Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ulefossveien As
Juridisk navn:  Ulefossveien As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35905900
Borgeskogen 46 Borgeskogen 46 Fax: 35905901
3160 Stokke 3160 Stokke
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 957609988
Aksjekapital: 600.000 NOK
Etableringsdato: 5/9/1990 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.69%
Resultat  
  
-2.8%
Egenkapital  
  
9.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.155.000 2.170.000 2.105.000 1.973.000 1.772.000
Resultat: 1.876.000 1.930.000 1.789.000 1.551.000 1.387.000
Egenkapital: 3.994.000 3.648.000 2.693.000 2.701.000 5.439.000
Regnskap for  Ulefossveien As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.155.000 2.170.000 2.105.000 1.973.000 1.772.000
Driftskostnader -281.000 -242.000 -331.000 -434.000 -385.000
Driftsresultat 1.873.000 1.927.000 1.774.000 1.539.000 1.387.000
Finansinntekter 2.000 4.000 15.000 13.000 0
Finanskostnader 0 0 -1.000 0
Finans 2.000 4.000 15.000 12.000 0
Resultat før skatt 1.876.000 1.930.000 1.789.000 1.551.000 1.387.000
Skattekostnad -413.000 -424.000 -394.000 -346.000 -322.000
Årsresultat 1.463.000 1.506.000 1.395.000 1.205.000 1.065.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.701.000 4.924.000 5.148.000 5.371.000 5.607.000
Sum omløpsmidler 1.126.000 91.000 237.000 2.092.000 1.296.000
Sum eiendeler 5.827.000 5.015.000 5.385.000 7.463.000 6.903.000
Sum opptjent egenkapital 2.394.000 2.048.000 2.093.000 2.101.000 4.839.000
Sum egenkapital 3.994.000 3.648.000 2.693.000 2.701.000 5.439.000
Sum langsiktig gjeld 193.000 209.000 222.000 232.000 254.000
Sum kortsiktig gjeld 1.639.000 1.158.000 2.470.000 4.529.000 1.211.000
Sum gjeld og egenkapital 5.826.000 5.015.000 5.385.000 7.462.000 6.904.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 2.155.000 2.170.000 2.105.000 1.973.000 1.772.000
Driftsinntekter 2.155.000 2.170.000 2.105.000 1.973.000 1.772.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -223.000 -223.000 -223.000 -236.000 -227.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -58.000 -19.000 -108.000 -198.000 -158.000
Driftskostnader -281.000 -242.000 -331.000 -434.000 -385.000
Driftsresultat 1.873.000 1.927.000 1.774.000 1.539.000 1.387.000
Finansinntekter 2.000 4.000 15.000 13.000 0
Finanskostnader 0 0 -1.000 0
Finans 2.000 4.000 15.000 12.000 0
Konsernbidrag -1.116.000 -1.551.000 -1.404.000 -42.000 0
Utbytte 0 0 -3.900.000 -800.000
Årsresultat 1.463.000 1.506.000 1.395.000 1.205.000 1.065.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 4.701.000 4.924.000 5.148.000 5.371.000 5.607.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 4.701.000 4.924.000 5.148.000 5.371.000 5.607.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.701.000 4.924.000 5.148.000 5.371.000 5.607.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 31.000 26.000 21.000 0 25.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.095.000 65.000 211.000 2.092.000 1.272.000
Sum omløpsmidler 1.126.000 91.000 237.000 2.092.000 1.296.000
Sum eiendeler 5.827.000 5.015.000 5.385.000 7.463.000 6.903.000
Sum opptjent egenkapital 2.394.000 2.048.000 2.093.000 2.101.000 4.839.000
Sum egenkapital 3.994.000 3.648.000 2.693.000 2.701.000 5.439.000
Sum avsetninger til forpliktelser 193.000 209.000 222.000 232.000 254.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.451.000 1.089.000 2.300.000 220.000 0
Sum langsiktig gjeld 193.000 209.000 222.000 232.000 254.000
Leverandørgjeld 0 107.000 7.000 0
Betalbar skatt 113.000 0 8.000 355.000 338.000
Skyldig offentlige avgifter 74.000 70.000 55.000 42.000 68.000
Utbytte 0 0 -3.900.000 -800.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 5.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 1.639.000 1.158.000 2.470.000 4.529.000 1.211.000
Sum gjeld og egenkapital 5.826.000 5.015.000 5.385.000 7.462.000 6.904.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -513.000 -1.067.000 -2.233.000 -2.437.000 85.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.1 0.1 0.5 1.1
Likviditetsgrad 2 0.7 0.1 0.1 0.5 1.1
Soliditet 68.6 72.7 5 36.2 78.8
Resultatgrad 86.9 88.8 84.3 7 78.3
Rentedekningsgrad 1
Gjeldsgrad 0.5 0.4 1 1.8 0.3
Total kapitalrentabilitet 32.2 38.5 33.2 20.8 20.1
Signatur
07.01.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
29.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex