Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Unitronic AS
Juridisk navn:  Unitronic AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32226300
Villaveien 1 Villaveien 1 Fax: 32226301
1385 Asker 1385 Asker
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 981925858
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 22
Etableringsdato: 2/10/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Intra Revisjon Da
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.29%
Resultat  
  
-4.51%
Egenkapital  
  
109.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 23.237.000 24.535.000 21.200.000 17.089.000 8.990.000
Resultat: 2.967.000 3.107.000 2.581.000 1.785.000 -361.000
Egenkapital: 4.397.000 2.100.000 3.907.000 2.528.000 1.794.000
Regnskap for  Unitronic AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 23.237.000 24.535.000 21.200.000 17.089.000 8.990.000
Driftskostnader -20.262.000 -21.432.000 -18.600.000 -15.299.000 -9.343.000
Driftsresultat 2.975.000 3.103.000 2.601.000 1.789.000 -355.000
Finansinntekter 9.000 8.000 6.000 11.000 1.000
Finanskostnader -18.000 -4.000 -25.000 -15.000 -7.000
Finans -9.000 4.000 -19.000 -4.000 -6.000
Resultat før skatt 2.967.000 3.107.000 2.581.000 1.785.000 -361.000
Skattekostnad -669.000 -693.000 -602.000 -351.000 0
Årsresultat 2.297.000 2.414.000 1.979.000 1.434.000 -361.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 24.000 57.000 91.000 146.000 189.000
Sum omløpsmidler 10.037.000 8.788.000 7.720.000 5.580.000 3.315.000
Sum eiendeler 10.061.000 8.845.000 7.811.000 5.726.000 3.504.000
Sum opptjent egenkapital 4.367.000 2.070.000 3.807.000 2.428.000 1.694.000
Sum egenkapital 4.397.000 2.100.000 3.907.000 2.528.000 1.794.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.665.000 6.745.000 3.904.000 3.198.000 1.710.000
Sum gjeld og egenkapital 10.062.000 8.845.000 7.811.000 5.726.000 3.504.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 23.116.000 24.516.000 21.200.000 17.089.000 8.990.000
Andre inntekter 122.000 19.000 0 0 0
Driftsinntekter 23.237.000 24.535.000 21.200.000 17.089.000 8.990.000
Varekostnad -3.769.000 -4.554.000 -4.423.000 -5.306.000 -453.000
Lønninger -11.869.000 -11.943.000 -9.932.000 -6.775.000 -6.121.000
Avskrivning -33.000 -33.000 -55.000 -43.000 -35.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.591.000 -4.902.000 -4.190.000 -3.175.000 -2.734.000
Driftskostnader -20.262.000 -21.432.000 -18.600.000 -15.299.000 -9.343.000
Driftsresultat 2.975.000 3.103.000 2.601.000 1.789.000 -355.000
Finansinntekter 9.000 8.000 6.000 11.000 1.000
Finanskostnader -18.000 -4.000 -25.000 -15.000 -7.000
Finans -9.000 4.000 -19.000 -4.000 -6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -600.000 -700.000 0
Årsresultat 2.297.000 2.414.000 1.979.000 1.434.000 -361.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 24.000 57.000 90.000 145.000 188.000
Sum varige driftsmidler 24.000 57.000 90.000 145.000 188.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 1.000 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 24.000 57.000 91.000 146.000 189.000
Varebeholdning 1.262.000 873.000 461.000 50.000 67.000
Kundefordringer 3.263.000 3.253.000 2.691.000 3.217.000 1.768.000
Andre fordringer 283.000 263.000 322.000 467.000 283.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.229.000 4.399.000 4.246.000 1.846.000 1.197.000
Sum omløpsmidler 10.037.000 8.788.000 7.720.000 5.580.000 3.315.000
Sum eiendeler 10.061.000 8.845.000 7.811.000 5.726.000 3.504.000
Sum opptjent egenkapital 4.367.000 2.070.000 3.807.000 2.428.000 1.694.000
Sum egenkapital 4.397.000 2.100.000 3.907.000 2.528.000 1.794.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 916.000 2.216.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 659.000 451.000 375.000 1.151.000 253.000
Betalbar skatt 669.000 693.000 602.000 351.000 0
Skyldig offentlige avgifter 1.597.000 1.580.000 1.455.000 1.092.000 730.000
Utbytte 0 0 -600.000 -700.000 0
Annen kortsiktig gjeld 1.824.000 1.805.000 1.473.000 604.000 726.000
Sum kortsiktig gjeld 5.665.000 6.745.000 3.904.000 3.198.000 1.710.000
Sum gjeld og egenkapital 10.062.000 8.845.000 7.811.000 5.726.000 3.504.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.372.000 2.043.000 3.816.000 2.382.000 1.605.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.3 2 1.7 1.9
Likviditetsgrad 2 1.5 1.2 1.9 1.7 1.9
Soliditet 43.7 23.7 5 44.1 51.2
Resultatgrad 12.8 12.6 12.3 10.5 -3.9
Rentedekningsgrad 165.3 775.8 1 119.3 -50.7
Gjeldsgrad 1.3 3.2 1 1.3 1
Total kapitalrentabilitet 29.7 35.2 33.4 31.4 -10.1
Signatur
09.06.2021
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
06.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex