Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Uloba - Independent Living Norge Sa
Juridisk navn:  Uloba - Independent Living Norge Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32205910
Postboks 2474 Strømsø Tollbugata 114 Fax: 32205919
3003 Drammen 3041 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 963890095
Aksjekapital: 1.516 NOK
Antall ansatte: 6542
Etableringsdato: 10/17/1991
Foretakstype: SA
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
5.87%
Resultat  
  
766.9%
Egenkapital  
  
16.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.115.837.000 1.053.997.000 976.454.000 933.854.000 883.949.000
Resultat: 28.131.000 3.245.000 7.079.000 31.688.000 10.185.000
Egenkapital: 194.578.000 166.449.000 163.188.000 156.103.000 124.356.000
Regnskap for  Uloba - Independent Living Norge Sa
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.115.837.000 1.053.997.000 976.454.000 933.854.000 883.949.000
Driftskostnader -1.095.751.000 -1.064.085.000 -968.395.000 -913.159.000 -878.424.000
Driftsresultat 20.086.000 -10.087.000 8.059.000 20.695.000 5.526.000
Finansinntekter 9.402.000 14.240.000 2.431.000 10.994.000 9.048.000
Finanskostnader -1.356.000 -908.000 -3.411.000 0 -4.389.000
Finans 8.046.000 13.332.000 -980.000 10.994.000 4.659.000
Resultat før skatt 28.131.000 3.245.000 7.079.000 31.688.000 10.185.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 28.131.000 3.245.000 7.079.000 31.688.000 10.185.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 178.379.000 187.536.000 190.393.000 192.931.000 188.380.000
Sum omløpsmidler 385.722.000 326.234.000 311.194.000 277.077.000 259.167.000
Sum eiendeler 564.101.000 513.770.000 501.587.000 470.008.000 447.547.000
Sum opptjent egenkapital 193.049.000 164.918.000 161.672.000 154.593.000 122.905.000
Sum egenkapital 194.578.000 166.449.000 163.188.000 156.103.000 124.356.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 369.523.000 347.321.000 338.399.000 313.905.000 323.191.000
Sum gjeld og egenkapital 564.101.000 513.770.000 501.587.000 470.007.000 447.547.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.115.837.000 1.053.997.000 976.454.000 933.854.000 883.949.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.115.837.000 1.053.997.000 976.454.000 933.854.000 883.949.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -928.389.000 -881.627.000 -786.305.000 -735.270.000 -697.591.000
Avskrivning -15.603.000 -14.327.000 -14.733.000 -15.776.000 -11.714.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -151.759.000 -168.131.000 -167.357.000 -162.113.000 -169.119.000
Driftskostnader -1.095.751.000 -1.064.085.000 -968.395.000 -913.159.000 -878.424.000
Driftsresultat 20.086.000 -10.087.000 8.059.000 20.695.000 5.526.000
Finansinntekter 9.402.000 14.240.000 2.431.000 10.994.000 9.048.000
Finanskostnader -1.356.000 -908.000 -3.411.000 0 -4.389.000
Finans 8.046.000 13.332.000 -980.000 10.994.000 4.659.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 28.131.000 3.245.000 7.079.000 31.688.000 10.185.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 28.688.000 37.845.000 40.702.000 43.240.000 38.689.000
Sum varige driftsmidler 28.688.000 37.845.000 40.702.000 43.240.000 38.689.000
Sum finansielle anleggsmidler 149.691.000 149.691.000 149.691.000 149.691.000 149.691.000
Sum anleggsmidler 178.379.000 187.536.000 190.393.000 192.931.000 188.380.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 41.185.000 25.987.000 27.398.000 33.067.000 85.000
Andre fordringer 8.131.000 8.513.000 10.491.000 8.710.000 28.643.000
Sum investeringer 137.536.000 137.146.000 113.283.000 82.934.000 77.998.000
Kasse, bank 197.782.000 154.579.000 157.635.000 152.366.000 152.442.000
Sum omløpsmidler 385.722.000 326.234.000 311.194.000 277.077.000 259.167.000
Sum eiendeler 564.101.000 513.770.000 501.587.000 470.008.000 447.547.000
Sum opptjent egenkapital 193.049.000 164.918.000 161.672.000 154.593.000 122.905.000
Sum egenkapital 194.578.000 166.449.000 163.188.000 156.103.000 124.356.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 4.988.000 222.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 5.480.000 6.673.000 8.294.000 7.538.000 17.671.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 85.457.000 76.867.000 75.810.000 69.068.000 64.127.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 278.586.000 258.794.000 254.073.000 237.299.000 241.392.000
Sum kortsiktig gjeld 369.523.000 347.321.000 338.399.000 313.905.000 323.191.000
Sum gjeld og egenkapital 564.101.000 513.770.000 501.587.000 470.007.000 447.547.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 16.199.000 -21.087.000 -27.205.000 -36.828.000 -64.024.000
Likviditetsgrad 1 1.0 0.9 0.9 0.9 0.8
Likviditetsgrad 2 1.0 0.9 0.9 0.9 0.8
Soliditet 34.5 32.4 32.5 33.2 27.8
Resultatgrad 1.8 0.8 2.2 0.6
Rentedekningsgrad 14.8 -11.1 2.4 1.3
Gjeldsgrad 1.9 2.1 2.1 2 2.6
Total kapitalrentabilitet 5.2 0.8 2.1 6.7 3.3
Signatur
24.08.2021
STYRETS LEDER ALENE.DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
24.08.2021
Prokura
Kleven Dag-Helge
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex