Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tyrifjord Hotell As
Juridisk navn:  Tyrifjord Hotell As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32778400
Postboks 172 Sundveien Fax: 32778401
3371 Vikersund 3370 Vikersund
Fylke: Kommune:
Viken Modum
Org.nr: 950050306
Aksjekapital: 770.000 NOK
Antall ansatte: 51
Etableringsdato: 11/28/1988
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-33.47%
Resultat  
  
141.84%
Egenkapital  
  
-30.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 17.376.000 26.119.000 26.289.000 24.639.000 27.040.000
Resultat: 336.000 -803.000 3.161.000 2.468.000 527.000
Egenkapital: 6.436.000 9.219.000 9.108.000 6.680.000 4.815.000
Regnskap for  Tyrifjord Hotell As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 17.376.000 26.119.000 26.289.000 24.639.000 27.040.000
Driftskostnader -17.097.000 -27.039.000 -23.214.000 -22.174.000 -26.459.000
Driftsresultat 278.000 -920.000 3.075.000 2.465.000 580.000
Finansinntekter 85.000 151.000 125.000 97.000 87.000
Finanskostnader -26.000 -35.000 -39.000 -93.000 -139.000
Finans 59.000 116.000 86.000 4.000 -52.000
Resultat før skatt 336.000 -803.000 3.161.000 2.468.000 527.000
Skattekostnad -78.000 173.000 -734.000 -603.000 -145.000
Årsresultat 259.000 -631.000 2.428.000 1.865.000 382.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.157.000 1.462.000 1.018.000 986.000 251.000
Sum omløpsmidler 12.197.000 12.673.000 13.816.000 14.115.000 11.262.000
Sum eiendeler 13.354.000 14.135.000 14.834.000 15.101.000 11.513.000
Sum opptjent egenkapital 4.924.000 7.707.000 8.338.000 5.910.000 4.045.000
Sum egenkapital 6.436.000 9.219.000 9.108.000 6.680.000 4.815.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.918.000 4.916.000 5.726.000 8.421.000 6.697.000
Sum gjeld og egenkapital 13.354.000 14.135.000 14.834.000 15.101.000 11.512.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.376.000 26.119.000 26.201.000 24.458.000 27.040.000
Andre inntekter 0 88.000 182.000 0
Driftsinntekter 17.376.000 26.119.000 26.289.000 24.639.000 27.040.000
Varekostnad -2.756.000 -4.494.000 -4.928.000 -4.837.000 -5.923.000
Lønninger -9.582.000 -13.235.000 -12.524.000 -11.913.000 -14.176.000
Avskrivning -317.000 -196.000 -118.000 -122.000 -91.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.442.000 -9.114.000 -5.644.000 -5.302.000 -6.269.000
Driftskostnader -17.097.000 -27.039.000 -23.214.000 -22.174.000 -26.459.000
Driftsresultat 278.000 -920.000 3.075.000 2.465.000 580.000
Finansinntekter 85.000 151.000 125.000 97.000 87.000
Finanskostnader -26.000 -35.000 -39.000 -93.000 -139.000
Finans 59.000 116.000 86.000 4.000 -52.000
Konsernbidrag -3.042.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 259.000 -631.000 2.428.000 1.865.000 382.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 29.000 17.000 54.000 82.000 109.000
Fast eiendom 646.000 746.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 462.000 678.000 944.000 884.000 122.000
Sum varige driftsmidler 1.108.000 1.425.000 944.000 884.000 122.000
Sum finansielle anleggsmidler 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Sum anleggsmidler 1.157.000 1.462.000 1.018.000 986.000 251.000
Varebeholdning 355.000 528.000 515.000 543.000 680.000
Kundefordringer 190.000 1.177.000 1.201.000 1.419.000 1.228.000
Andre fordringer 2.537.000 1.522.000 893.000 418.000 423.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 9.115.000 9.446.000 11.207.000 11.735.000 8.931.000
Sum omløpsmidler 12.197.000 12.673.000 13.816.000 14.115.000 11.262.000
Sum eiendeler 13.354.000 14.135.000 14.834.000 15.101.000 11.513.000
Sum opptjent egenkapital 4.924.000 7.707.000 8.338.000 5.910.000 4.045.000
Sum egenkapital 6.436.000 9.219.000 9.108.000 6.680.000 4.815.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 646.000 884.000 1.037.000 2.191.000 1.201.000
Betalbar skatt 78.000 0 705.000 576.000 126.000
Skyldig offentlige avgifter 665.000 1.232.000 1.456.000 1.557.000 1.398.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.529.000 2.800.000 2.528.000 4.096.000 3.972.000
Sum kortsiktig gjeld 6.918.000 4.916.000 5.726.000 8.421.000 6.697.000
Sum gjeld og egenkapital 13.354.000 14.135.000 14.834.000 15.101.000 11.512.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.279.000 7.757.000 8.090.000 5.694.000 4.565.000
Likviditetsgrad 1 1.8 2.6 2.4 1.7 1.7
Likviditetsgrad 2 1.7 2.5 2.3 1.6 1.6
Soliditet 48.2 65.2 61.4 44.2 41.8
Resultatgrad 1.6 -3.5 11.7 1 2.1
Rentedekningsgrad 10.7 -26.3 78.8 26.5 4.2
Gjeldsgrad 1.1 0.5 0.6 1.3 1.4
Total kapitalrentabilitet 2.7 -5.4 21.6 1 5.8
Signatur
22.06.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex