Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Universi As
Juridisk navn:  Universi As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33063400
Jerpeleina 38 Jerpeleina 38 Fax: 33063881
1415 Oppegård 1415 Oppegård
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 984840551
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/5/2002 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Øvre Østfold Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-39.76%
Resultat  
  
-227.55%
Egenkapital  
  
-71.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 985.000 1.635.000 1.254.000 1.973.000 1.111.000
Resultat: -125.000 98.000 -64.000 333.000 125.000
Egenkapital: 49.000 174.000 87.000 151.000 -169.000
Regnskap for  Universi As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 985.000 1.635.000 1.254.000 1.973.000 1.111.000
Driftskostnader -1.107.000 -1.537.000 -1.315.000 -1.636.000 -984.000
Driftsresultat -123.000 98.000 -62.000 335.000 126.000
Finansinntekter 1.000 0 2.000 0 0
Finanskostnader -2.000 0 -4.000 -2.000 -1.000
Finans -1.000 0 -2.000 -2.000 -1.000
Resultat før skatt -125.000 98.000 -64.000 333.000 125.000
Skattekostnad -11.000 0 -13.000 0
Årsresultat -125.000 87.000 -64.000 320.000 125.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 55.000 67.000 78.000 89.000 101.000
Sum omløpsmidler 513.000 518.000 242.000 497.000 149.000
Sum eiendeler 568.000 585.000 320.000 586.000 250.000
Sum opptjent egenkapital -116.000 9.000 -78.000 -14.000 -334.000
Sum egenkapital 49.000 174.000 87.000 151.000 -169.000
Sum langsiktig gjeld 350.000 150.000 150.000 150.000 150.000
Sum kortsiktig gjeld 169.000 261.000 83.000 286.000 269.000
Sum gjeld og egenkapital 568.000 585.000 320.000 587.000 250.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 985.000 1.635.000 1.254.000 1.973.000 1.111.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 985.000 1.635.000 1.254.000 1.973.000 1.111.000
Varekostnad -685.000 -667.000 -727.000 -822.000 -623.000
Lønninger 3.000 -400.000 -248.000 -385.000 -76.000
Avskrivning -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -414.000 -459.000 -329.000 -418.000 -274.000
Driftskostnader -1.107.000 -1.537.000 -1.315.000 -1.636.000 -984.000
Driftsresultat -123.000 98.000 -62.000 335.000 126.000
Finansinntekter 1.000 0 2.000 0 0
Finanskostnader -2.000 0 -4.000 -2.000 -1.000
Finans -1.000 0 -2.000 -2.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -125.000 87.000 -64.000 320.000 125.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 7.000 19.000 30.000 41.000 53.000
Sum varige driftsmidler 55.000 67.000 78.000 89.000 101.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 55.000 67.000 78.000 89.000 101.000
Varebeholdning 173.000 176.000 52.000 196.000 8.000
Kundefordringer 81.000 196.000 47.000 6.000 32.000
Andre fordringer 9.000 0 20.000 0 58.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 250.000 146.000 123.000 295.000 51.000
Sum omløpsmidler 513.000 518.000 242.000 497.000 149.000
Sum eiendeler 568.000 585.000 320.000 586.000 250.000
Sum opptjent egenkapital -116.000 9.000 -78.000 -14.000 -334.000
Sum egenkapital 49.000 174.000 87.000 151.000 -169.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 350.000 150.000 150.000 150.000 150.000
Leverandørgjeld 1.000 0 0 2.000 21.000
Betalbar skatt 11.000 0 13.000 0
Skyldig offentlige avgifter 12.000 43.000 21.000 104.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 156.000 207.000 62.000 167.000 248.000
Sum kortsiktig gjeld 169.000 261.000 83.000 286.000 269.000
Sum gjeld og egenkapital 568.000 585.000 320.000 587.000 250.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 344.000 257.000 159.000 211.000 -120.000
Likviditetsgrad 1 3.0 2 2.9 1.7 0.6
Likviditetsgrad 2 2.0 1.3 2.3 1.1 0.5
Soliditet 8.6 29.7 27.2 25.7 -67.6
Resultatgrad -12.5 6 -4.9 1 11.3
Rentedekningsgrad -61.5 -15.5 167.5 1
Gjeldsgrad 10.6 2.4 2.7 2.9 -2.5
Total kapitalrentabilitet -21.5 16.8 -18.8 57.1 50.4
Signatur
02.01.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
02.01.2017
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex