Tytlandsvik Aqua As
Juridisk navn:  Tytlandsvik Aqua As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90517833
Vormedalsvegen 1890 Vormedalsvegen 1890 Fax:
4130 Hjelmeland 4130 Hjelmeland
Fylke: Kommune:
Rogaland Hjelmeland
Org.nr: 813837692
Aksjekapital: 3.000.000 NOK
Antall ansatte: 34
Etableringsdato: 6/11/2014
Foretakstype: AS
Revisor: Erga Revisjon AS
Regnskapsfører: Ole Sørskår As
Utvikling:
Omsetning  
  
49.27%
Resultat  
  
37.06%
Egenkapital  
  
24.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 322.999.000 216.387.000 171.698.000 101.107.000 210.000
Resultat: 33.994.000 24.802.000 19.265.000 5.178.000 -6.949.000
Egenkapital: 136.617.000 110.113.000 90.779.000 75.761.000 71.722.000
Regnskap for  Tytlandsvik Aqua As
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 322.999.000 216.387.000 171.698.000 101.107.000 210.000
Driftskostnader -274.155.000 -179.931.000 -144.718.000 -91.310.000 -7.141.000
Driftsresultat 48.844.000 36.456.000 26.980.000 9.796.000 -6.931.000
Finansinntekter 2.426.000 303.000 25.000 40.000 38.000
Finanskostnader -17.277.000 -11.956.000 -7.739.000 -4.658.000 -56.000
Finans -14.851.000 -11.653.000 -7.714.000 -4.618.000 -18.000
Resultat før skatt 33.994.000 24.802.000 19.265.000 5.178.000 -6.949.000
Skattekostnad -7.490.000 -5.469.000 -4.247.000 -1.139.000 2.820.000
Årsresultat 26.504.000 19.333.000 15.019.000 4.039.000 -4.128.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 515.769.000 427.554.000 399.053.000 294.307.000 231.855.000
Sum omløpsmidler 128.034.000 90.912.000 66.067.000 27.244.000 29.118.000
Sum eiendeler 643.803.000 518.466.000 465.120.000 321.551.000 260.973.000
Sum opptjent egenkapital 55.117.000 28.613.000 9.279.000 -5.739.000 -9.778.000
Sum egenkapital 136.617.000 110.113.000 90.779.000 75.761.000 71.722.000
Sum langsiktig gjeld 391.790.000 339.065.000 323.089.000 232.000.000 0
Sum kortsiktig gjeld 115.396.000 69.288.000 51.252.000 13.791.000 189.251.000
Sum gjeld og egenkapital 643.803.000 518.466.000 465.120.000 321.552.000 260.973.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 322.999.000 216.387.000 171.698.000 101.107.000 0
Andre inntekter 0 210.000
Driftsinntekter 322.999.000 216.387.000 171.698.000 101.107.000 210.000
Varekostnad -153.056.000 -135.286.000 -92.507.000 -78.249.000 0
Lønninger -21.956.000 -19.119.000 -13.398.000 -11.010.000 -2.199.000
Avskrivning -28.351.000 -22.948.000 -17.644.000 -7.169.000 -6.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -59.648.000 -37.621.000 -22.154.000 -21.003.000 -4.936.000
Driftskostnader -274.155.000 -179.931.000 -144.718.000 -91.310.000 -7.141.000
Driftsresultat 48.844.000 36.456.000 26.980.000 9.796.000 -6.931.000
Finansinntekter 2.426.000 303.000 25.000 40.000 38.000
Finanskostnader -17.277.000 -11.956.000 -7.739.000 -4.658.000 -56.000
Finans -14.851.000 -11.653.000 -7.714.000 -4.618.000 -18.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 26.504.000 19.333.000 15.019.000 4.039.000 -4.128.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 1.717.000 2.856.000
Fast eiendom 357.802.000 361.040.000 233.429.000 249.311.000 228.788.000
Maskiner anlegg 137.136.000 65.604.000 165.151.000 42.637.000 0
Driftsløsøre 1.247.000 911.000 474.000 643.000 211.000
Sum varige driftsmidler 496.185.000 427.554.000 399.053.000 292.590.000 228.999.000
Sum finansielle anleggsmidler 19.583.000 0 0
Sum anleggsmidler 515.769.000 427.554.000 399.053.000 294.307.000 231.855.000
Varebeholdning 53.256.000 63.629.000 27.746.000 26.780.000 0
Kundefordringer 40.361.000 23.615.000 37.452.000 0 0
Andre fordringer 9.720.000 2.794.000 23.000 117.000 4.742.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 24.697.000 873.000 846.000 347.000 24.375.000
Sum omløpsmidler 128.034.000 90.912.000 66.067.000 27.244.000 29.118.000
Sum eiendeler 643.803.000 518.466.000 465.120.000 321.551.000 260.973.000
Sum opptjent egenkapital 55.117.000 28.613.000 9.279.000 -5.739.000 -9.778.000
Sum egenkapital 136.617.000 110.113.000 90.779.000 75.761.000 71.722.000
Sum avsetninger til forpliktelser 15.488.000 7.998.000 2.530.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 29.992.000 12.417.000 24.543.000 1.243.000 176.098.000
Sum langsiktig gjeld 391.790.000 339.065.000 323.089.000 232.000.000 0
Leverandørgjeld 80.207.000 49.398.000 21.937.000 9.066.000 12.513.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.149.000 994.000 2.443.000 1.453.000 358.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.047.000 6.479.000 2.329.000 2.029.000 283.000
Sum kortsiktig gjeld 115.396.000 69.288.000 51.252.000 13.791.000 189.251.000
Sum gjeld og egenkapital 643.803.000 518.466.000 465.120.000 321.552.000 260.973.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.638.000 21.624.000 14.815.000 13.453.000 -160.133.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.3 1.3 2 0.2
Likviditetsgrad 2 0.6 0.4 0.7 0 0.2
Soliditet 21.2 21.2 19.5 23.6 27.5
Resultatgrad 15.1 16.8 15.7 9.7 -3300.5
Rentedekningsgrad 2.8 3.0 3.5 2.1 -123.8
Gjeldsgrad 3.7 3.7 4.1 3.2 2.6
Total kapitalrentabilitet 8.0 7.1 5.8 3.1 -2.6
Signatur
12.04.2023
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
12.04.2023
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex