Ullevaal Restaurantdrift As
Juridisk navn:  Ullevaal Restaurantdrift As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22420200
Munkedamsveien 59B Munkedamsveien 59B Fax: 22420201
0270 Oslo 270 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 991642684
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 49
Etableringsdato: 8/21/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Inventum AS
Regnskapsfører: Amesto Accounthouse As
Utvikling:
Omsetning  
  
-65.22%
Resultat  
  
-309.4%
Egenkapital  
  
-955%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 12.215.000 35.116.000 56.139.000 54.997.000 61.373.000
Resultat: -1.225.000 585.000 1.113.000 1.322.000 1.946.000
Egenkapital: -855.000 100.000 100.000 100.000 101.000
Regnskap for  Ullevaal Restaurantdrift As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 12.215.000 35.116.000 56.139.000 54.997.000 61.373.000
Driftskostnader -13.453.000 -34.547.000 -55.057.000 -53.673.000 -59.402.000
Driftsresultat -1.239.000 568.000 1.082.000 1.324.000 1.971.000
Finansinntekter 25.000 52.000 37.000 19.000 29.000
Finanskostnader -11.000 -35.000 -6.000 -21.000 -55.000
Finans 14.000 17.000 31.000 -2.000 -26.000
Resultat før skatt -1.225.000 585.000 1.113.000 1.322.000 1.946.000
Skattekostnad 270.000 -129.000 -269.000 -326.000 -488.000
Årsresultat -956.000 456.000 843.000 996.000 1.457.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 649.000 713.000 895.000 1.131.000 1.420.000
Sum omløpsmidler 2.768.000 12.548.000 10.977.000 15.849.000 13.851.000
Sum eiendeler 3.417.000 13.261.000 11.872.000 16.980.000 15.271.000
Sum opptjent egenkapital -955.000 0 0 0 1.000
Sum egenkapital -855.000 100.000 100.000 100.000 101.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.272.000 13.160.000 11.771.000 16.880.000 15.169.000
Sum gjeld og egenkapital 3.417.000 13.260.000 11.871.000 16.980.000 15.270.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.572.000 35.077.000 55.929.000 54.990.000 61.373.000
Andre inntekter 2.643.000 38.000 210.000 8.000 0
Driftsinntekter 12.215.000 35.116.000 56.139.000 54.997.000 61.373.000
Varekostnad -3.203.000 -11.014.000 -17.626.000 -14.777.000 -17.802.000
Lønninger -3.770.000 -11.007.000 -19.472.000 -19.134.000 -20.174.000
Avskrivning -191.000 -200.000 -236.000 -289.000 -420.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.289.000 -12.326.000 -17.723.000 -19.473.000 -21.006.000
Driftskostnader -13.453.000 -34.547.000 -55.057.000 -53.673.000 -59.402.000
Driftsresultat -1.239.000 568.000 1.082.000 1.324.000 1.971.000
Finansinntekter 25.000 52.000 37.000 19.000 29.000
Finanskostnader -11.000 -35.000 -6.000 -21.000 -55.000
Finans 14.000 17.000 31.000 -2.000 -26.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -956.000 456.000 843.000 996.000 1.457.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 649.000 713.000 894.000 1.131.000 1.419.000
Sum varige driftsmidler 649.000 713.000 894.000 1.131.000 1.419.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 649.000 713.000 895.000 1.131.000 1.420.000
Varebeholdning 446.000 956.000 1.345.000 1.302.000 1.442.000
Kundefordringer 797.000 3.430.000 3.222.000 6.358.000 4.715.000
Andre fordringer 875.000 953.000 210.000 187.000 947.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 650.000 7.209.000 6.199.000 8.001.000 6.747.000
Sum omløpsmidler 2.768.000 12.548.000 10.977.000 15.849.000 13.851.000
Sum eiendeler 3.417.000 13.261.000 11.872.000 16.980.000 15.271.000
Sum opptjent egenkapital -955.000 0 0 0 1.000
Sum egenkapital -855.000 100.000 100.000 100.000 101.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.715.000 8.826.000 7.781.000 12.730.000 4.403.000
Betalbar skatt 0 269.000 326.000 488.000
Skyldig offentlige avgifter 524.000 905.000 1.364.000 1.073.000 1.985.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.034.000 3.429.000 2.357.000 2.751.000 8.293.000
Sum kortsiktig gjeld 4.272.000 13.160.000 11.771.000 16.880.000 15.169.000
Sum gjeld og egenkapital 3.417.000 13.260.000 11.871.000 16.980.000 15.270.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.504.000 -612.000 -794.000 -1.031.000 -1.318.000
Likviditetsgrad 1 0.6 1 0.9 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 0.5 0.9 0.8 0.9 0.8
Soliditet -25.0 0.8 0.8 0.6 0.7
Resultatgrad -10.1 1.6 1.9 2.4 3.2
Rentedekningsgrad -112.6 16.2 180.3 6 35.8
Gjeldsgrad -5.0 131.6 117.7 168.8 150.2
Total kapitalrentabilitet -35.5 4.7 9.4 7.9 13.1
Signatur
20.11.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
22.11.2012
Gjøran Kvernes Sæther
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex