Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ursus Major AS
Juridisk navn:  Ursus Major AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64942478
c/o Bjørn Heiseldal Hoffselvpromenaden 4 Tettgrasvegen 62B Fax:
0279 Oslo 2636 Øyer
Fylke: Kommune:
Innlandet Øyer
Org.nr: 985615470
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 2/21/2003
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Snøhetta Regnskap Oslo As
Utvikling:
Omsetning  
  
247.56%
Resultat  
  
254.57%
Egenkapital  
  
59.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.425.000 410.000 120.000 506.000 150.000
Resultat: 1.358.000 383.000 271.000 349.000 11.000
Egenkapital: 967.000 608.000 309.000 42.000 -226.000
Regnskap for  Ursus Major AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.425.000 410.000 120.000 506.000 150.000
Driftskostnader -67.000 -27.000 -109.000 -157.000 -139.000
Driftsresultat 1.358.000 383.000 11.000 349.000 11.000
Finansinntekter 1.000 260.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 1.000 260.000 0 0
Resultat før skatt 1.358.000 383.000 271.000 349.000 11.000
Skattekostnad -299.000 -84.000 -4.000 -80.000 -3.000
Årsresultat 1.059.000 299.000 267.000 269.000 8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 633.000 618.000 568.000 425.000 265.000
Sum omløpsmidler 844.000 406.000 161.000 66.000 19.000
Sum eiendeler 1.477.000 1.024.000 729.000 491.000 284.000
Sum opptjent egenkapital 867.000 508.000 209.000 -58.000 -326.000
Sum egenkapital 967.000 608.000 309.000 42.000 -226.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 511.000 417.000 421.000 449.000 511.000
Sum gjeld og egenkapital 1.478.000 1.025.000 730.000 491.000 285.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.425.000 410.000 120.000 506.000 150.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 1.425.000 410.000 120.000 506.000 150.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -67.000 -27.000 -109.000 -157.000 -139.000
Driftskostnader -67.000 -27.000 -109.000 -157.000 -139.000
Driftsresultat 1.358.000 383.000 11.000 349.000 11.000
Finansinntekter 1.000 260.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 1.000 260.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -200.000 0 0 0
Årsresultat 1.059.000 299.000 267.000 269.000 8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 633.000 618.000 568.000 425.000 265.000
Sum anleggsmidler 633.000 618.000 568.000 425.000 265.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer -63.000 0 0 0
Andre fordringer 3.000 0 0 0
Sum investeringer 15.000 100.000 100.000 15.000 15.000
Kasse, bank 826.000 369.000 62.000 51.000 4.000
Sum omløpsmidler 844.000 406.000 161.000 66.000 19.000
Sum eiendeler 1.477.000 1.024.000 729.000 491.000 284.000
Sum opptjent egenkapital 867.000 508.000 209.000 -58.000 -326.000
Sum egenkapital 967.000 608.000 309.000 42.000 -226.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 1.000 1.000
Betalbar skatt 299.000 84.000 4.000 80.000 3.000
Skyldig offentlige avgifter 12.000 26.000 10.000 31.000 25.000
Utbytte -200.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 307.000 407.000 338.000 482.000
Sum kortsiktig gjeld 511.000 417.000 421.000 449.000 511.000
Sum gjeld og egenkapital 1.478.000 1.025.000 730.000 491.000 285.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 333.000 -11.000 -260.000 -383.000 -492.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.0 0.4 0.1 0
Likviditetsgrad 2 1.7 1.0 0.4 0.1 0
Soliditet 65.4 59.3 42.3 8.6 -79.3
Resultatgrad 95.3 93.4 9.2 6 7.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.5 0.7 1.4 10.7 -2.3
Total kapitalrentabilitet 91.9 37.5 37.1 71.1 3.9
Signatur
23.11.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
23.11.2020
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex