Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Usnr As
Juridisk navn:  Usnr As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90766989
Siva Stømnervegen 5 Siva Stømnervegen 5 Fax:
2212 Kongsvinger 2212 Kongsvinger
Fylke: Kommune:
Innlandet Kongsvinger
Org.nr: 971054956
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 6/13/1994
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Thevit As
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.07%
Resultat  
  
110.41%
Egenkapital  
  
12.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 5.978.000 6.877.000 20.623.000 29.421.000 30.008.000
Resultat: 239.000 -2.296.000 -2.535.000 308.000 284.000
Egenkapital: 2.145.000 1.906.000 4.202.000 6.836.000 6.614.000
Regnskap for  Usnr As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.978.000 6.877.000 20.623.000 29.421.000 30.008.000
Driftskostnader -5.788.000 -9.174.000 -23.135.000 -29.066.000 -29.710.000
Driftsresultat 189.000 -2.296.000 -2.512.000 355.000 298.000
Finansinntekter 50.000 25.000 17.000 18.000 14.000
Finanskostnader -25.000 -40.000 -66.000 -28.000
Finans 50.000 0 -23.000 -48.000 -14.000
Resultat før skatt 239.000 -2.296.000 -2.535.000 308.000 284.000
Skattekostnad 0 -98.000 -86.000 -91.000
Årsresultat 239.000 -2.296.000 -2.634.000 222.000 192.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.000 15.000 114.000 138.000
Sum omløpsmidler 2.838.000 2.590.000 8.835.000 9.640.000 13.318.000
Sum eiendeler 2.838.000 2.605.000 8.850.000 9.754.000 13.456.000
Sum opptjent egenkapital 1.945.000 1.706.000 4.002.000 6.636.000 6.414.000
Sum egenkapital 2.145.000 1.906.000 4.202.000 6.836.000 6.614.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 692.000 699.000 4.649.000 2.918.000 6.843.000
Sum gjeld og egenkapital 2.837.000 2.605.000 8.851.000 9.754.000 13.457.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.978.000 6.877.000 20.623.000 29.421.000 30.008.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 5.978.000 6.877.000 20.623.000 29.421.000 30.008.000
Varekostnad -1.323.000 -3.477.000 -18.421.000 -23.935.000 -24.396.000
Lønninger -2.804.000 -3.321.000 -3.006.000 -2.959.000 -3.267.000
Avskrivning -15.000 0 0 0 -29.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.646.000 -2.376.000 -1.708.000 -2.172.000 -2.018.000
Driftskostnader -5.788.000 -9.174.000 -23.135.000 -29.066.000 -29.710.000
Driftsresultat 189.000 -2.296.000 -2.512.000 355.000 298.000
Finansinntekter 50.000 25.000 17.000 18.000 14.000
Finanskostnader -25.000 -40.000 -66.000 -28.000
Finans 50.000 0 -23.000 -48.000 -14.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 239.000 -2.296.000 -2.634.000 222.000 192.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 98.000 98.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 15.000 15.000 15.000 15.000
Sum varige driftsmidler 15.000 15.000 15.000 15.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 25.000
Sum anleggsmidler 15.000 15.000 114.000 138.000
Varebeholdning 1.026.000 918.000 1.935.000 3.644.000 5.594.000
Kundefordringer 191.000 149.000 3.556.000 3.453.000 5.040.000
Andre fordringer 1.242.000 961.000 155.000 42.000 513.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 379.000 562.000 3.189.000 2.501.000 2.171.000
Sum omløpsmidler 2.838.000 2.590.000 8.835.000 9.640.000 13.318.000
Sum eiendeler 2.838.000 2.605.000 8.850.000 9.754.000 13.456.000
Sum opptjent egenkapital 1.945.000 1.706.000 4.002.000 6.636.000 6.414.000
Sum egenkapital 2.145.000 1.906.000 4.202.000 6.836.000 6.614.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 78.000 136.000 3.421.000 1.092.000 3.562.000
Betalbar skatt 0 0 68.000 58.000
Skyldig offentlige avgifter 254.000 261.000 901.000 1.023.000 286.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 361.000 302.000 326.000 736.000 2.937.000
Sum kortsiktig gjeld 692.000 699.000 4.649.000 2.918.000 6.843.000
Sum gjeld og egenkapital 2.837.000 2.605.000 8.851.000 9.754.000 13.457.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.146.000 1.891.000 4.186.000 6.722.000 6.475.000
Likviditetsgrad 1 4.1 3.7 1.9 3.3 1.9
Likviditetsgrad 2 2.6 2.4 1.5 2.1 1.1
Soliditet 75.6 73.2 47.5 70.1 49.1
Resultatgrad 3.2 -33.4 -12.2 1.2 1
Rentedekningsgrad -91.8 -62.8 5.4 10.6
Gjeldsgrad 0.3 0.4 1.1 0.4 1
Total kapitalrentabilitet 8.4 -87.2 -28.2 3.8 2.3
Signatur
09.03.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex