Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ungt Entreprenørskap Rogaland
Juridisk navn:  Ungt Entreprenørskap Rogaland
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51516924
c/o Innovasjonspark Stavanger PB 8034 Professor Olav Hanssens vei 7A Fax: 51841301
4068 Stavanger 4021 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 989931946
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 4/4/2006 1
Foretakstype: FLI
Revisor: Stavanger Revisjon AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Sr-Bank Forretningspartner As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.33%
Resultat  
  
-88.38%
Egenkapital  
  
2.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020
Omsetning: 8.077.000 8.443.000
Resultat: 114.000 981.000
Egenkapital: 4.305.000 4.192.000
Regnskap for  Ungt Entreprenørskap Rogaland
Resultat 2021 2020
Driftsinntekter 8.077.000 8.443.000
Driftskostnader -7.978.000 -7.479.000
Driftsresultat 99.000 964.000
Finansinntekter 14.000 18.000
Finanskostnader -1.000
Finans 14.000 17.000
Resultat før skatt 114.000 981.000
Skattekostnad
Årsresultat 114.000 981.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 102.000
Sum omløpsmidler 5.315.000 4.903.000
Sum eiendeler 5.417.000 4.903.000
Sum opptjent egenkapital 4.305.000 4.192.000
Sum egenkapital 4.305.000 4.192.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 1.112.000 711.000
Sum gjeld og egenkapital 5.417.000 4.903.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter 8.077.000 8.443.000
Driftsinntekter 8.077.000 8.443.000
Varekostnad -3.000
Lønninger -5.536.000 -4.466.000
Avskrivning -6.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -2.433.000 -3.013.000
Driftskostnader -7.978.000 -7.479.000
Driftsresultat 99.000 964.000
Finansinntekter 14.000 18.000
Finanskostnader -1.000
Finans 14.000 17.000
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 114.000 981.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre 38.000
Sum varige driftsmidler 38.000
Sum finansielle anleggsmidler 64.000
Sum anleggsmidler 102.000
Varebeholdning
Kundefordringer 1.000 34.000
Andre fordringer 87.000 48.000
Sum investeringer
Kasse, bank 5.227.000 4.821.000
Sum omløpsmidler 5.315.000 4.903.000
Sum eiendeler 5.417.000 4.903.000
Sum opptjent egenkapital 4.305.000 4.192.000
Sum egenkapital 4.305.000 4.192.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld 106.000 62.000
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter 377.000 312.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 629.000 337.000
Sum kortsiktig gjeld 1.112.000 711.000
Sum gjeld og egenkapital 5.417.000 4.903.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.203.000 4.192.000
Likviditetsgrad 1 4.8 6.9
Likviditetsgrad 2 4.8 6.9
Soliditet 79.5 85.5
Resultatgrad 1.2 11.4
Rentedekningsgrad 964.0
Gjeldsgrad 0.3 0.2
Total kapitalrentabilitet 2.1 20.0
Signatur
11.05.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
11.05.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex