Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Uno AS
Juridisk navn:  Uno AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66987744
Nye Vakås vei 78 Nye Vakås vei 78 Fax: 66794841
1395 Hvalstad 1395 Hvalstad
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 934160932
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 3/10/1983
Foretakstype: AS
Revisor: Grant Thornton Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-12.01%
Resultat  
  
-86.39%
Egenkapital  
  
30.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 5.643.000 6.413.000 6.400.000 5.699.000 8.118.000
Resultat: 55.000 404.000 281.000 -123.000 -135.000
Egenkapital: 155.000 119.000 -285.000 -566.000 -444.000
Regnskap for  Uno AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.643.000 6.413.000 6.400.000 5.699.000 8.118.000
Driftskostnader -5.582.000 -6.228.000 -6.280.000 -5.940.000 -8.493.000
Driftsresultat 61.000 185.000 120.000 -242.000 -375.000
Finansinntekter 232.000 186.000 166.000 295.000
Finanskostnader -6.000 -12.000 -25.000 -47.000 -55.000
Finans -6.000 220.000 161.000 119.000 240.000
Resultat før skatt 55.000 404.000 281.000 -123.000 -135.000
Skattekostnad -19.000 0 0 0 0
Årsresultat 36.000 404.000 281.000 -123.000 -135.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 516.000 308.000 449.000 540.000 711.000
Sum omløpsmidler 1.371.000 1.320.000 1.361.000 922.000 842.000
Sum eiendeler 1.887.000 1.628.000 1.810.000 1.462.000 1.553.000
Sum opptjent egenkapital 55.000 19.000 -385.000 -666.000 -544.000
Sum egenkapital 155.000 119.000 -285.000 -566.000 -444.000
Sum langsiktig gjeld 307.000 46.000 120.000 203.000 323.000
Sum kortsiktig gjeld 1.425.000 1.462.000 1.975.000 1.825.000 1.674.000
Sum gjeld og egenkapital 1.887.000 1.627.000 1.810.000 1.462.000 1.553.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.643.000 6.410.000 6.384.000 5.699.000 8.102.000
Andre inntekter 3.000 16.000 0 16.000
Driftsinntekter 5.643.000 6.413.000 6.400.000 5.699.000 8.118.000
Varekostnad -1.551.000 -1.832.000 -2.201.000 -1.485.000 -3.858.000
Lønninger -2.731.000 -2.944.000 -2.736.000 -2.957.000 -3.413.000
Avskrivning -105.000 -74.000 -91.000 -91.000 -105.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.195.000 -1.378.000 -1.252.000 -1.407.000 -1.117.000
Driftskostnader -5.582.000 -6.228.000 -6.280.000 -5.940.000 -8.493.000
Driftsresultat 61.000 185.000 120.000 -242.000 -375.000
Finansinntekter 232.000 186.000 166.000 295.000
Finanskostnader -6.000 -12.000 -25.000 -47.000 -55.000
Finans -6.000 220.000 161.000 119.000 240.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 36.000 404.000 281.000 -123.000 -135.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 9.000 291.000 13.000 15.000 16.000
Driftsløsøre 490.000 0 419.000 508.000 0
Sum varige driftsmidler 499.000 291.000 432.000 523.000 693.000
Sum finansielle anleggsmidler 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000
Sum anleggsmidler 516.000 308.000 449.000 540.000 711.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 490.000 658.000 428.000 336.000 247.000
Andre fordringer 117.000 239.000 652.000 465.000 158.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 764.000 423.000 281.000 121.000 141.000
Sum omløpsmidler 1.371.000 1.320.000 1.361.000 922.000 842.000
Sum eiendeler 1.887.000 1.628.000 1.810.000 1.462.000 1.553.000
Sum opptjent egenkapital 55.000 19.000 -385.000 -666.000 -544.000
Sum egenkapital 155.000 119.000 -285.000 -566.000 -444.000
Sum avsetninger til forpliktelser 19.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 39.000 62.000 166.000 119.000
Sum langsiktig gjeld 307.000 46.000 120.000 203.000 323.000
Leverandørgjeld 161.000 241.000 344.000 138.000 245.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 195.000 71.000 130.000 126.000 113.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.070.000 1.111.000 1.439.000 1.395.000 1.198.000
Sum kortsiktig gjeld 1.425.000 1.462.000 1.975.000 1.825.000 1.674.000
Sum gjeld og egenkapital 1.887.000 1.627.000 1.810.000 1.462.000 1.553.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -54.000 -142.000 -614.000 -903.000 -832.000
Likviditetsgrad 1 1.0 0.9 0.7 0.5 0.5
Likviditetsgrad 2 1.0 0.9 0.7 0.5 0.5
Soliditet 8.2 7.3 -15.7 -38.7 -28.6
Resultatgrad 1.1 2.9 1.9 -4.2 -4.6
Rentedekningsgrad 10.2 15.4 4.8 -5.1 -6.8
Gjeldsgrad 11.2 12.7 -7.4 -3.6 -4.5
Total kapitalrentabilitet 3.2 25.6 16.9 -5.2 -5.2
Signatur
10.01.2020
STYRETS FORMANN TEGNER SELSKAPETS FIRMA.
Prokurister
03.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex