -10.000 -10.000 0
Resultat før skatt -10.000 -395.000 731.000 -522.000 433.000
Skattekostnad 2.000 87.000 143.000 106.000 -104.000
Årsresultat -8.000 -308.000 874.000 -416.000 329.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 816.000 369.000 142.000 223.000 306.000
Sum omløpsmidler 489.000 440.000 1.094.000 815.000 1.513.000
Sum eiendeler 1.305.000 809.000 1.236.000 1.038.000 1.819.000
Sum opptjent egenkapital 663.000 771.000 1.079.000 204.000 621.000
Sum egenkapital 767.000 875.000 1.183.000 308.000 725.000
Sum langsiktig gjeld 376.000 -230.000 -143.000 208.000 106.000
Sum kortsiktig gjeld 162.000 164.000 196.000 521.000 989.000
Sum gjeld og egenkapital 1.305.000 809.000 1.236.000 1.037.000 1.820.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 320.000 736.000 1.667.000 3.159.000 4.578.000
Andre inntekter 198.000 0 1.097.000 0 10.000
Driftsinntekter 518.000 736.000 2.764.000 3.159.000 4.588.000
Varekostnad -83.000 -348.000 -783.000 -1.695.000 -2.473.000
Lønninger -1.000 -1.000 -67.000 -334.000 -389.000
Avskrivning -134.000 -87.000 -157.000 -17.000 -2.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -299.000 -672.000 -1.017.000 -1.626.000 -1.291.000
Driftskostnader -517.000 -1.127.000 -2.024.000 -3.672.000 -4.155.000
Driftsresultat 2.000 -391.000 741.000 -513.000 433.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -12.000 -4.000 -10.000 -10.000 0
Finans -12.000 -4.000 -10.000 -10.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -400.000
Årsresultat -8.000 -308.000 874.000 -416.000 329.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 91.000 59.000 2.000 4.000 6.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 725.000 310.000 55.000 47.000 42.000
Sum varige driftsmidler 816.000 369.000 57.000 51.000 48.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 85.000 172.000 258.000
Sum anleggsmidler 816.000 369.000 142.000 223.000 306.000
Varebeholdning 5.000 5.000 24.000 24.000 24.000
Kundefordringer 50.000 32.000 215.000 149.000 376.000
Andre fordringer 142.000 239.000 204.000 611.000 472.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 292.000 165.000 650.000 30.000 642.000
Sum omløpsmidler 489.000 440.000 1.094.000 815.000 1.513.000
Sum eiendeler 1.305.000 809.000 1.236.000 1.038.000 1.819.000
Sum opptjent egenkapital 663.000 771.000 1.079.000 204.000 621.000
Sum egenkapital 767.000 875.000 1.183.000 308.000 725.000
Sum avsetninger til forpliktelser -232.000 -230.000 -143.000 0 106.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 400.000
Sum langsiktig gjeld 376.000 -230.000 -143.000 208.000 106.000
Leverandørgjeld 37.000 29.000 132.000 318.000 287.000
Betalbar skatt 0 0 0 131.000
Skyldig offentlige avgifter 1.000 0 23.000 9.000 72.000
Utbytte 0 0 0 -400.000
Annen kortsiktig gjeld 124.000 135.000 41.000 194.000 98.000
Sum kortsiktig gjeld 162.000 164.000 196.000 521.000 989.000
Sum gjeld og egenkapital 1.305.000 809.000 1.236.000 1.037.000 1.820.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 327.000 276.000 898.000 294.000 524.000
Likviditetsgrad 1 3.0 2.7 5.6 1.6 1.5
Likviditetsgrad 2 3.0 2.7 5.5 1.5 1.5
Soliditet 58.8 108.2 95.7 29.7 39.8
Resultatgrad 0.4 -53.1 26.8 -16.2 9.4
Rentedekningsgrad 0.2 -97.8 74.1 -51.3
Gjeldsgrad 0.7 -0.1 0 2.4 1.5
Total kapitalrentabilitet 0.2 -48.3 6 -49.5 23.8
Signatur
02.09.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex