Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Upheads As
Juridisk navn:  Upheads As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51227000
Postboks 35 Vestre Svanholmen 4 Fax: 51958001
4068 Stavanger 4313 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 980893936
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 135
Etableringsdato: 5/3/1999 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
24.64%
Resultat  
  
48.48%
Egenkapital  
  
71.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 216.906.000 174.025.000 152.362.000 95.042.000 76.879.000
Resultat: 43.244.000 29.124.000 19.081.000 12.497.000 7.748.000
Egenkapital: 60.249.000 35.205.000 34.833.000 30.006.000 20.296.000
Regnskap for  Upheads As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 216.906.000 174.025.000 152.362.000 95.042.000 76.879.000
Driftskostnader -175.519.000 -145.113.000 -133.309.000 -82.681.000 -69.236.000
Driftsresultat 41.386.000 28.913.000 19.052.000 12.361.000 7.643.000
Finansinntekter 2.023.000 229.000 122.000 152.000 116.000
Finanskostnader -165.000 -18.000 -94.000 -16.000 -11.000
Finans 1.858.000 211.000 28.000 136.000 105.000
Resultat før skatt 43.244.000 29.124.000 19.081.000 12.497.000 7.748.000
Skattekostnad -9.400.000 -6.056.000 -4.077.000 -2.787.000 -1.719.000
Årsresultat 33.844.000 23.068.000 15.003.000 9.710.000 6.028.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 30.387.000 5.929.000 10.793.000 4.525.000 1.695.000
Sum omløpsmidler 142.569.000 111.436.000 88.982.000 57.330.000 39.868.000
Sum eiendeler 172.956.000 117.365.000 99.775.000 61.855.000 41.563.000
Sum opptjent egenkapital 60.149.000 35.105.000 33.921.000 29.906.000 20.196.000
Sum egenkapital 60.249.000 35.205.000 34.833.000 30.006.000 20.296.000
Sum langsiktig gjeld 12.564.000 2.604.000 6.250.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 100.144.000 79.556.000 58.692.000 31.848.000 21.266.000
Sum gjeld og egenkapital 172.957.000 117.365.000 99.774.000 61.854.000 41.562.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 216.286.000 174.025.000 152.362.000 95.042.000 75.918.000
Andre inntekter 620.000 0 0 961.000
Driftsinntekter 216.906.000 174.025.000 152.362.000 95.042.000 76.879.000
Varekostnad -76.205.000 -55.057.000 -54.720.000 -36.918.000 -28.402.000
Lønninger -74.333.000 -60.743.000 -53.718.000 -35.162.000 -31.638.000
Avskrivning -4.841.000 -5.575.000 -6.471.000 -886.000 -687.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -20.140.000 -23.738.000 -18.400.000 -9.715.000 -8.509.000
Driftskostnader -175.519.000 -145.113.000 -133.309.000 -82.681.000 -69.236.000
Driftsresultat 41.386.000 28.913.000 19.052.000 12.361.000 7.643.000
Finansinntekter 2.023.000 229.000 122.000 152.000 116.000
Finanskostnader -165.000 -18.000 -94.000 -16.000 -11.000
Finans 1.858.000 211.000 28.000 136.000 105.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -8.800.000 -23.068.000 -15.003.000 0 0
Årsresultat 33.844.000 23.068.000 15.003.000 9.710.000 6.028.000
Balanse detaljer          
Goodwill 3.583.000 0 0 0
Sum Immatrielle midler 7.748.000 452.000 321.000 127.000 289.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 12.479.000 2.606.000 6.194.000 0 0
Driftsløsøre 10.160.000 2.870.000 4.278.000 4.398.000 1.406.000
Sum varige driftsmidler 22.639.000 5.476.000 10.472.000 4.398.000 1.406.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 30.387.000 5.929.000 10.793.000 4.525.000 1.695.000
Varebeholdning 87.000 0 0
Kundefordringer 27.904.000 17.722.000 17.886.000 7.479.000 12.635.000
Andre fordringer 91.057.000 60.256.000 54.381.000 48.691.000 23.920.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 23.607.000 33.459.000 16.628.000 1.161.000 3.313.000
Sum omløpsmidler 142.569.000 111.436.000 88.982.000 57.330.000 39.868.000
Sum eiendeler 172.956.000 117.365.000 99.775.000 61.855.000 41.563.000
Sum opptjent egenkapital 60.149.000 35.105.000 33.921.000 29.906.000 20.196.000
Sum egenkapital 60.249.000 35.205.000 34.833.000 30.006.000 20.296.000
Sum avsetninger til forpliktelser 746.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 23.068.000 0 2.618.000 0
Sum langsiktig gjeld 12.564.000 2.604.000 6.250.000 0 0
Leverandørgjeld 17.165.000 12.626.000 10.525.000 9.886.000 6.753.000
Betalbar skatt 8.900.000 6.311.000 4.152.000 2.625.000 1.091.000
Skyldig offentlige avgifter 9.866.000 9.337.000 7.044.000 4.187.000 3.882.000
Utbytte -8.800.000 -23.068.000 -15.003.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 34.444.000 28.214.000 21.968.000 12.532.000 9.540.000
Sum kortsiktig gjeld 100.144.000 79.556.000 58.692.000 31.848.000 21.266.000
Sum gjeld og egenkapital 172.957.000 117.365.000 99.774.000 61.854.000 41.562.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 42.425.000 31.880.000 30.290.000 25.482.000 18.602.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.4 1.5 1.8 1.9
Likviditetsgrad 2 1.4 1.4 1.5 1.8 1.9
Soliditet 34.8 30.0 34.9 48.5 48.8
Resultatgrad 19.1 16.6 12.5 1 9.9
Rentedekningsgrad 250.8 1.606.3 202.7 772.6 694.8
Gjeldsgrad 1.9 2.3 1.9 1.1 1
Total kapitalrentabilitet 25.1 24.8 19.2 20.2 18.7
Signatur
06.05.2022
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex