Uterenhold As
Juridisk navn:  Uterenhold As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Feenveien 190 Feenveien 190 Fax:
3160 Stokke 3160 Stokke
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 921194854
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/25/2018
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
100%
Resultat  
  
-4.93%
Egenkapital  
  
450%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018
Omsetning: 802.000 401.000 74.000
Resultat: 135.000 142.000 -196.000
Egenkapital: 105.000 -30.000 -171.000
Regnskap for  Uterenhold As
Resultat 2020 2019 2018
Driftsinntekter 802.000 401.000 74.000
Driftskostnader -668.000 -259.000 -270.000
Driftsresultat 134.000 142.000 -196.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 135.000 142.000 -196.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 135.000 142.000 -196.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 46.000 66.000 72.000
Sum omløpsmidler 523.000 265.000 113.000
Sum eiendeler 569.000 331.000 185.000
Sum opptjent egenkapital 81.000 -54.000 -196.000
Sum egenkapital 105.000 -30.000 -171.000
Sum langsiktig gjeld 340.000 320.000 340.000
Sum kortsiktig gjeld 125.000 40.000 17.000
Sum gjeld og egenkapital 570.000 330.000 185.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 802.000 401.000 74.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 802.000 401.000 74.000
Varekostnad -20.000 -13.000 0
Lønninger -367.000 -50.000 -16.000
Avskrivning -20.000 -18.000 -7.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -261.000 -178.000 -247.000
Driftskostnader -668.000 -259.000 -270.000
Driftsresultat 134.000 142.000 -196.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 135.000 142.000 -196.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 5.000 9.000 0
Driftsløsøre 41.000 57.000 72.000
Sum varige driftsmidler 46.000 66.000 72.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 46.000 66.000 72.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 179.000 72.000 28.000
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 344.000 192.000 85.000
Sum omløpsmidler 523.000 265.000 113.000
Sum eiendeler 569.000 331.000 185.000
Sum opptjent egenkapital 81.000 -54.000 -196.000
Sum egenkapital 105.000 -30.000 -171.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 340.000 320.000 340.000
Leverandørgjeld 10.000 2.000 31.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 54.000 8.000 -15.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 61.000 30.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 125.000 40.000 17.000
Sum gjeld og egenkapital 570.000 330.000 185.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 398.000 225.000 96.000
Likviditetsgrad 1 4.2 6.6 6.6
Likviditetsgrad 2 4.2 6.6 6.6
Soliditet 18.4 -9.1 -91.9
Resultatgrad 16.7 35.4 -264.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 4.4 -2.1
Total kapitalrentabilitet 23.5 4 -105.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex