Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ugle Holding AS
Juridisk navn:  Ugle Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90104898
Drengsroa 36 Drengsroa 36 Fax:
3260 Larvik 3260 Larvik
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Larvik
Org.nr: 989024833
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 11/29/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Aketo As
Utvikling:
Omsetning  
  
-76.51%
Resultat  
  
-76.07%
Egenkapital  
  
1.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 35.000 149.000 0 0 0
Resultat: 28.000 117.000 2.000 4.677.000 -13.000
Egenkapital: 1.839.000 1.811.000 8.702.000 8.700.000 4.024.000
Regnskap for  Ugle Holding AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 35.000 149.000 0 0 0
Driftskostnader -7.000 -34.000 -37.000 -515.000 -13.000
Driftsresultat 28.000 115.000 -37.000 -515.000 -13.000
Finansinntekter 2.000 39.000 5.191.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 2.000 39.000 5.191.000 0
Resultat før skatt 28.000 117.000 2.000 4.677.000 -13.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 28.000 117.000 2.000 4.677.000 -13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 60.000 60.000 0 0 641.000
Sum omløpsmidler 1.809.000 1.781.000 8.702.000 8.728.000 3.431.000
Sum eiendeler 1.869.000 1.841.000 8.702.000 8.728.000 4.072.000
Sum opptjent egenkapital 1.714.000 1.686.000 8.076.000 8.074.000 3.398.000
Sum egenkapital 1.839.000 1.811.000 8.702.000 8.700.000 4.024.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 30.000 30.000 0 28.000 48.000
Sum gjeld og egenkapital 1.869.000 1.841.000 8.702.000 8.728.000 4.072.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 35.000 149.000 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 35.000 149.000 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.000 -34.000 -37.000 -515.000 -13.000
Driftskostnader -7.000 -34.000 -37.000 -515.000 -13.000
Driftsresultat 28.000 115.000 -37.000 -515.000 -13.000
Finansinntekter 2.000 39.000 5.191.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 2.000 39.000 5.191.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 28.000 117.000 2.000 4.677.000 -13.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 60.000 60.000 0 0 641.000
Sum anleggsmidler 60.000 60.000 0 0 641.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 1.790.000 1.650.000 0 1.958.000 3.120.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 19.000 131.000 8.702.000 6.770.000 311.000
Sum omløpsmidler 1.809.000 1.781.000 8.702.000 8.728.000 3.431.000
Sum eiendeler 1.869.000 1.841.000 8.702.000 8.728.000 4.072.000
Sum opptjent egenkapital 1.714.000 1.686.000 8.076.000 8.074.000 3.398.000
Sum egenkapital 1.839.000 1.811.000 8.702.000 8.700.000 4.024.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 30.000 30.000 0 28.000 48.000
Sum kortsiktig gjeld 30.000 30.000 0 28.000 48.000
Sum gjeld og egenkapital 1.869.000 1.841.000 8.702.000 8.728.000 4.072.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.779.000 1.751.000 8.702.000 8.700.000 3.383.000
Likviditetsgrad 1 60.3 59.4 311.7 71.5
Likviditetsgrad 2 60.3 59.4 0 311.7 71.5
Soliditet 98.4 98.4 1 99.7 98.8
Resultatgrad 80.0 77.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 1.5 6.4 0 53.6 -0.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex