Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Umundsgjelta Maskinstasjon AS
Juridisk navn:  Umundsgjelta Maskinstasjon AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90668004
Umundsgjelta Umundsgjelta Fax:
2540 Tolga 2540 Tolga
Fylke: Kommune:
Innlandet Tolga
Org.nr: 995528541
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 4/24/2010
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vekstra Nord-Øst Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.86%
Resultat  
  
117.93%
Egenkapital  
  
24.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.156.000 2.340.000 2.785.000 2.195.000 1.282.000
Resultat: 85.000 -474.000 368.000 41.000 316.000
Egenkapital: -269.000 -354.000 119.000 -249.000 -290.000
Regnskap for  Umundsgjelta Maskinstasjon AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.156.000 2.340.000 2.785.000 2.195.000 1.282.000
Driftskostnader -1.944.000 -2.642.000 -2.228.000 -1.992.000 -844.000
Driftsresultat 213.000 -303.000 558.000 203.000 437.000
Finansinntekter 4.000 4.000 1.000 2.000 1.000
Finanskostnader -132.000 -175.000 -191.000 -164.000 -122.000
Finans -128.000 -171.000 -190.000 -162.000 -121.000
Resultat før skatt 85.000 -474.000 368.000 41.000 316.000
Skattekostnad 1.000 -1.000 0 0
Årsresultat 85.000 -473.000 367.000 41.000 316.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.160.000 1.738.000 3.028.000 2.131.000 1.559.000
Sum omløpsmidler 1.745.000 1.124.000 409.000 1.087.000 766.000
Sum eiendeler 2.905.000 2.862.000 3.437.000 3.218.000 2.325.000
Sum opptjent egenkapital -369.000 -454.000 19.000 -349.000 -390.000
Sum egenkapital -269.000 -354.000 119.000 -249.000 -290.000
Sum langsiktig gjeld 1.831.000 2.160.000 2.998.000 2.487.000 2.212.000
Sum kortsiktig gjeld 1.343.000 1.057.000 320.000 980.000 403.000
Sum gjeld og egenkapital 2.905.000 2.863.000 3.437.000 3.218.000 2.325.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.872.000 2.223.000 2.586.000 1.948.000 1.131.000
Andre inntekter 285.000 116.000 200.000 247.000 150.000
Driftsinntekter 2.156.000 2.340.000 2.785.000 2.195.000 1.282.000
Varekostnad -141.000 -197.000 -231.000 -204.000 -88.000
Lønninger -381.000 -880.000 -678.000 -617.000 -193.000
Avskrivning -333.000 -431.000 -404.000 -248.000 -189.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.089.000 -1.134.000 -915.000 -923.000 -374.000
Driftskostnader -1.944.000 -2.642.000 -2.228.000 -1.992.000 -844.000
Driftsresultat 213.000 -303.000 558.000 203.000 437.000
Finansinntekter 4.000 4.000 1.000 2.000 1.000
Finanskostnader -132.000 -175.000 -191.000 -164.000 -122.000
Finans -128.000 -171.000 -190.000 -162.000 -121.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 85.000 -473.000 367.000 41.000 316.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 360.000 378.000 396.000 0 0
Maskiner anlegg 766.000 1.182.000 2.386.000 1.819.000 1.442.000
Driftsløsøre 33.000 178.000 245.000 312.000 113.000
Sum varige driftsmidler 1.160.000 1.738.000 3.028.000 2.131.000 1.555.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 5.000
Sum anleggsmidler 1.160.000 1.738.000 3.028.000 2.131.000 1.559.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 1.345.000 544.000 226.000 592.000 484.000
Andre fordringer 27.000 94.000 10.000 11.000 12.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 372.000 486.000 174.000 483.000 271.000
Sum omløpsmidler 1.745.000 1.124.000 409.000 1.087.000 766.000
Sum eiendeler 2.905.000 2.862.000 3.437.000 3.218.000 2.325.000
Sum opptjent egenkapital -369.000 -454.000 19.000 -349.000 -390.000
Sum egenkapital -269.000 -354.000 119.000 -249.000 -290.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 1.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.831.000 2.160.000 2.998.000 2.487.000 2.212.000
Leverandørgjeld 988.000 630.000 128.000 721.000 229.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 297.000 343.000 129.000 202.000 154.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 58.000 83.000 63.000 57.000 20.000
Sum kortsiktig gjeld 1.343.000 1.057.000 320.000 980.000 403.000
Sum gjeld og egenkapital 2.905.000 2.863.000 3.437.000 3.218.000 2.325.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 402.000 67.000 89.000 107.000 363.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.1 1.3 1.1 1.9
Likviditetsgrad 2 1.3 1.1 1.3 1.1 1.9
Soliditet -9.3 -12.4 3.5 -7.7 -12.5
Resultatgrad 9.9 -12.9 2 9.2 34.1
Rentedekningsgrad 1.6 -1.7 2.9 1.2 3.6
Gjeldsgrad -11.8 -9.1 27.9 -13.9
Total kapitalrentabilitet 7.5 -10.4 16.3 6.4 18.8
Signatur
22.01.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex