Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tysvær Legesenter As
Juridisk navn:  Tysvær Legesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52708510
Frakkagjerdvegen 121 Frakkagjerdvegen 121 Fax:
5563 Førresfjorden 5563 Førresfjorden
Fylke: Kommune:
Rogaland Tysvær
Org.nr: 880127802
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/15/1998
Foretakstype: AS
Revisor: Tsrevisjon As
Regnskapsfører: Gl Skipsregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-1362.5%
Egenkapital  
  
-35.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.249.000 0 0 0 0
Resultat: -117.000 -8.000 -23.000 -17.000 -10.000
Egenkapital: 167.000 259.000 266.000 285.000 299.000
Regnskap for  Tysvær Legesenter As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.249.000 0 0 0 0
Driftskostnader -1.362.000 -8.000 -23.000 -17.000 -10.000
Driftsresultat -113.000 -8.000 -23.000 -17.000 -10.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -4.000 0 0 0 0
Finans -4.000 0 0 0 0
Resultat før skatt -117.000 -8.000 -23.000 -17.000 -10.000
Skattekostnad 26.000 0 4.000 3.000 1.000
Årsresultat -91.000 -8.000 -19.000 -14.000 -9.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 596.000 34.000 33.000 29.000 26.000
Sum omløpsmidler 81.000 238.000 263.000 277.000 277.000
Sum eiendeler 677.000 272.000 296.000 306.000 303.000
Sum opptjent egenkapital 67.000 74.000 82.000 101.000 115.000
Sum egenkapital 167.000 259.000 266.000 285.000 299.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 510.000 13.000 30.000 21.000 4.000
Sum gjeld og egenkapital 677.000 271.000 296.000 306.000 303.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.249.000 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.249.000 0 0 0 0
Varekostnad -104.000 0 0 0 0
Lønninger -817.000 0 0 0 0
Avskrivning -65.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -376.000 -8.000 -23.000 -17.000 -10.000
Driftskostnader -1.362.000 -8.000 -23.000 -17.000 -10.000
Driftsresultat -113.000 -8.000 -23.000 -17.000 -10.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -4.000 0 0 0 0
Finans -4.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -91.000 -8.000 -19.000 -14.000 -9.000
Balanse detaljer          
Goodwill 214.000 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 273.000 34.000 33.000 29.000 26.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 323.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 323.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 596.000 34.000 33.000 29.000 26.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 19.000 0 0 0 0
Andre fordringer 33.000 238.000 0 0 277.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 29.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 81.000 238.000 263.000 277.000 277.000
Sum eiendeler 677.000 272.000 296.000 306.000 303.000
Sum opptjent egenkapital 67.000 74.000 82.000 101.000 115.000
Sum egenkapital 167.000 259.000 266.000 285.000 299.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 246.000 0 17.000 17.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 127.000 9.000 9.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 61.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 77.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 510.000 13.000 30.000 21.000 4.000
Sum gjeld og egenkapital 677.000 271.000 296.000 306.000 303.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -429.000 225.000 233.000 256.000 273.000
Likviditetsgrad 1 0.2 18.3 8.8 13.2 69.3
Likviditetsgrad 2 0.2 18.3 8.8 13.2 69.3
Soliditet 24.7 95.2 89.9 93.1 98.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -28.3
Gjeldsgrad 3.1 0.1 0.1 0.1 0.0
Total kapitalrentabilitet -16.7 -2.9 -7.8 -5.6 -3.3
Signatur
11.11.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
11.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex