Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Uni Targeting Research AS
Juridisk navn:  Uni Targeting Research AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90626870
C/O Sarsia Management As Postboks 7150 C/O Sarsia Management As Ytrebygdsvegen 215 Fax: 55595948
5020 Bergen 5258 Blomsterdalen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 983422748
Aksjekapital: 897.025 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 5/16/2001
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Fett Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
64.44%
Resultat  
  
122.3%
Egenkapital  
  
163.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.942.000 1.181.000 723.000 461.000 542.000
Resultat: 233.000 -1.045.000 0 -154.000 -401.000
Egenkapital: 576.000 -902.000 143.000 143.000 297.000
Regnskap for  Uni Targeting Research AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.942.000 1.181.000 723.000 461.000 542.000
Driftskostnader -1.611.000 -2.221.000 -709.000 -602.000 -966.000
Driftsresultat 331.000 -1.040.000 14.000 -140.000 -424.000
Finansinntekter 35.000 0 1.000 6.000 31.000
Finanskostnader -132.000 -5.000 -15.000 -20.000 -8.000
Finans -97.000 -5.000 -14.000 -14.000 23.000
Resultat før skatt 233.000 -1.045.000 0 -154.000 -401.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 233.000 -1.045.000 0 -154.000 -401.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.410.000 861.000 672.000 319.000 596.000
Sum eiendeler 1.410.000 861.000 672.000 319.000 596.000
Sum opptjent egenkapital -1.510.000 -1.744.000 -699.000 -699.000 -545.000
Sum egenkapital 576.000 -902.000 143.000 143.000 297.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 833.000 1.763.000 529.000 176.000 299.000
Sum gjeld og egenkapital 1.409.000 861.000 672.000 319.000 596.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.942.000 1.181.000 687.000 426.000 542.000
Andre inntekter 0 36.000 35.000 0
Driftsinntekter 1.942.000 1.181.000 723.000 461.000 542.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -1.221.000 -556.000 -243.000 -197.000 -427.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -390.000 -1.665.000 -466.000 -405.000 -539.000
Driftskostnader -1.611.000 -2.221.000 -709.000 -602.000 -966.000
Driftsresultat 331.000 -1.040.000 14.000 -140.000 -424.000
Finansinntekter 35.000 0 1.000 6.000 31.000
Finanskostnader -132.000 -5.000 -15.000 -20.000 -8.000
Finans -97.000 -5.000 -14.000 -14.000 23.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 233.000 -1.045.000 0 -154.000 -401.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 105.000 273.000 452.000 212.000 91.000
Andre fordringer 105.000 0 37.000 41.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.200.000 588.000 183.000 66.000 503.000
Sum omløpsmidler 1.410.000 861.000 672.000 319.000 596.000
Sum eiendeler 1.410.000 861.000 672.000 319.000 596.000
Sum opptjent egenkapital -1.510.000 -1.744.000 -699.000 -699.000 -545.000
Sum egenkapital 576.000 -902.000 143.000 143.000 297.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 114.000 108.000 139.000 116.000 193.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 50.000 109.000 40.000 1.000 6.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 669.000 1.546.000 350.000 59.000 100.000
Sum kortsiktig gjeld 833.000 1.763.000 529.000 176.000 299.000
Sum gjeld og egenkapital 1.409.000 861.000 672.000 319.000 596.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 577.000 -902.000 143.000 143.000 297.000
Likviditetsgrad 1 1.7 0.5 1.3 1.8 2
Likviditetsgrad 2 1.7 0.5 1.3 1.8 2
Soliditet 40.9 -104.8 21.3 44.8 49.8
Resultatgrad 17.0 -88.1 1.9 -30.4 -78.2
Rentedekningsgrad 2.5 0.9
Gjeldsgrad 1.4 3.7 1.2 1
Total kapitalrentabilitet 26.0 -120.8 2.2 -65.9
Signatur
25.03.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
25.03.2022
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex