Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ullstrøm Fepo As
Juridisk navn:  Ullstrøm Fepo As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23039030
Østre Aker vei 99 Østre Aker vei 99 Fax: 23157151
0596 Oslo 596 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 940794927
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 1/2/1986 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdt Viken Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.32%
Resultat  
  
-35.73%
Egenkapital  
  
2.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 14.867.000 15.702.000 15.722.000 13.765.000 13.536.000
Resultat: 761.000 1.184.000 518.000 273.000 123.000
Egenkapital: 4.080.000 3.987.000 3.664.000 3.260.000 3.453.000
Regnskap for  Ullstrøm Fepo As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 14.867.000 15.702.000 15.722.000 13.765.000 13.536.000
Driftskostnader -13.961.000 -14.307.000 -14.860.000 -13.163.000 -12.938.000
Driftsresultat 906.000 1.395.000 861.000 602.000 598.000
Finansinntekter 136.000 238.000 33.000 114.000 5.000
Finanskostnader -281.000 -450.000 -376.000 -443.000 -481.000
Finans -145.000 -212.000 -343.000 -329.000 -476.000
Resultat før skatt 761.000 1.184.000 518.000 273.000 123.000
Skattekostnad -167.000 -260.000 -114.000 -66.000 -31.000
Årsresultat 594.000 923.000 404.000 206.000 92.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.050.000 5.461.000 5.708.000 5.920.000 6.111.000
Sum omløpsmidler 7.805.000 7.570.000 5.556.000 5.360.000 5.602.000
Sum eiendeler 13.855.000 13.031.000 11.264.000 11.280.000 11.713.000
Sum opptjent egenkapital 3.680.000 3.587.000 3.264.000 2.860.000 3.053.000
Sum egenkapital 4.080.000 3.987.000 3.664.000 3.260.000 3.453.000
Sum langsiktig gjeld 5.425.000 5.271.000 4.566.000 4.749.000 5.067.000
Sum kortsiktig gjeld 4.349.000 3.774.000 3.035.000 3.272.000 3.193.000
Sum gjeld og egenkapital 13.854.000 13.032.000 11.265.000 11.281.000 11.713.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.776.000 15.702.000 15.722.000 13.765.000 13.536.000
Andre inntekter 91.000 0 0 0
Driftsinntekter 14.867.000 15.702.000 15.722.000 13.765.000 13.536.000
Varekostnad -9.526.000 -10.098.000 -10.502.000 -9.122.000 -8.910.000
Lønninger -2.400.000 -2.551.000 -2.404.000 -1.972.000 -2.218.000
Avskrivning -338.000 -229.000 -229.000 -229.000 -199.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.697.000 -1.429.000 -1.725.000 -1.840.000 -1.611.000
Driftskostnader -13.961.000 -14.307.000 -14.860.000 -13.163.000 -12.938.000
Driftsresultat 906.000 1.395.000 861.000 602.000 598.000
Finansinntekter 136.000 238.000 33.000 114.000 5.000
Finanskostnader -281.000 -450.000 -376.000 -443.000 -481.000
Finans -145.000 -212.000 -343.000 -329.000 -476.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -500.000 -600.000 0 -400.000 0
Årsresultat 594.000 923.000 404.000 206.000 92.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 57.000 75.000 93.000 76.000 38.000
Fast eiendom 5.123.000 5.299.000 5.475.000 5.651.000 5.827.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 870.000 87.000 140.000 193.000 246.000
Sum varige driftsmidler 5.993.000 5.386.000 5.615.000 5.844.000 6.073.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.050.000 5.461.000 5.708.000 5.920.000 6.111.000
Varebeholdning 4.416.000 4.472.000 4.426.000 4.039.000 4.167.000
Kundefordringer 1.767.000 1.500.000 990.000 1.048.000 1.083.000
Andre fordringer 10.000 23.000 10.000 69.000 214.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.611.000 1.575.000 130.000 204.000 139.000
Sum omløpsmidler 7.805.000 7.570.000 5.556.000 5.360.000 5.602.000
Sum eiendeler 13.855.000 13.031.000 11.264.000 11.280.000 11.713.000
Sum opptjent egenkapital 3.680.000 3.587.000 3.264.000 2.860.000 3.053.000
Sum egenkapital 4.080.000 3.987.000 3.664.000 3.260.000 3.453.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.298.000 1.076.000 830.000 747.000 819.000
Sum langsiktig gjeld 5.425.000 5.271.000 4.566.000 4.749.000 5.067.000
Leverandørgjeld 1.050.000 910.000 1.137.000 1.214.000 1.546.000
Betalbar skatt 149.000 243.000 132.000 104.000 30.000
Skyldig offentlige avgifter 702.000 587.000 465.000 472.000 445.000
Utbytte -500.000 -600.000 0 -400.000 0
Annen kortsiktig gjeld 650.000 358.000 471.000 335.000 354.000
Sum kortsiktig gjeld 4.349.000 3.774.000 3.035.000 3.272.000 3.193.000
Sum gjeld og egenkapital 13.854.000 13.032.000 11.265.000 11.281.000 11.713.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.456.000 3.796.000 2.521.000 2.088.000 2.409.000
Likviditetsgrad 1 1.8 2.0 1.8 1.6 1.8
Likviditetsgrad 2 0.8 0.8 0.4 0.4 0.4
Soliditet 29.4 30.6 32.5 28.9 29.5
Resultatgrad 6.1 8.9 5.5 4.4 4.4
Rentedekningsgrad 3.2 3.1 2.3 1.4 1.2
Gjeldsgrad 2.4 2.3 2.1 2.5 2.4
Total kapitalrentabilitet 7.5 12.5 7.9 6.3 5.1
Signatur
29.05.2012
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex