Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Unique Hotels As
Juridisk navn:  Unique Hotels As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Midtåsveien 2A Midtåsveien 2A Fax:
3226 Sandefjord 3226 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 998415128
Aksjekapital: 1.230.000 NOK
Etableringsdato: 4/30/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Hlo Revisjon & Rådgivning As
Regnskapsfører: Miki Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-14.54%
Egenkapital  
  
225%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 27.000 0 0 0 0
Resultat: 1.252.000 1.465.000 1.786.000 1.960.000 1.001.000
Egenkapital: 39.302.000 12.093.000 10.831.000 9.172.000 8.051.000
Regnskap for  Unique Hotels As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 27.000 0 0 0 0
Driftskostnader -287.000 -41.000 -93.000 -64.000 -36.000
Driftsresultat -261.000 -41.000 -93.000 -64.000 -36.000
Finansinntekter 2.167.000 2.197.000 2.400.000 2.600.000 1.600.000
Finanskostnader -654.000 -690.000 -521.000 -576.000 -563.000
Finans 1.513.000 1.507.000 1.879.000 2.024.000 1.037.000
Resultat før skatt 1.252.000 1.465.000 1.786.000 1.960.000 1.001.000
Skattekostnad -728.000 -202.000 -126.000 0 0
Årsresultat 524.000 1.262.000 1.659.000 1.960.000 1.001.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 83.054.000 45.752.000 41.978.000 38.896.000 29.788.000
Sum omløpsmidler 1.680.000 2.132.000 2.420.000 2.601.000 1.747.000
Sum eiendeler 84.734.000 47.884.000 44.398.000 41.497.000 31.535.000
Sum opptjent egenkapital 3.163.000 7.193.000 5.931.000 4.272.000 2.311.000
Sum egenkapital 39.302.000 12.093.000 10.831.000 9.172.000 8.051.000
Sum langsiktig gjeld 41.923.000 35.401.000 33.319.000 30.800.000 21.233.000
Sum kortsiktig gjeld 3.509.000 390.000 249.000 1.525.000 2.251.000
Sum gjeld og egenkapital 84.734.000 47.884.000 44.399.000 41.497.000 31.535.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 27.000 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 27.000 0 0 0 0
Varekostnad -21.000 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -266.000 -41.000 -93.000 -64.000 -36.000
Driftskostnader -287.000 -41.000 -93.000 -64.000 -36.000
Driftsresultat -261.000 -41.000 -93.000 -64.000 -36.000
Finansinntekter 2.167.000 2.197.000 2.400.000 2.600.000 1.600.000
Finanskostnader -654.000 -690.000 -521.000 -576.000 -563.000
Finans 1.513.000 1.507.000 1.879.000 2.024.000 1.037.000
Konsernbidrag -2.581.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 524.000 1.262.000 1.659.000 1.960.000 1.001.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 83.054.000 45.752.000 41.978.000 0 0
Sum anleggsmidler 83.054.000 45.752.000 41.978.000 38.896.000 29.788.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 56.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 359.000 2.000 20.000 1.000 147.000
Sum omløpsmidler 1.680.000 2.132.000 2.420.000 2.601.000 1.747.000
Sum eiendeler 84.734.000 47.884.000 44.398.000 41.497.000 31.535.000
Sum opptjent egenkapital 3.163.000 7.193.000 5.931.000 4.272.000 2.311.000
Sum egenkapital 39.302.000 12.093.000 10.831.000 9.172.000 8.051.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 3.310.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 41.923.000 35.401.000 33.319.000 30.800.000 21.233.000
Leverandørgjeld 1.000 0 24.000 0 0
Betalbar skatt 202.000 126.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 198.000 188.000 99.000 1.525.000 2.251.000
Sum kortsiktig gjeld 3.509.000 390.000 249.000 1.525.000 2.251.000
Sum gjeld og egenkapital 84.734.000 47.884.000 44.399.000 41.497.000 31.535.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.829.000 1.742.000 2.171.000 1.076.000 -504.000
Likviditetsgrad 1 0.5 5.5 9.7 1.7 0.8
Likviditetsgrad 2 0.5 5.5 9.7 1.7 0.8
Soliditet 46.4 25.3 24.4 22.1 25.5
Resultatgrad -966.7
Rentedekningsgrad -0.4 -0.1 -0.2 -0.1 -0.1
Gjeldsgrad 1.2 3 3.1 3.5 2.9
Total kapitalrentabilitet 2.2 4.5 5.2 6.1 5
Signatur
29.04.2022
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex