Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
United Stage Artist Norge As
Juridisk navn:  United Stage Artist Norge As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 24146190
Waldemar Thranes Gate 84C Waldemar Thranes Gate 84C Fax: 24146191
0175 Oslo 175 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 984973233
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 9/2/2002 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirmaet Flattum & Co AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-51.58%
Resultat  
  
520.67%
Egenkapital  
  
49.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 34.206.000 70.643.000 76.658.000 45.550.000 55.775.000
Resultat: 1.111.000 179.000 1.447.000 814.000 1.819.000
Egenkapital: 2.589.000 1.735.000 3.600.000 2.474.000 1.871.000
Regnskap for  United Stage Artist Norge As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 34.206.000 70.643.000 76.658.000 45.550.000 55.775.000
Driftskostnader -33.110.000 -70.380.000 -75.202.000 -44.743.000 -53.991.000
Driftsresultat 1.096.000 263.000 1.455.000 808.000 1.784.000
Finansinntekter 23.000 50.000 46.000 19.000 47.000
Finanskostnader -8.000 -133.000 -55.000 -12.000 -12.000
Finans 15.000 -83.000 -9.000 7.000 35.000
Resultat før skatt 1.111.000 179.000 1.447.000 814.000 1.819.000
Skattekostnad -257.000 -44.000 -322.000 -211.000 -262.000
Årsresultat 854.000 135.000 1.125.000 603.000 1.557.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.801.000 1.981.000 2.181.000 399.000 398.000
Sum omløpsmidler 13.970.000 19.828.000 15.065.000 11.739.000 14.515.000
Sum eiendeler 15.771.000 21.809.000 17.246.000 12.138.000 14.913.000
Sum opptjent egenkapital 2.489.000 1.635.000 3.500.000 2.374.000 1.771.000
Sum egenkapital 2.589.000 1.735.000 3.600.000 2.474.000 1.871.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 13.182.000 20.075.000 13.647.000 9.663.000 13.042.000
Sum gjeld og egenkapital 15.771.000 21.810.000 17.247.000 12.137.000 14.913.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 33.858.000 70.307.000 76.316.000 45.550.000 55.775.000
Andre inntekter 348.000 336.000 342.000 0 0
Driftsinntekter 34.206.000 70.643.000 76.658.000 45.550.000 55.775.000
Varekostnad -25.669.000 -58.553.000 -62.427.000 -36.755.000 -46.188.000
Lønninger -5.195.000 -8.889.000 -9.207.000 -5.636.000 -5.528.000
Avskrivning -200.000 -200.000 -217.000 -30.000 -30.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.046.000 -2.738.000 -3.351.000 -2.322.000 -2.245.000
Driftskostnader -33.110.000 -70.380.000 -75.202.000 -44.743.000 -53.991.000
Driftsresultat 1.096.000 263.000 1.455.000 808.000 1.784.000
Finansinntekter 23.000 50.000 46.000 19.000 47.000
Finanskostnader -8.000 -133.000 -55.000 -12.000 -12.000
Finans 15.000 -83.000 -9.000 7.000 35.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 854.000 135.000 1.125.000 603.000 1.557.000
Balanse detaljer          
Goodwill 1.400.000 1.600.000 1.800.000 0 0
Sum Immatrielle midler 1.400.000 1.600.000 1.800.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 17.000 47.000
Sum varige driftsmidler 0 0 17.000 47.000
Sum finansielle anleggsmidler 401.000 381.000 381.000 381.000 351.000
Sum anleggsmidler 1.801.000 1.981.000 2.181.000 399.000 398.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 1.572.000 6.795.000 7.795.000 3.989.000 1.450.000
Andre fordringer 578.000 234.000 142.000 -29.000 58.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 11.820.000 12.799.000 7.129.000 7.778.000 13.007.000
Sum omløpsmidler 13.970.000 19.828.000 15.065.000 11.739.000 14.515.000
Sum eiendeler 15.771.000 21.809.000 17.246.000 12.138.000 14.913.000
Sum opptjent egenkapital 2.489.000 1.635.000 3.500.000 2.374.000 1.771.000
Sum egenkapital 2.589.000 1.735.000 3.600.000 2.474.000 1.871.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 5.359.000 1.928.000 1.617.000 7.616.000
Betalbar skatt 257.000 44.000 322.000 211.000 262.000
Skyldig offentlige avgifter 443.000 704.000 596.000 604.000 1.783.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 12.482.000 13.968.000 10.800.000 7.231.000 3.382.000
Sum kortsiktig gjeld 13.182.000 20.075.000 13.647.000 9.663.000 13.042.000
Sum gjeld og egenkapital 15.771.000 21.810.000 17.247.000 12.137.000 14.913.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 788.000 -247.000 1.418.000 2.076.000 1.473.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1 1.1 1.2 1.1
Likviditetsgrad 2 1.1 1 1.1 1.2 1.1
Soliditet 16.4 8 20.9 20.4 12.5
Resultatgrad 3.2 0.4 1.9 1.8 3.2
Rentedekningsgrad 137.0 2 26.5 67.3 148.7
Gjeldsgrad 5.1 11.6 3.8 3.9 7
Total kapitalrentabilitet 7.1 1.4 8.7 6.8 12.3
Signatur
09.06.2021
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex