Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ulsaker & Nilsen AS
Juridisk navn:  Ulsaker & Nilsen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63972126
Tjerngløtt 3 Fax: 61118510
2067 Jessheim 2880 Nord-Torpa
Fylke: Kommune:
Innlandet Nordre Land
Org.nr: 817000762
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 4/26/1984
Foretakstype: AS
Revisor: Nilsons Revisjonskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
83.33%
Resultat  
  
354.55%
Egenkapital  
  
19.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 77.000 42.000 72.000 73.000 72.000
Resultat: 50.000 11.000 30.000 39.000 5.000
Egenkapital: 237.000 198.000 187.000 182.000 142.000
Regnskap for  Ulsaker & Nilsen AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 77.000 42.000 72.000 73.000 72.000
Driftskostnader -28.000 -31.000 -43.000 -34.000 -67.000
Driftsresultat 49.000 11.000 29.000 39.000 5.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 50.000 11.000 30.000 39.000 5.000
Skattekostnad -10.000 0 0 0 0
Årsresultat 39.000 11.000 30.000 39.000 5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Sum omløpsmidler 230.000 185.000 174.000 167.000 128.000
Sum eiendeler 250.000 205.000 194.000 187.000 148.000
Sum opptjent egenkapital 137.000 98.000 87.000 82.000 42.000
Sum egenkapital 237.000 198.000 187.000 182.000 142.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 12.000 7.000 7.000 5.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 249.000 205.000 194.000 187.000 148.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 77.000 42.000 72.000 73.000 72.000
Driftsinntekter 77.000 42.000 72.000 73.000 72.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -28.000 -31.000 -43.000 -34.000 -67.000
Driftskostnader -28.000 -31.000 -43.000 -34.000 -67.000
Driftsresultat 49.000 11.000 29.000 39.000 5.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -24.000 0 0
Årsresultat 39.000 11.000 30.000 39.000 5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 6.000 6.000 6.000 21.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 230.000 179.000 168.000 161.000 107.000
Sum omløpsmidler 230.000 185.000 174.000 167.000 128.000
Sum eiendeler 250.000 205.000 194.000 187.000 148.000
Sum opptjent egenkapital 137.000 98.000 87.000 82.000 42.000
Sum egenkapital 237.000 198.000 187.000 182.000 142.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 10.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 -24.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.000 7.000 7.000 5.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 12.000 7.000 7.000 5.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 249.000 205.000 194.000 187.000 148.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 218.000 178.000 167.000 162.000 122.000
Likviditetsgrad 1 19.2 26.4 24.9 33.4 21.3
Likviditetsgrad 2 19.2 26.4 24.9 33.4 21.3
Soliditet 95.2 96.6 96.4 97.3 95.9
Resultatgrad 63.6 26.2 40.3 53.4 6.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 19.7 5.4 14.9 20.9 3.4
Signatur
18.11.2021
STYREFORMANNEN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex