Ulstein Legesenter AS
Juridisk navn:  Ulstein Legesenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70018989
Postboks 205 Sjøgata 3 Fax: 70018970
6067 Ulsteinvik 6065 Ulsteinvik
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ulstein
Org.nr: 966951214
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 25
Etableringsdato: 2/1/1993 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Hasund AS
Utvikling:
Omsetning  
  
8.55%
Resultat  
  
33.35%
Egenkapital  
  
30.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 13.369.000 12.316.000 11.867.000 10.895.000 10.174.000
Resultat: 2.955.000 2.216.000 2.268.000 1.748.000 1.011.000
Egenkapital: 233.000 178.000 250.000 283.000 279.000
Regnskap for  Ulstein Legesenter AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 13.369.000 12.316.000 11.867.000 10.895.000 10.174.000
Driftskostnader -10.381.000 -10.051.000 -9.538.000 -9.083.000 -9.092.000
Driftsresultat 2.989.000 2.265.000 2.329.000 1.812.000 1.083.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -34.000 -49.000 -62.000 -64.000 -73.000
Finans -34.000 -49.000 -61.000 -63.000 -72.000
Resultat før skatt 2.955.000 2.216.000 2.268.000 1.748.000 1.011.000
Skattekostnad -651.000 -488.000 -500.000 -404.000 -246.000
Årsresultat 2.304.000 1.728.000 1.768.000 1.344.000 765.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 491.000 857.000 1.342.000 2.116.000 2.985.000
Sum omløpsmidler 4.888.000 4.048.000 3.789.000 2.604.000 1.160.000
Sum eiendeler 5.379.000 4.905.000 5.131.000 4.720.000 4.145.000
Sum opptjent egenkapital 133.000 78.000 150.000 183.000 179.000
Sum egenkapital 233.000 178.000 250.000 283.000 279.000
Sum langsiktig gjeld 740.000 993.000 1.245.000 1.492.000 1.735.000
Sum kortsiktig gjeld 4.407.000 3.734.000 3.636.000 2.946.000 2.131.000
Sum gjeld og egenkapital 5.380.000 4.905.000 5.131.000 4.721.000 4.145.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.076.000 8.427.000 7.995.000 7.692.000 7.376.000
Andre inntekter 4.293.000 3.889.000 3.871.000 3.203.000 2.798.000
Driftsinntekter 13.369.000 12.316.000 11.867.000 10.895.000 10.174.000
Varekostnad -1.227.000 -1.072.000 -1.208.000 -1.261.000 -1.450.000
Lønninger -5.793.000 -5.261.000 -4.782.000 -4.514.000 -4.287.000
Avskrivning -482.000 -619.000 -891.000 -869.000 -996.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.879.000 -3.099.000 -2.657.000 -2.439.000 -2.359.000
Driftskostnader -10.381.000 -10.051.000 -9.538.000 -9.083.000 -9.092.000
Driftsresultat 2.989.000 2.265.000 2.329.000 1.812.000 1.083.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -34.000 -49.000 -62.000 -64.000 -73.000
Finans -34.000 -49.000 -61.000 -63.000 -72.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -2.250.000 -1.800.000 -1.800.000 -1.340.000 -800.000
Årsresultat 2.304.000 1.728.000 1.768.000 1.344.000 765.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 491.000 857.000 1.342.000 2.116.000 2.985.000
Sum varige driftsmidler 491.000 857.000 1.342.000 2.116.000 2.985.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 491.000 857.000 1.342.000 2.116.000 2.985.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 61.000 58.000 0 106.000 0
Andre fordringer 279.000 250.000 340.000 244.000 107.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 4.546.000 3.621.000 3.373.000 2.198.000 1.014.000
Sum omløpsmidler 4.888.000 4.048.000 3.789.000 2.604.000 1.160.000
Sum eiendeler 5.379.000 4.905.000 5.131.000 4.720.000 4.145.000
Sum opptjent egenkapital 133.000 78.000 150.000 183.000 179.000
Sum egenkapital 233.000 178.000 250.000 283.000 279.000
Sum avsetninger til forpliktelser 18.000 24.000 29.000 28.000 24.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 740.000 993.000 1.245.000 1.492.000 1.735.000
Leverandørgjeld 332.000 328.000 317.000 211.000 210.000
Betalbar skatt 657.000 493.000 499.000 400.000 267.000
Skyldig offentlige avgifter 489.000 469.000 401.000 380.000 298.000
Utbytte -2.250.000 -1.800.000 -1.800.000 -1.340.000 -800.000
Annen kortsiktig gjeld 679.000 644.000 618.000 614.000 557.000
Sum kortsiktig gjeld 4.407.000 3.734.000 3.636.000 2.946.000 2.131.000
Sum gjeld og egenkapital 5.380.000 4.905.000 5.131.000 4.721.000 4.145.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 481.000 314.000 153.000 -342.000 -971.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1 0.9 0.5
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1 0.9 0.5
Soliditet 4.3 3.6 4.9 6 6.7
Resultatgrad 22.4 18.4 19.6 16.6 10.6
Rentedekningsgrad 87.9 46.2 37.6 28.3 14.8
Gjeldsgrad 22.1 26.6 19.5 15.7 13.9
Total kapitalrentabilitet 55.6 46.2 45.4 38.4 26.2
Signatur
28.05.2021
STYRETS FORMANN OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex