Ustaoset Vannforsyning Sa
Juridisk navn:  Ustaoset Vannforsyning Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o H-Invest AS Øvre Ole Bulls plass 1 c/o H-Invest AS Øvre Ole Bulls plass 1 Fax:
5012 Bergen 5012 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 999256058
Aksjekapital: 200 NOK
Etableringsdato: 11/30/2012
Foretakstype: SA
Regnskapsfører: Faktaregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.64%
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
13.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 222.000 243.000 270.000 309.000 322.000
Resultat: 89.000 89.000 90.000 90.000 149.000
Egenkapital: 583.000 515.000 445.000 374.000 304.000
Regnskap for  Ustaoset Vannforsyning Sa
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 222.000 243.000 270.000 309.000 322.000
Driftskostnader -107.000 -122.000 -141.000 -174.000 -115.000
Driftsresultat 115.000 122.000 129.000 136.000 207.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -26.000 -33.000 -39.000 -46.000 -59.000
Finans -26.000 -33.000 -39.000 -46.000 -59.000
Resultat før skatt 89.000 89.000 90.000 90.000 149.000
Skattekostnad -21.000 -19.000 -20.000 -20.000 -36.000
Årsresultat 68.000 70.000 70.000 70.000 113.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 648.000 699.000 750.000 800.000 850.000
Sum omløpsmidler 459.000 460.000 475.000 443.000 475.000
Sum eiendeler 1.107.000 1.159.000 1.225.000 1.243.000 1.325.000
Sum opptjent egenkapital 383.000 315.000 245.000 174.000 104.000
Sum egenkapital 583.000 515.000 445.000 374.000 304.000
Sum langsiktig gjeld 436.000 566.000 696.000 825.000 944.000
Sum kortsiktig gjeld 89.000 79.000 85.000 44.000 77.000
Sum gjeld og egenkapital 1.108.000 1.160.000 1.226.000 1.243.000 1.325.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 222.000 243.000 270.000 309.000 322.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 222.000 243.000 270.000 309.000 322.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -51.000 -51.000 -50.000 -50.000 -50.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -56.000 -71.000 -91.000 -124.000 -65.000
Driftskostnader -107.000 -122.000 -141.000 -174.000 -115.000
Driftsresultat 115.000 122.000 129.000 136.000 207.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -26.000 -33.000 -39.000 -46.000 -59.000
Finans -26.000 -33.000 -39.000 -46.000 -59.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 68.000 70.000 70.000 70.000 113.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 850.000
Maskiner anlegg 648.000 699.000 750.000 800.000 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 648.000 699.000 750.000 800.000 850.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 648.000 699.000 750.000 800.000 850.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 97.000 145.000 92.000 125.000 125.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 362.000 315.000 383.000 318.000 350.000
Sum omløpsmidler 459.000 460.000 475.000 443.000 475.000
Sum eiendeler 1.107.000 1.159.000 1.225.000 1.243.000 1.325.000
Sum opptjent egenkapital 383.000 315.000 245.000 174.000 104.000
Sum egenkapital 583.000 515.000 445.000 374.000 304.000
Sum avsetninger til forpliktelser 45.000 45.000 45.000 44.000 33.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 436.000 566.000 696.000 825.000 944.000
Leverandørgjeld 13.000 1.000 0 0 2.000
Betalbar skatt 21.000 19.000 19.000 9.000 0
Skyldig offentlige avgifter 46.000 48.000 56.000 35.000 74.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.000 10.000 10.000 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld 89.000 79.000 85.000 44.000 77.000
Sum gjeld og egenkapital 1.108.000 1.160.000 1.226.000 1.243.000 1.325.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 370.000 381.000 390.000 399.000 398.000
Likviditetsgrad 1 5.2 5.8 5.6 10.1 6.2
Likviditetsgrad 2 5.2 5.8 5.6 10.1 6.2
Soliditet 52.6 44.4 36.3 30.1 22.9
Resultatgrad 51.8 50.2 47.8 4 64.3
Rentedekningsgrad 4.4 3.7 3.3 3 3.5
Gjeldsgrad 0.9 1.3 1.8 2.3 3.4
Total kapitalrentabilitet 10.4 10.5 10.5 10.9 15.6
Signatur
15.03.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
31.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex