Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ustedalen Hotell AS
Juridisk navn:  Ustedalen Hotell AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32096700
Strandgaten 64 Gamlevegen 32 Fax: 32096701
5004 Bergen 3580 Geilo
Fylke: Kommune:
Viken Hol
Org.nr: 982839041
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 27
Etableringsdato: 11/15/2000
Foretakstype: AS
Tidligere navn: hotel charme as
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Storetvedt Regnskapsbyrå As
Utvikling:
Omsetning  
  
-56.77%
Resultat  
  
6.71%
Egenkapital  
  
35.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 11.465.000 26.523.000 39.215.000 31.424.000 41.434.000
Resultat: -9.563.000 -10.251.000 -1.431.000 -1.960.000 7.921.000
Egenkapital: 78.164.000 57.564.000 60.109.000 56.365.000 44.797.000
Regnskap for  Ustedalen Hotell AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 11.465.000 26.523.000 39.215.000 31.424.000 41.434.000
Driftskostnader -14.244.000 -30.180.000 -36.001.000 -29.402.000 -29.789.000
Driftsresultat -2.779.000 -3.657.000 3.214.000 2.021.000 11.645.000
Finansinntekter 7.000 3.000 6.000 173.000
Finanskostnader -6.784.000 -6.600.000 -4.650.000 -3.988.000 -3.897.000
Finans -6.784.000 -6.593.000 -4.647.000 -3.982.000 -3.724.000
Resultat før skatt -9.563.000 -10.251.000 -1.431.000 -1.960.000 7.921.000
Skattekostnad 2.102.000 2.249.000 254.000 153.000 -2.401.000
Årsresultat -7.461.000 -8.001.000 -1.177.000 -1.807.000 5.520.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 221.660.000 221.531.000 215.922.000 193.129.000 142.188.000
Sum omløpsmidler 13.101.000 13.737.000 17.633.000 28.335.000 32.215.000
Sum eiendeler 234.761.000 235.268.000 233.555.000 221.464.000 174.403.000
Sum opptjent egenkapital 6.061.000 13.523.000 21.524.000 22.701.000 24.508.000
Sum egenkapital 78.164.000 57.564.000 60.109.000 56.365.000 44.797.000
Sum langsiktig gjeld 152.419.000 172.243.000 169.013.000 155.250.000 89.891.000
Sum kortsiktig gjeld 4.179.000 5.461.000 4.433.000 9.849.000 39.714.000
Sum gjeld og egenkapital 234.762.000 235.269.000 233.555.000 221.464.000 174.402.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.359.000 26.523.000 36.631.000 27.621.000 26.688.000
Andre inntekter 3.106.000 0 2.584.000 3.803.000 14.746.000
Driftsinntekter 11.465.000 26.523.000 39.215.000 31.424.000 41.434.000
Varekostnad -783.000 -4.432.000 -5.974.000 -4.853.000 -4.873.000
Lønninger -4.146.000 -13.596.000 -14.465.000 -13.330.000 -14.695.000
Avskrivning -3.836.000 -3.809.000 -3.464.000 -2.424.000 -1.918.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.479.000 -8.343.000 -12.098.000 -8.795.000 -8.303.000
Driftskostnader -14.244.000 -30.180.000 -36.001.000 -29.402.000 -29.789.000
Driftsresultat -2.779.000 -3.657.000 3.214.000 2.021.000 11.645.000
Finansinntekter 7.000 3.000 6.000 173.000
Finanskostnader -6.784.000 -6.600.000 -4.650.000 -3.988.000 -3.897.000
Finans -6.784.000 -6.593.000 -4.647.000 -3.982.000 -3.724.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -7.461.000 -8.001.000 -1.177.000 -1.807.000 5.520.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.165.000 717.000 6.000 1.140.000 5.031.000
Fast eiendom 218.784.000 217.687.000 211.632.000 187.890.000 134.604.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.661.000 3.062.000 4.253.000 4.068.000 2.504.000
Sum varige driftsmidler 220.445.000 220.749.000 215.885.000 191.957.000 137.108.000
Sum finansielle anleggsmidler 50.000 64.000 31.000 31.000 48.000
Sum anleggsmidler 221.660.000 221.531.000 215.922.000 193.129.000 142.188.000
Varebeholdning 4.301.000 4.451.000 4.444.000 4.335.000 4.466.000
Kundefordringer 502.000 604.000 2.049.000 1.668.000 6.617.000
Andre fordringer 8.115.000 8.032.000 8.836.000 20.872.000 20.537.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 183.000 651.000 2.304.000 1.459.000 594.000
Sum omløpsmidler 13.101.000 13.737.000 17.633.000 28.335.000 32.215.000
Sum eiendeler 234.761.000 235.268.000 233.555.000 221.464.000 174.403.000
Sum opptjent egenkapital 6.061.000 13.523.000 21.524.000 22.701.000 24.508.000
Sum egenkapital 78.164.000 57.564.000 60.109.000 56.365.000 44.797.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 61.000
Sum langsiktig gjeld 152.419.000 172.243.000 169.013.000 155.250.000 89.891.000
Leverandørgjeld 2.500.000 2.450.000 1.789.000 4.120.000 8.821.000
Betalbar skatt 0 0 0 19.939.000
Skyldig offentlige avgifter 221.000 366.000 711.000 840.000 920.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.457.000 2.644.000 1.933.000 4.889.000 9.975.000
Sum kortsiktig gjeld 4.179.000 5.461.000 4.433.000 9.849.000 39.714.000
Sum gjeld og egenkapital 234.762.000 235.269.000 233.555.000 221.464.000 174.402.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.922.000 8.276.000 13.200.000 18.486.000 -7.499.000
Likviditetsgrad 1 3.1 2.5 4 2.9 0.8
Likviditetsgrad 2 2.1 1.7 3 2.4 0.7
Soliditet 33.3 24.5 25.7 25.5 25.7
Resultatgrad -24.2 -13.8 8.2 6.4 28.1
Rentedekningsgrad -0.4 -0.6 0.7 0.5 3
Gjeldsgrad 2.0 3.1 2.9 2.9 2.9
Total kapitalrentabilitet -1.2 -1.6 1.4 0.9 6.8
Signatur
11.05.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
29.02.2012
Prokura ikke tildelt
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex