Undervisningspersonalets Borettslag
Juridisk navn:  Undervisningspersonalets Borettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71587400
C/O Kristiansund Bbl Langveien 16 C/O Kristiansund Bbl Langveien 16 Fax:
6509 Kristiansund N 6509 Kristiansund N
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Kristiansund
Org.nr: 858075882
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 8/17/1976
Foretakstype: BRL
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Al Kristiansund Boligbyggelag
Utvikling:
Omsetning  
  
4.63%
Resultat  
  
136.63%
Egenkapital  
  
9.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 226.000 216.000 216.000 209.000 203.000
Resultat: 63.000 -172.000 38.000 40.000 36.000
Egenkapital: -621.000 -684.000 -512.000 -550.000 -589.000
Regnskap for  Undervisningspersonalets Borettslag
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 226.000 216.000 216.000 209.000 203.000
Driftskostnader -153.000 -374.000 -165.000 -155.000 -152.000
Driftsresultat 73.000 -158.000 51.000 53.000 51.000
Finansinntekter 2.000 2.000 3.000 2.000 2.000
Finanskostnader -11.000 -17.000 -16.000 -16.000 -17.000
Finans -9.000 -15.000 -13.000 -14.000 -15.000
Resultat før skatt 63.000 -172.000 38.000 40.000 36.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 63.000 -172.000 38.000 40.000 36.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000
Sum omløpsmidler 250.000 219.000 202.000 193.000 164.000
Sum eiendeler 376.000 345.000 328.000 319.000 290.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0
Sum egenkapital -621.000 -684.000 -512.000 -550.000 -589.000
Sum langsiktig gjeld 976.000 1.005.000 819.000 853.000 855.000
Sum kortsiktig gjeld 21.000 24.000 21.000 15.000 24.000
Sum gjeld og egenkapital 997.000 1.029.000 840.000 868.000 879.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 226.000 216.000 216.000 209.000 203.000
Driftsinntekter 226.000 216.000 216.000 209.000 203.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -147.000 -368.000 -159.000 -149.000 -146.000
Driftskostnader -153.000 -374.000 -165.000 -155.000 -152.000
Driftsresultat 73.000 -158.000 51.000 53.000 51.000
Finansinntekter 2.000 2.000 3.000 2.000 2.000
Finanskostnader -11.000 -17.000 -16.000 -16.000 -17.000
Finans -9.000 -15.000 -13.000 -14.000 -15.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 63.000 -172.000 38.000 40.000 36.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 18.000 17.000 16.000 15.000 14.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 233.000 203.000 186.000 178.000 150.000
Sum omløpsmidler 250.000 219.000 202.000 193.000 164.000
Sum eiendeler 376.000 345.000 328.000 319.000 290.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0
Sum egenkapital -621.000 -684.000 -512.000 -550.000 -589.000
Sum avsetninger til forpliktelser 143.000 123.000 123.000 123.000 92.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 976.000 1.005.000 819.000 853.000 855.000
Leverandørgjeld 21.000 17.000 21.000 15.000 15.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.000 0 0 8.000
Sum kortsiktig gjeld 21.000 24.000 21.000 15.000 24.000
Sum gjeld og egenkapital 997.000 1.029.000 840.000 868.000 879.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 229.000 195.000 181.000 178.000 140.000
Likviditetsgrad 1 11.9 9.1 9.6 12.9 6.8
Likviditetsgrad 2 11.9 9.1 9.6 12.9 6.8
Soliditet -165.2 -198.3 -156.1 -203.1
Resultatgrad 32.3 -73.1 23.6 25.4 25.1
Rentedekningsgrad 6.6 -9.3 3.2 3.3 3
Gjeldsgrad -1.6 -1.5 -1.6 -1.6 -1.5
Total kapitalrentabilitet 19.9 -45.2 16.5 17.3 18.3
Signatur
27.04.2023
STYRETS LEDER (NESTLEDER) OG ET STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
05.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex