Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Umoe AS
Juridisk navn:  Umoe AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94860000
Postboks 60 Vollsveien 2A Fax: 67110760
1324 Lysaker 1366 Lysaker
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 960197275
Aksjekapital: 23.000.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 3/4/1991 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: umoe industri as
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
25%
Resultat  
  
85.11%
Egenkapital  
  
108.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.685.000 1.348.000 1.653.000 1.747.000 1.746.000
Resultat: 726.490.000 392.459.000 -1.682.654.000 -405.726.000 208.709.000
Egenkapital: 1.388.238.000 664.621.000 -144.271.000 1.261.326.000 1.658.854.000
Regnskap for  Umoe AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.685.000 1.348.000 1.653.000 1.747.000 1.746.000
Driftskostnader -99.921.000 -85.374.000 -50.883.000 -47.475.000 -46.794.000
Driftsresultat -98.235.000 -84.027.000 -49.230.000 -45.728.000 -45.048.000
Finansinntekter 589.062.000 319.896.000 93.528.000 -318.847.000 281.316.000
Finanskostnader 235.663.000 156.589.000 -1.726.952.000 -41.151.000 -27.559.000
Finans 824.725.000 476.485.000 -1.633.424.000 -359.998.000 253.757.000
Resultat før skatt 726.490.000 392.459.000 -1.682.654.000 -405.726.000 208.709.000
Skattekostnad -2.873.000 13.177.000 -25.044.000 8.197.000 -1.239.000
Årsresultat 723.617.000 405.636.000 -1.707.699.000 -397.529.000 207.470.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.453.319.000 1.695.856.000 1.168.185.000 3.272.630.000 3.613.606.000
Sum omløpsmidler 119.158.000 307.928.000 38.749.000 55.989.000 105.501.000
Sum eiendeler 1.572.477.000 2.003.784.000 1.206.934.000 3.328.619.000 3.719.107.000
Sum opptjent egenkapital 834.838.000 111.221.000 -154.271.000 67.584.000 465.112.000
Sum egenkapital 1.388.238.000 664.621.000 -144.271.000 1.261.326.000 1.658.854.000
Sum langsiktig gjeld 70.359.000 950.097.000 936.906.000 2.055.510.000 2.049.280.000
Sum kortsiktig gjeld 113.880.000 389.066.000 414.299.000 11.783.000 10.973.000
Sum gjeld og egenkapital 1.572.477.000 2.003.784.000 1.206.934.000 3.328.619.000 3.719.107.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 187.000 123.000 118.000 174.000 174.000
Andre inntekter 1.498.000 1.225.000 1.535.000 1.573.000 1.572.000
Driftsinntekter 1.685.000 1.348.000 1.653.000 1.747.000 1.746.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -90.361.000 -71.129.000 -32.978.000 -31.192.000 -32.369.000
Avskrivning -70.000 -242.000 -500.000 -492.000 -603.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -9.490.000 -14.003.000 -17.405.000 -15.791.000 -13.822.000
Driftskostnader -99.921.000 -85.374.000 -50.883.000 -47.475.000 -46.794.000
Driftsresultat -98.235.000 -84.027.000 -49.230.000 -45.728.000 -45.048.000
Finansinntekter 589.062.000 319.896.000 93.528.000 -318.847.000 281.316.000
Finanskostnader 235.663.000 156.589.000 -1.726.952.000 -41.151.000 -27.559.000
Finans 824.725.000 476.485.000 -1.633.424.000 -359.998.000 253.757.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 723.617.000 405.636.000 -1.707.699.000 -397.529.000 207.470.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.742.000 0 25.044.000 16.848.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 1.162.000 1.245.000 4.442.000 4.924.000 5.308.000
Sum varige driftsmidler 1.162.000 1.245.000 4.442.000 4.924.000 5.308.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.452.158.000 1.690.869.000 1.163.743.000 3.242.662.000 3.591.450.000
Sum anleggsmidler 1.453.319.000 1.695.856.000 1.168.185.000 3.272.630.000 3.613.606.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 4.000 70.000 763.000 118.000 706.000
Andre fordringer 14.834.000 216.113.000 19.591.000 404.000 929.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 104.321.000 91.746.000 18.394.000 44.232.000 51.294.000
Sum omløpsmidler 119.158.000 307.928.000 38.749.000 55.989.000 105.501.000
Sum eiendeler 1.572.477.000 2.003.784.000 1.206.934.000 3.328.619.000 3.719.107.000
Sum opptjent egenkapital 834.838.000 111.221.000 -154.271.000 67.584.000 465.112.000
Sum egenkapital 1.388.238.000 664.621.000 -144.271.000 1.261.326.000 1.658.854.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.505.000 571.808.000 719.833.000 1.254.663.000 1.256.148.000
Gjeld til kredittinstitutt 401.917.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 70.359.000 950.097.000 936.906.000 2.055.510.000 2.049.280.000
Leverandørgjeld 755.000 1.006.000 1.959.000 426.000 531.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.892.000 2.072.000 2.392.000 2.030.000 1.935.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 108.234.000 385.987.000 8.030.000 9.179.000 8.352.000
Sum kortsiktig gjeld 113.880.000 389.066.000 414.299.000 11.783.000 10.973.000
Sum gjeld og egenkapital 1.572.477.000 2.003.784.000 1.206.934.000 3.328.619.000 3.719.107.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.278.000 -81.138.000 -375.550.000 44.206.000 94.528.000
Likviditetsgrad 1 1.0 0.8 0.1 4.8 9.6
Likviditetsgrad 2 1.0 0.8 0.1 4.8 9.6
Soliditet 88.3 33.2 37.9 44.6
Resultatgrad -5.830.0 -6.233.5 -2978.2 -2617.5 -2580.1
Rentedekningsgrad 0.4 0.5 -1.1 -1.6
Gjeldsgrad 0.1 2.0 -9.4 1.6 1.2
Total kapitalrentabilitet 31.2 11.8 3.7 6.4
Signatur
08.07.2022
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
01.11.2013
Espen Klitzing
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex