Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ustaoset Appartement
Juridisk navn:  Ustaoset Appartement
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55309600
C/O Vestbo Bbl Postboks 1947 Nordnes C/O Vestbo Bbl Strandgaten 196 Fax:
5817 Bergen 5004 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 996693376
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 8/8/1985 1
Foretakstype: ESEK
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Vestbo Bbl
Utvikling:
Omsetning  
  
4.31%
Resultat  
  
57.69%
Egenkapital  
  
12.47%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 750.000 719.000 722.000 682.000 564.000
Resultat: 123.000 78.000 65.000 75.000 -124.000
Egenkapital: 1.100.000 978.000 900.000 835.000 760.000
Regnskap for  Ustaoset Appartement
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 750.000 719.000 722.000 682.000 564.000
Driftskostnader -640.000 -653.000 -669.000 -637.000 -704.000
Driftsresultat 110.000 67.000 53.000 45.000 -140.000
Finansinntekter 13.000 11.000 13.000 30.000 16.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 13.000 11.000 13.000 30.000 16.000
Resultat før skatt 123.000 78.000 65.000 75.000 -124.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 123.000 78.000 65.000 75.000 -124.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 180.000 213.000 245.000 278.000 310.000
Sum omløpsmidler 958.000 803.000 715.000 650.000 515.000
Sum eiendeler 1.138.000 1.016.000 960.000 928.000 825.000
Sum opptjent egenkapital 700.000 678.000 700.000 735.000 760.000
Sum egenkapital 1.100.000 978.000 900.000 835.000 760.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 38.000 38.000 60.000 92.000 65.000
Sum gjeld og egenkapital 738.000 716.000 760.000 827.000 825.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 750.000 719.000 722.000 682.000 564.000
Driftsinntekter 750.000 719.000 722.000 682.000 564.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 -23.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -640.000 -653.000 -669.000 -637.000 -681.000
Driftskostnader -640.000 -653.000 -669.000 -637.000 -704.000
Driftsresultat 110.000 67.000 53.000 45.000 -140.000
Finansinntekter 13.000 11.000 13.000 30.000 16.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 13.000 11.000 13.000 30.000 16.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 123.000 78.000 65.000 75.000 -124.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 180.000 213.000 245.000 278.000 310.000
Sum anleggsmidler 180.000 213.000 245.000 278.000 310.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 4.000 3.000 4.000 22.000 3.000
Andre fordringer 1.000 0 11.000 8.000 7.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 953.000 800.000 700.000 619.000 505.000
Sum omløpsmidler 958.000 803.000 715.000 650.000 515.000
Sum eiendeler 1.138.000 1.016.000 960.000 928.000 825.000
Sum opptjent egenkapital 700.000 678.000 700.000 735.000 760.000
Sum egenkapital 1.100.000 978.000 900.000 835.000 760.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 18.000 6.000 15.000 5.000 13.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 20.000 32.000 45.000 87.000 52.000
Sum kortsiktig gjeld 38.000 38.000 60.000 92.000 65.000
Sum gjeld og egenkapital 738.000 716.000 760.000 827.000 825.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 920.000 765.000 655.000 558.000 450.000
Likviditetsgrad 1 25.2 21.1 11.9 7.1 7.9
Likviditetsgrad 2 25.2 21.1 11.9 7.1 8.0
Soliditet 96.7 96.3 93.8 90.1 92.1
Resultatgrad 14.7 9.3 7.3 6.6 -24.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 10.8 7.7 6.9 8.1 -15.0
Prokurister
09.12.2020
PROKURA
LOSVIK TROND ÅGE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex