Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Universal Sensor AS
Juridisk navn:  Universal Sensor AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70329200
Klipevegen 31 Klipevegen 31 Fax: 70329201
6012 Ålesund 6012 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 991785833
Aksjekapital: 100.200 NOK
Etableringsdato: 9/19/2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
46.67%
Egenkapital  
  
-61.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 -53.000 53.000 0
Resultat: -8.000 -15.000 -151.000 44.000 -65.000
Egenkapital: -21.000 -13.000 2.000 153.000 -41.000
Regnskap for  Universal Sensor AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 -53.000 53.000 0
Driftskostnader -8.000 -15.000 -98.000 -9.000 -65.000
Driftsresultat -8.000 -15.000 -151.000 44.000 -65.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -8.000 -15.000 -151.000 44.000 -65.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -8.000 -15.000 -151.000 44.000 -65.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.972.000 1.972.000 1.982.000 1.908.000 2.162.000
Sum omløpsmidler 83.000 96.000 83.000 164.000 0
Sum eiendeler 2.055.000 2.068.000 2.065.000 2.072.000 2.162.000
Sum opptjent egenkapital -130.000 -122.000 -107.000 44.000 -141.000
Sum egenkapital -21.000 -13.000 2.000 153.000 -41.000
Sum langsiktig gjeld 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Sum kortsiktig gjeld 1.976.000 1.980.000 1.962.000 1.819.000 2.103.000
Sum gjeld og egenkapital 2.055.000 2.067.000 2.064.000 2.072.000 2.162.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 -53.000 53.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 -53.000 53.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.000 -15.000 -98.000 -9.000 -65.000
Driftskostnader -8.000 -15.000 -98.000 -9.000 -65.000
Driftsresultat -8.000 -15.000 -151.000 44.000 -65.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -8.000 -15.000 -151.000 44.000 -65.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.942.000 1.942.000 1.952.000 1.878.000 2.162.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 30.000 30.000 30.000 30.000 0
Sum anleggsmidler 1.972.000 1.972.000 1.982.000 1.908.000 2.162.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 66.000 0
Andre fordringer 82.000 80.000 80.000 64.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 16.000 3.000 35.000 0
Sum omløpsmidler 83.000 96.000 83.000 164.000 0
Sum eiendeler 2.055.000 2.068.000 2.065.000 2.072.000 2.162.000
Sum opptjent egenkapital -130.000 -122.000 -107.000 44.000 -141.000
Sum egenkapital -21.000 -13.000 2.000 153.000 -41.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Leverandørgjeld 282.000 282.000 254.000 192.000 412.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 7.000 5.000 5.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.694.000 1.692.000 1.704.000 1.622.000 1.691.000
Sum kortsiktig gjeld 1.976.000 1.980.000 1.962.000 1.819.000 2.103.000
Sum gjeld og egenkapital 2.055.000 2.067.000 2.064.000 2.072.000 2.162.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.893.000 -1.884.000 -1.879.000 -1.655.000 -2.103.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0.1 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.1 0.1
Soliditet -0.6 0.1 7.4 -1.9
Resultatgrad 284.9 8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -98.9 1 12.5 -53.7
Total kapitalrentabilitet -0.4 -0.7 -7.3 2.1 -3.0
Signatur
13.06.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
13.06.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
PROKURA
VELSVIK SJUR ANDREAS
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex