Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ulvig Kiær As
Juridisk navn:  Ulvig Kiær As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74282040
Sandøla Gård Hengbruvegen 43 Sandøla Gård Hengbruvegen 43 Fax: 74282039
7870 Grong 7870 Grong
Fylke: Kommune:
Trøndelag Grong
Org.nr: 986531491
Aksjekapital: 36.100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 1/1/2004 1
Foretakstype: AS
Revisor: Sandberg Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
21.12%
Resultat  
  
-451.37%
Egenkapital  
  
-10.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 8.425.000 6.956.000 6.967.000 12.287.000 5.612.000
Resultat: -5.216.000 -946.000 -1.960.000 1.525.000 -3.988.000
Egenkapital: 30.733.000 34.494.000 34.404.000 36.185.000 35.228.000
Regnskap for  Ulvig Kiær As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 8.425.000 6.956.000 6.967.000 12.287.000 5.612.000
Driftskostnader -12.216.000 -7.142.000 -6.917.000 -9.228.000 -7.301.000
Driftsresultat -3.790.000 -187.000 50.000 3.058.000 -1.690.000
Finansinntekter 4.109.000 6.544.000 3.988.000 2.180.000 45.000
Finanskostnader -5.534.000 -7.304.000 -5.999.000 -3.713.000 -2.344.000
Finans -1.425.000 -760.000 -2.011.000 -1.533.000 -2.299.000
Resultat før skatt -5.216.000 -946.000 -1.960.000 1.525.000 -3.988.000
Skattekostnad 1.152.000 108.000 179.000 -642.000 697.000
Årsresultat -4.064.000 -838.000 -1.781.000 884.000 -3.291.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 170.415.000 224.897.000 230.176.000 172.863.000 126.866.000
Sum omløpsmidler 11.164.000 20.416.000 12.041.000 7.543.000 6.842.000
Sum eiendeler 181.579.000 245.313.000 242.217.000 180.406.000 133.708.000
Sum opptjent egenkapital -26.471.000 -22.710.000 -21.871.000 -20.090.000 -20.974.000
Sum egenkapital 30.733.000 34.494.000 34.404.000 36.185.000 35.228.000
Sum langsiktig gjeld 142.660.000 198.441.000 198.355.000 136.275.000 90.429.000
Sum kortsiktig gjeld 8.186.000 12.378.000 9.459.000 7.947.000 8.050.000
Sum gjeld og egenkapital 181.579.000 245.313.000 242.218.000 180.407.000 133.707.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.016.000 4.470.000 5.165.000 6.557.000 4.898.000
Andre inntekter 1.410.000 2.485.000 1.802.000 5.731.000 714.000
Driftsinntekter 8.425.000 6.956.000 6.967.000 12.287.000 5.612.000
Varekostnad -4.245.000 -223.000 -120.000 -105.000 -258.000
Lønninger -2.328.000 -1.237.000 -921.000 -3.382.000 -1.874.000
Avskrivning -1.880.000 -2.036.000 -2.072.000 -1.929.000 -1.645.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.763.000 -3.646.000 -3.804.000 -3.812.000 -3.524.000
Driftskostnader -12.216.000 -7.142.000 -6.917.000 -9.228.000 -7.301.000
Driftsresultat -3.790.000 -187.000 50.000 3.058.000 -1.690.000
Finansinntekter 4.109.000 6.544.000 3.988.000 2.180.000 45.000
Finanskostnader -5.534.000 -7.304.000 -5.999.000 -3.713.000 -2.344.000
Finans -1.425.000 -760.000 -2.011.000 -1.533.000 -2.299.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -4.064.000 -838.000 -1.781.000 884.000 -3.291.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 6.891.000 5.825.000 5.979.000 5.800.000 6.465.000
Fast eiendom 68.307.000 68.092.000 68.816.000 69.589.000 70.838.000
Maskiner anlegg 13.507.000 11.710.000 12.463.000 13.202.000 10.890.000
Driftsløsøre 1.423.000 479.000 853.000 1.241.000 1.482.000
Sum varige driftsmidler 83.237.000 80.281.000 82.132.000 84.033.000 83.210.000
Sum finansielle anleggsmidler 80.287.000 138.791.000 142.065.000 83.031.000 37.191.000
Sum anleggsmidler 170.415.000 224.897.000 230.176.000 172.863.000 126.866.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 780.000 766.000 899.000 1.031.000 761.000
Andre fordringer 10.272.000 19.584.000 11.080.000 6.259.000 5.970.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 112.000 66.000 62.000 254.000 110.000
Sum omløpsmidler 11.164.000 20.416.000 12.041.000 7.543.000 6.842.000
Sum eiendeler 181.579.000 245.313.000 242.217.000 180.406.000 133.708.000
Sum opptjent egenkapital -26.471.000 -22.710.000 -21.871.000 -20.090.000 -20.974.000
Sum egenkapital 30.733.000 34.494.000 34.404.000 36.185.000 35.228.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 4.095.000 10.795.000 7.422.000 6.671.000 7.206.000
Sum langsiktig gjeld 142.660.000 198.441.000 198.355.000 136.275.000 90.429.000
Leverandørgjeld 3.399.000 675.000 1.271.000 651.000 385.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 222.000 235.000 224.000 286.000 217.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 471.000 672.000 541.000 339.000 242.000
Sum kortsiktig gjeld 8.186.000 12.378.000 9.459.000 7.947.000 8.050.000
Sum gjeld og egenkapital 181.579.000 245.313.000 242.218.000 180.407.000 133.707.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.978.000 8.038.000 2.582.000 -404.000 -1.208.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.6 1.3 0.9 0.8
Likviditetsgrad 2 1.4 1.6 1.3 0.9 0.8
Soliditet 16.9 14.1 14.2 20.1 26.3
Resultatgrad -45.0 -2.7 0.7 24.9 -30.1
Rentedekningsgrad -0.7 0 0.8 -0.7
Gjeldsgrad 4.9 6.1 6 4 2.8
Total kapitalrentabilitet 0.2 2.6 1.7 2.9 -1.2
Signatur
15.06.2016
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
15.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex