Unity AS
Juridisk navn:  Unity AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40454611
Vettreåsen 37A Vettreåsen 37A Fax:
1392 Vettre 1392 Vettre
Fylke: Kommune:
Akershus Asker
Org.nr: 968881558
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/3/1994 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ea Regnskap Espen Alm
Utvikling:
Omsetning  
  
5.71%
Resultat  
  
6.15%
Egenkapital  
  
58.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 74.000 70.000 26.000 6.000 3.000
Resultat: 69.000 65.000 20.000 6.000 -6.000
Egenkapital: 147.000 93.000 43.000 27.000 22.000
Regnskap for  Unity AS
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 74.000 70.000 26.000 6.000 3.000
Driftskostnader -5.000 -5.000 -6.000 0 -9.000
Driftsresultat 69.000 65.000 20.000 6.000 -6.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 69.000 65.000 20.000 6.000 -6.000
Skattekostnad -15.000 -14.000 -4.000 -1.000 -1.000
Årsresultat 54.000 51.000 16.000 4.000 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.000 23.000 37.000 42.000 43.000
Sum omløpsmidler 142.000 74.000 17.000 6.000 0
Sum eiendeler 150.000 97.000 54.000 48.000 43.000
Sum opptjent egenkapital 47.000 -7.000 -57.000 -73.000 -78.000
Sum egenkapital 147.000 93.000 43.000 27.000 22.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.000 3.000 12.000 21.000 21.000
Sum gjeld og egenkapital 150.000 96.000 55.000 48.000 43.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 74.000 70.000 26.000 6.000 3.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 74.000 70.000 26.000 6.000 3.000
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -5.000 -5.000 -6.000 0 -9.000
Driftskostnader -5.000 -5.000 -6.000 0 -9.000
Driftsresultat 69.000 65.000 20.000 6.000 -6.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 54.000 51.000 16.000 4.000 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 8.000 23.000 37.000 42.000 43.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 8.000 23.000 37.000 42.000 43.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 3.000 0 0
Andre fordringer 134.000 63.000 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 5.000 10.000 17.000 6.000 0
Sum omløpsmidler 142.000 74.000 17.000 6.000 0
Sum eiendeler 150.000 97.000 54.000 48.000 43.000
Sum opptjent egenkapital 47.000 -7.000 -57.000 -73.000 -78.000
Sum egenkapital 147.000 93.000 43.000 27.000 22.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 5.000 0 6.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.000 3.000 7.000 21.000 15.000
Sum kortsiktig gjeld 3.000 3.000 12.000 21.000 21.000
Sum gjeld og egenkapital 150.000 96.000 55.000 48.000 43.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 139.000 71.000 5.000 -15.000 -21.000
Likviditetsgrad 1 47.3 24.7 1.4 0.3 0
Likviditetsgrad 2 47.3 24.7 1.4 0.3 0
Soliditet 98.0 96.9 78.2 56.3 51.2
Resultatgrad 93.2 92.9 76.9 1 -
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0.8 1
Total kapitalrentabilitet 46.0 67.7 36.4 12.5 -
Signatur
22.11.2023
STYRETS FORMANN.
Prokurister
22.11.2023
Styrets formann.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex